Dodavanje datoteka digitalnih medija u Windows Media Center

Ako računar nema TV karticu, potrebna je opcionalna analogna ili digitalna TV kartica da bi se TV program reprodukovao i snimao u programu Windows Media Center.

U programu Windows Media Center možete da odredite koje fascikle na računaru ili na lokalnoj mreži sadrže datoteke digitalnih medija. Kada to uradite, datoteke iz ovih fascikli postaju dostupne u bibliotekama slika, video zapisa i muzike u programu Windows Media Center. Ako dodate ili izbrišete datoteke digitalnih medija, biblioteke se automatski ažuriraju.

Da biste dodali fascikle koje Windows Media Center pretražuje kada traži snimljeni TV sadržaj, pogledajte odeljak Snimanje TV programa.

 1. Na ekranu start pomerite se do dugmeta Zadaci, a zatim kliknite na dugme postavke.

 2. Kliknite na dugme Podešavanje biblioteke.

 3. Kliknite na dugme Dodaj fasciklu za nadgledanje, a zatim kliknite na dugme Dalje.

 4. U zavisnosti od toga gde su uskladištene datoteke digitalnih medija, kliknite na jedno od dugmadi opcije u okviru opcije Koje fascikle želite da dodate?, a zatim kliknite na dugme Dalje.

 5. Krećite se do fascikli koje želite da dodate i potvrdite izbor u poljima za potvrdu pored svake od njih.

 6. Kada izaberete sve odgovarajuće fascikle, kliknite na dugme Dalje, a zatim kliknite na dugme Završi.

  Kada završite sa dodavanjem datoteka, možda će biti potrebno nekoliko minuta da se datoteke pojave u bibliotekama.

 7. (Opcionalno) Da biste dodali datoteke digitalnih medija koje su uskladištene na mapiranoj mrežnoj jedinici, u opciji „Podešavanje biblioteke“ kliknite na dugme Dodaj fascikle na ovom računaru umesto na dugme Dodaj deljene fascikle sa drugog računara.

 8. (Opcionalno) Da biste dodali datoteke digitalnih medija sa drugog računara koji ima instaliran Windows XP sa servisnim paketom (SP1) ili raniju verziju, Windows Media Center računar mora da bude član iste radne grupe kao i taj računar.

Napomena

 • Windows Media Center omogućava jednostavno ripovanje, narezivanje, skladištenje i organizovanje lične muzike, video zapisa, slika i snimljenih TV programa. Poštujte prava drugih na intelektualnu svojinu i nemojte bez dozvole kopirati ili na drugi način upotrebljavati materijal zaštićen autorskim pravima. Primeri materijala koji je zaštićen autorskim pravima uključuju dokumentaciju, slike, tekstove pesama, fotografije, clip art kolekciju, animacije, filmske i video klipove, kao i zvuk i muziku (uključujući i šifrovani MP3 format).

  Neovlašćeno korišćenje materijala zaštićenog autorskim pravima može predstavljati kršenje zakona o autorskim pravima u SAD i kršenje međunarodnog zakona o autorskim pravima i može prouzrokovati stroge kazne na osnovu građanskog i/ili krivičnog prava. Kopiranje ili deljenje nedozvoljenog materijala takođe krši Uslove korišćenja, sporazuma koji ste prihvatili kada ste instalirali sistem Windows Vista. Saznajte više o uslovima korišćenja ovde.