Ako pri preuzimanju ispravki dobijete grešku Windows Update 80072ee7, možda ćete morati da promenite ili uklonite statične IP adrese za Windows Update uslugu. Adrese se skladište u datoteci operativnog sistema, koja se zove Hosts datoteka.

IP adresa usluge Windows Update može da se promeni svaki put kada proveravate da li postoje ispravke, ali neki dodatni programi za Windows dodaju stavke statične adrese u Hosts datoteku. Statična IP adresa za uslugu Windows Update sprečiće da računar dobije ispravke.

Uklanjanje statičnih IP adresa za veb lokaciju Windows Update

  1. Otvorite stavku „Računar“ tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, a zatim izabrati stavku Računar.

  2. Kliknite dvaput na lokalni čvrsti disk na kome je instaliran Windows, a to je obično disk jedinica C.

  3. Kliknite dvaput na fasciklu Windows, a zatim kliknite dvaput na fasciklu System32.

  4. Kliknite dvaput na fasciklu drivers, a zatim kliknite dvaput na fasciklu etc.

  5. U etc fascikli kliknite desnim tasterom miša na hosts, izaberite stavku Otvori i kada vam bude zatraženo da odaberete program za otvaranje datoteke, izaberite stavku Beležnica.

  6. U datoteci „hosts“ proverite da li se znak # pojavljuje pored svake IP adrese usluge Windows Update i stavke imena glavnog računarskog sistema. Ako ne, dodajte znak # ili izbrišite celu stavku.

  7. U meniju Datoteka izaberite stavku Sačuvaj, a zatim ponovo pokušajte da proverite da li postoje ispravke.

Ako i dalje budete videli ovu grešku, pogledajte ovu automatsku alatku za rešavanje problema na Veb lokaciji Microsoft podrške ili idite na lokaciju Microsoft Answers da biste dobili dodatnu pomoć.

Termin za pretragu pomoći i podrške: WindowsUpdate_80072ee7