Podešavanje svetline i kontrasta slike

Kao rezultat fotografisanja sa pogrešnom ekspozicijom, slike mogu biti ili suviše mračne ili suviše svetle. Često možete značajno unaprediti digitalnu sliku ispravljanjem svetline i kontrasta. U Foto-galeriji možete koristiti alatku za automatsko ispravljanje ili sami podesiti ekspoziciju.

Slika kontrola za podešavanje svetline i kontrasta
Kontrole za podešavanje svetline i kontrasta

Podešavanje svetline i kontrasta

  1. Otvorite Windows foto-galeriju tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, izabrati stavku Svi programi, a zatim izabrati stavku Windows foto-galerija.

  2. Kliknite na sliku koju želite da ispravite, a zatim kliknite na dugme Ispravi.

  3. Kliknite na dugme Automatski podesi.

    Sačekajte nekoliko trenutaka dok Windows automatski ispravi svetlinu, kontrast i boje.

  4. Kliknite na dugme Nazad u galeriju da biste automatski sačuvali promene na slici.

Napomene

  • Ako rezultat automatskog podešavanja nije zadovoljavajući, kliknite na dugme Podesi ekspoziciju, a zatim pomoću klizača Svetlina i Kontrast sami napravite izmene. Možete takođe da kliknete na dugme Opozovi da biste uklonili promene koje su nastale automatskim podešavanjem.

  • Ako povećate ili smanjite svetlinu obično ćete morati malo da povećate ili smanjite kontrast kako bi slika imala ispravnu ekspoziciju.