Windows Media Center možete da postavite kao podrazumevani plejer za brojne tipove datoteka. Dodatni formati datoteka mogu da budu podržani ako instalirate nove kodeke.

Prikaži sve

Tipovi muzičkih datoteka

U sledećoj tabeli prikazani su tipovi muzičkih datoteka koje podržava Windows Media Center.

Tipovi muzičkih datoteka (format) Oznake tipa datoteke
Tipovi muzičkih datoteka (format)

Audio CD-ovi

Oznake tipa datoteke

.cda

Tipovi muzičkih datoteka (format)

Windows Media Audio datoteka

Oznake tipa datoteke

.asx, .wm, .wma i .wmx

Tipovi muzičkih datoteka (format)

Windows audio datoteka

Oznake tipa datoteke

.wav

Tipovi muzičkih datoteka (format)

MP3 audio datoteka

Oznake tipa datoteke

.mp3 i .m3u

Tipovi video datoteka

U sledećoj tabeli prikazani su tipovi video datoteka koje podržava Windows Media Center.

Tipovi video datoteka (format) Oznake tipa datoteke
Tipovi video datoteka (format)

Windows Media datoteka

Oznake tipa datoteke

.wm i .asf

Tipovi video datoteka (format)

Windows Media Video datoteka

Oznake tipa datoteke

.wmv

Tipovi video datoteka (format)

Windows video datoteka

Oznake tipa datoteke

.avi

Tipovi video datoteka (format)

Datoteka Microsoft snimljenog TV programa

Oznake tipa datoteke

.dvr-ms

Tipovi video datoteka (format)

Datoteka filma

Oznake tipa datoteke

.mpeg, .mpg, .mpe, .m1v, .mp2 i .mpv2

Tipovi datoteka slika

U sledećoj tabeli prikazani su tipovi datoteka slika koje podržava Windows Media Center.

Tipovi datoteka slika (format) Oznake tipa datoteke
Tipovi datoteka slika (format)

Joint Photographic Experts Group

Oznake tipa datoteke

.jpg i .jpeg

Tipovi datoteka slika (format)

Tagged Image File Format

Oznake tipa datoteke

.tif i .tiff

Tipovi datoteka slika (format)

Graphics Interchange Format

Oznake tipa datoteke

.gif

Tipovi datoteka slika (format)

Rasterska slika

Oznake tipa datoteke

.bmp

Tipovi datoteka slika (format)

Windows metadatoteka

Oznake tipa datoteke

.wmf

Tipovi datoteka slika (format)

Portable Network Graphics

Oznake tipa datoteke

.png

Napomene

  • Digitalne slike snimljene digitalnim fotoaparatom i sačuvane u RAW formatu nisu podržane u programu Windows Media Center.

  • Animirane gif datoteke nisu u potpunosti podržane. Ovaj format datoteke može da bude prikazan kao slika ali neće biti animiran.