Demonstracija: Prenos datoteka i postavki sa drugog računara

Slika rolne filma

Jednostavan prenosWindows postavki i datoteka je jednostavan način za prenos datoteka i postavki sa starog računara na Windows Vista računar. Ova demonstracija pokazuje koje vrste informacija možete preneti, kako da se pripremite za prenos, kao i pregled čitavog procesa.

Pročitajte transkript

Možete da prenesete datoteke i postavke sa jednog Windows računara da drugi pomoću alatke po imenu „Jednostavan prenos Windows postavki i datoteka“. Da biste koristili ovu alatku, stari računar mora koristiti Windows 2000, Windows XP ili Windows Vista, a novi računar mora koristiti operativni sistem Windows Vista.

Da biste pronašli „Jednostavan prenos Windows postavki i datoteka“, kliknite na dugme Start, a zatim otkucajte Jednostavan prenos Windows postavki i datoteka u polje „Pretraga“.

Pre nego što počnemo, pogledajmo šta možete da prenesete. Možete da prenesete:

  • korisničke naloge, koji uključuju lozinke i personalizovane postavke.

  • Datoteke i fascikle zajedno sa dokumentima, fotografijama i muzikom.

  • Ostale informacije, kao što su Internet omiljene lokacije, e-poruke i postavke programa.

U toku transfera nećete izbrisati ništa sa starog računara.

Pogledajmo sada koji su koraci potrebni za pripremu prenosa:

  • Prvo, prijavite se kao administrator na oba računara.

  • Zatim, instalirajte programe koji su vam potrebni na novom računaru. Ovo je neophodno jer možete da prenesete programske postavke, ali ne i programe koji ih koriste.

  • Takođe, treba instalirati program „Jednostavan prenos Windows postavki i datoteka“ na stari računar. Da biste ovo uradili, pređite na novi računar i koristite program „Jednostavan prenos Windows postavki i datoteka“ da vas vodi kroz proces instalacije.

Sada treba da odlučite kako želite da prenesete informacije:

  • Ako su računari blizu i imaju USB portove, možete da koristite specijalan USB kabl nazvan „kabl za jednostavan prenos“. Ovaj kabl možete poručite na mreži ili od proizvođača svog računara, odnosno možete da ga kupite u prodavnici elektronskog materijala.

  • Ako su oba računara na mreži i mogu da pristupe istoj fascikli, možete da koristite mrežnu fasciklu.

  • Možete takođe da koristite CD, DVD ili neki drugi prenosivi medijum.

Sada, kada ste učinili neophodne pripreme, spremni ste za prenos.

Da biste započeli prenos, uverite se da je program „Jednostavan prenos Windows postavki i datoteka“ pokrenut na oba računara.

Na novom računaru pratite korake za izbor metoda prenosa...ovako.

Zatim, na starom računaru izaberite isti metod za prenos informacija i sledite uputstva da biste izabrali sadržaj za prenos...ovako.

Proverite da se uverite da su informacije koje želite da prenesete tačne, napravite izmene ako je potrebno i započnite prenos.

Vreme potrebno za prenos će zavisiti od toga kako ste izabrali da prenesete informacije i od količine informacija koju prenosite.

Korišćenjem programa „Jednostavan prenos Windows postavki i datoteka“ uskoro će sve informacije koje su vam potrebne biti na vašem novom Windows Vista računaru.