Korišćenje Microsoft naloga za instaliranje aplikacija na više računara

Microsoft nalog možete da koristite za prijavljivanje u Windows prodavnicu i instaliranje aplikacija na različitim računarima.

Postupak instaliranja svojih aplikacija na drugom računaru

  1. Prijavite se na računar na koji želite da instalirate aplikacije koristeći Microsoft nalog.

  2. Na početnom ekranu dodirnite ili izaberite stavku Prodavnica da biste otvorili Windows prodavnicu.

  3. Dodirnite ili izaberite stavku Nalog, a zatim dodirnite ili izaberite stavku Moje aplikacije.

  4. Brzo prevucite prstom nadole ili kliknite desnim tasterom miša na aplikacije koje želite da instalirate, a zatim dodirnite ili izaberite stavku Instaliraj.

Ako više ne koristite računar na kojem ste instalirali aplikacije, možete da ga uklonite sa svog naloga. Biće potrebno i da uklonite računar sa naloga ako ste nalog već koristili za instaliranje aplikacija na maksimalnom broju dozvoljenih računara.

Postupak uklanjanja računara sa naloga

  1. Na početnom ekranu dodirnite ili izaberite stavku Prodavnica da biste otvorili Windows prodavnicu.

  2. Dodirnite ili izaberite stavku Nalog, a zatim dodirnite ili izaberite stavku Moj nalog.

  3. U okviru Vaši računari dodirnite ili izaberite stavku Ukloni pored računara koji želite da uklonite sa naloga.

Napomene

  • Da biste mogli da uklonite računar sa naloga, potrebno je da se prijavite u prodavnicu na bilo kom računaru.

  • Kada uklonite računar sa naloga, nećete moći da koristite aplikacije koje su instalirane iz prodavnice na tom računaru.

  • Ako ne vidite stavku Nalog, vaš računar još uvek nema najnoviju ispravku za prodavnicu. Brzo prevucite prstom od gornje ivice ekrana nadole (ili, ako koristite miš, kliknite desnim tasterom), a zatim dodirnite ili izaberite stavku Vaše aplikacije ili Vaš nalog.

Potrebna vam je dodatna pomoć?