Pravila ponašanja

Ova pravila ponašanja važe za sve MSN i Windows Live usluge i ostale usluge koje korisnicima omogućavaju objavljivanje ili deljenje sadržaja sa drugima, ukoliko te usluge prikažu ova pravila ponašanja ili postave vezu za njih („usluge“). Pročitajte pravila ponašanja i dole navedene sve dodatne informacije da biste saznali dodatne detalje o određenim uslugama koje možda koristite.

Kvalifikacije članova

Usluge su napravljene tako da mogu da ih koriste osobe uzrasta od 13 godina i starije.

Kao korisnik ove usluge pridržavaćete se ovih pravila ponašanja i odgovorni ste za sve aktivnosti i sadržaj koji objavite/otpremite.

Pored obaveze pridržavanja ovih pravila ponašanja, odgovorni ste za to da poštujete sve važeće lokalne i državne zakone.

Zabranjene upotrebe

Ne smete da otpremate, objavljujete, prebacujete, prenosite, distribuirate bilo koji sadržaj, niti da olakšate njegovu distribuciju (uključujući tekst, slike, zvuk, video zapise, podatke, informacije ili softver) niti da koristite uslugu tako da taj sadržaj:

 • oslikava nagost bilo koje vrste uključujući potpunu ili delimičnu ljudsku nagost ili nagost predstavljenu u neživim formama poput crtanih filmova, fikcije ili manga animacije.

 • podstiče, podržava ili izražava pornografiju, nepristojnost, vulgarnost, neučtivost, mržnju, fanatizam, rasizam ili neopravdano nasilje.

 • lažno prikazuje izvor bilo čega što objavite ili otpremite, uključujući predstavljanje drugog pojedinca ili bića.

 • obezbeđuje ili kreira veze do spoljnih lokacija koje krše ova pravila ponašanja.

 • uključuje sadržaj koji je zaštićen pravima na intelektualnu svojinu, pravima na privatnost ili javnost ili bilo kojim drugim važećim zakonima sem u slučaju kada vi posedujete ili kontrolišete ta prava ili ste dobili sva neophodna odobrenja za ista.

 • ima za svrhu povređivanje i iskorišćavanje maloletnih lica na bilo koji način.

 • je osmišljen da traži ili prikuplja lične informacije koje mogu da identifikuju od maloletnih lica (svi koji imaju manje od 18 godina), uključujući, ali ne ograničavajući se na: ime, e-adresu, kućnu adresu, broj telefona ili ime škole.

 • narušava bilo čiju privatnost tako što pokušava da preuzme, prikupi, uskladišti ili objavi privatne ili lične informacije koje mogu da identifikuju korisnika, kao što su lozinke, informacije o nalogu, brojevi kreditnih kartica, adrese ili druge kontakt informacije bez njihovog prethodnog znanja i voljnog pristanka.

 • bude nezakonit ili da krši bilo koje važeće lokalne i državne zakone; uključujući, ali ne ograničavajući se na dečju pornografiju, surovost, incest, nedozvoljene narkotike, pirateriju softvera i uznemiravanje.

 • ugrožava, proganja, kleveta, vara, degradira, žrtvuje ili zastrašuje pojedinca ili grupe pojedinaca iz bilo kojih razloga; i to na osnovu uzrasta, pola, umanjenih sposobnosti, nacionalne pripadnosti, seksualne orijentacije, rase ili religije ili podstiče, odnosno ohrabruje bilo koga drugog da to čini.

 • oštećuje ili onemogućuje ili ima za nameru da ošteti ili onemogući rad računara drugog korisnika ili da omogući vama i drugima nezakonit pristup softveru ili da zaobilazi bezbednost na Veb lokacijama ili serverima, uključujući ali ne ograničavajući se na slanje bezvredne pošte.

 • pokušava da se predstavi kao zaposleni u korporaciji Microsoft, kao agent, menadžer, host, administrator, moderator, kao drugi korisnik ili bilo koja druga osoba na bilo koji način.

 • promoviše ili na drugi način olakšava kupovinu i prodaju municije i vatrenih oružja.

 • sadrži ili bi mogla da se protumači kao „bezvredna pošta“, „neželjena pošta“, „lančana pisma“, „piramidalne šeme“, „partnerski marketing“ ili neželjena reklama.

 • pogrešno predstavlja sadržaj koji objavite ili otpremite ili sadrži isti sadržaj ili sličan ostalom sadržaju koji ste već objavili.

 • ima za nameru da upravlja uslugama, uključujući sisteme za ocenjivanje i utvrđivanje reputacije u okviru usluga, čime bi prekršila bilo koju odredbu ovih pravila ponašanja, radeći u dosluhu sa drugima u vezi sa glasanjem ili korišćenjem većeg broja profila.

 • nudi prenos novca na međunarodnom nivou za iznose koji premašuju cenu stavke u okviru ponude, sa namerom da se posle zatraži nadoknada bilo kog dela uplate.

 • sadrži reklame za šeme za zaradu novca, kartice za popuste, savetovanje po pitanju kredita, upitnike na mreži ili za takmičenja na mreži.

Ne smete da koristite automatski uređaj u bilo kom obliku, niti računarski program koji omogućuje prosleđivanje objavljenog materijala bez izričite napismene dozvole korporacije Microsoft.

Prekid i otkazivanje

Microsoft zadržava pravo da po sopstvenom nahođenju, a bez ikakve obaveze da to uradi, pregleda i ukloni usluge i sadržaj koje je kreirao korisnik, po sopstvenoj volji i bez obaveštenja i da izbriše sadržaj i naloge. Microsoft zadržava pravo da po sopstvenom nahođenju zabrani pristup učesnicima ili da zaustavi pristup uslugama.

Prava i odgovornosti

Savetujemo vam da ne delite informacije koje drugi mogu da upotrebe kako bi vam naškodili. Roditelje pozivamo da budu oprezni i da pomognu u nadgledanju aktivnosti svoje dece i kontrolisanju sadržaja koji ona objavljuju kako bi bila bezbedna na mreži.

Korporacija Microsoft nije odgovorna za sadržaj bilo kog objavljenog materijala koji je kreirao korisnik, bilo da se radi o listama ili o porukama. Sami odlučujete da li ćete pregledati sadržaj i da li ćete ostvariti kontakt sa drugima. Savetujemo vam da razmislite o tome.

Vi ste odgovorni za zaštitu svog računara od smetnji, špijunskog softvera ili virusa do kojih može doći prilikom preuzimanja stavki iz usluge. Savetujemo vam da na svom računaru instalirate program za zaštitu od virusa i da ga redovno ažurirate.

Možete da upotrebite vezu „Prijava zloupotrebe“ da biste prijavili kršenje ovih pravila ponašanja.

Korporacija MicrosoftMicrosoft zadržava pravo da vrši dopune ili izmene Pravila ponašanja u bilo kom trenutku bez upozorenja. Savetujemo vam da povremeno pregledate ova uputstva kako bi ste se uverili da ih poštujete.

Pojedine informacije koje navedete ili otpremite u uslugu mogu biti uskladištene van zemlje u kojoj stanujete.

Sve aktivnosti u okviru usluge takođe određuje Microsoft Services Agreement.

MSN Video ( Soapbox) Dodatak pravilima ponašanja

Poslednji put ažurirano: april 2009.

Imajte na umu da je ovo dodatak gorenavedenim pravilima ponašanja. Da biste razumeli pravila ponašanja za određenu uslugu, morate da pročitate i pravila o ponašanju i sve važeće dodatke.

Samo korisnici kojima je mesto prebivališta u Australiji, Belgiji, Brazilu, Kanadi, Danskoj, Finskoj, Francuskoj, Nemačkoj, Velikoj Britaniji, Hongkongu, Indiji, Italiji, Japanu, Meksiku, Holandiji, Novom zelandu, Norveškoj, Poljskoj, Portugalu, Rusiji, Singapuru, Španiji, Švedskoj, Tajlandu, Turskoj ili Sjedinjenim Državama mogu da otpreme video zapise na lokaciju Soapbox sa lokacije MSN Video.

Bing Maps Dodatak pravilima ponašanja

Poslednji put ažurirano: januar 2009.

Imajte na umu da je ovo dodatak gorenavedenim pravilima ponašanja. Da biste razumeli pravila ponašanja za određenu uslugu, morate da pročitate i pravila o ponašanju i sve važeće dodatke.

Članovi razvojnog tima

Ako ste član razvojnog tima koji želi da koristi platformu Bing Maps kako bi kreirao sopstvene hibridne aplikacije, pregledajte Bing Maps API SDK uslove koji se nalaze na lokaciji: http://www.microsoft.com/maps/product/terms.html. Takođe, dodatna prava korišćenja možete dobiti ako se obavežete Bing Maps/Microsoft MapPoint ugovorom o licenciranju. Za više informacija, kontaktirajte maplic@microsoft.com.

Ograničenja

Mape, slikoviti prikazi i ostali podaci u usluzi Bing Maps su u vlasništvu korporacije Microsoft i naših dobavljača. Uslugu Bing Maps ne smete koristiti za bilo kakvo masovno štampanje ili preuzimanje slikovitih prikaza ili podataka. Osim ukoliko ste ugovorom jasno ovlašćeni, ne smete da:

 • Pristupate osnovnim podacima o mapi ili fotografskim prikazima na način koji je drugačiji od dokumentovanih metoda koje vam je Microsoft obezbedio.

 • Zaobilazite bilo kakva tehnička ograničenja u platformi Bing Maps API.

 • Kopirate, skladištite, arhivirate ili kreirate bazu podataka za rezultate iz usluge Bing Maps.

 • Prodajete, iznajmljujete ili podlicencirate rezultate ili pristup za Bing Maps API ili Bing Maps.

 • Kopirate, sačuvate, preuzimate, raspoređujete, prenosite fotografske prikaze ili upravljate njima.

 • Koristite prikaz Sjedinjenih Država, Kanade, Meksika, Novog Zelanda, Australije ili Japana iz ptičje perspektive u svrhe korišćenja od strane vlade bez posebnog pisanog odobrenja. Ukoliko imate pitanja o ovom ograničenju, kontaktirajte maplic@microsoft.com.

3D obilazak mape

Savetujemo vam da kreirate video zapis 3D obilaska mape koristeći sadržaj platforme Bing Maps 3D. Sve dok poštujete sva ograničenja u ovom dodatku i gorenavedena pravila ponašanja, Microsoft vam daje ličnu licencu koja nije eksluzivna i prenosiva, a koja vam dozvoljava korišćenje i prikazivanje sadržaja platforme Bing Maps 3D kako biste kreirali video zapise 3D obilaska mape i delili te zapise isključivo za nekomercijalnu i ličnu upotrebu. Dajemo vam široka prava da kreirate video zapise 3D obilaska mape, ali zadržavamo pravo da u svakom trenutku i iz bilo kog razloga oduzmemo ovu licencu za privremeno korišćenje.

Prijavite kršenje ovih pravila ponašanja

Ovo je vaša zajednica. Pomozite nam da je ojačamo i učinimo živom i prijatnom za sve članove.

 • Ukoliko vidite sadržaj koji krši pravila ponašanja, izvestite nas o tome kako bismo ga pregledali.

Hvala vam što koristite usluge i poštujete pravila ponašanja!

 • Ažurirano: april 2009.

 • © 2009 Microsoft

 • Zaštićeni žigovi Privatnost Pravni tekst Izvesti o zloupotrebi Bezbednost Pomoć Centrala Nalog Povratna informacija