Komprimovane datoteke zauzimaju manje prostora za skladištenje i na druge računare mogu se preneti brže od nekomprimovanih datoteka. Sa komprimovanim datotekama i fasciklama možete raditi na isti način kao sa nekomprimovanim datotekama i fasciklama. Takođe možete kombinovati nekoliko datoteka u jednu komprimovanu fasciklu, što će olakšati deljenje grupe datoteka, s obzirom na to da e‑poruci treba da priložite samo jednu fasciklu umesto nekoliko datoteka.

Prikaži sve

Komprimovanje datoteke li fascikle

 1. Pronađite datoteku ili fasciklu koju želite da komprimujete.

 2. Kliknite desnim tasterom miša na datoteku ili fasciklu, postavite pokazivač na stavku Pošalji u, a zatim izaberite stavku Komprimovana (zipovana) fascikla.

  Kreirana je nova komprimovana fascikla. Da biste je preimenovali, kliknite desnim tasterom miša na fasciklu, izaberite stavku Preimenuj, a zatim otkucajte novo ime.

Izdvajanje datoteka ili fascikli iz komprimovane fascikle

 1. Pronađite komprimovanu fasciklu iz koje želite da izdvojite datoteke ili fascikle.

 2. Izvršite jednu od sledećih radnji:

  • Da biste izdvojili jednu datoteku ili fasciklu, kliknite dvaput na komprimovanu fasciklu da biste je otvorili. Nakon toga prevucite datoteku ili fasciklu iz komprimovane fascikle na novu lokaciju.

  • Da biste izdvojili čitav sadržaj komprimovane fascikle, kliknite desnim tasterom miša na fasciklu, izaberite stavku Izdvoj sve, a zatim sledite uputstva.

Napomene

 • Ako komprimovanoj fascikli dodate šifrovane datoteke, datoteke će biti dešifrovane kada ih izdvojite, što može dovesti do nenamernog otkrivanja ličnih ili osetljivih informacija. Iz tog razloga, trebalo bi da izbegavate komprimovanje šifrovanih datoteka.

 • Neki tipovi datoteka, poput JPEG slika, već su veoma komprimovani. Ako komprimujete nekoliko JPEG slika u jednu fasciklu, ukupna veličina fascikle biće otprilike ista kao i originalna zbirka slika, jer je JPEG format datoteke već komprimovan. Ako želite da smanjite slike da biste ih poslali u e‑poruci, pogledajte odeljak Slanje slika i video zapisa e‑poštom.

 • Ako ste već kreirali komprimovanu fascikli i želite da joj dodate novu datoteku ili fasciklu, prevucite datoteke koje želite da dodate u komprimovanu fasciklu.