Pronalaženje i instaliranje upravljačkih programa za štampač

Ako imate problema sa instaliranjem štampača ili ako ste dodali štampač ali niste u mogućnosti da ga koristite, možda je neophodno da instalirate ili ažurirate upravljački program za štampač kako bi on bio kompatibilan sa verzijom sistema Windows koju koristite.

Neki upravljački programi se dobijaju zajedno sa operativnim sistemom Windows, dostupni su putem funkcije „Ažuriranje Windowsa“ ili su sačuvani na računaru u procesu instalacije hardvera i spremni su za instaliranje. U suprotnom, biće potrebno da instalirate upravljačke programe sa CD-a ili DVD-a koje je isporučio proizvođač štampača. Da biste instalirali ove upravljačke programe, izvršite korake za korišćenje fascikle „Štampači“. Ako upravljački program koji vam je potreban nije već uskladišten na računaru ili ako nemate CD ili DVD, pokušajte da ga preuzmete ili instalirate sa Web lokacije proizvođača.

Prikaži sve

Instalacija ili ažuriranje upravljačkih programa korišćenjem fascikle „Štampači“

  1. Otvorite opciju „Štampači“ tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, izabrati stavku Kontrolna tabla, izabrati stavku Hardver i zvuk, a zatim izabrati stavku Štampači.

  2. Kliknite desnim tasterom miša na štampač za koji vam je potreban novi upravljački program, izaberite stavku Pokreni kao administrator, a zatim izaberite stavku Svojstva. Obavezna dozvola administratora Ako vam bude zatražena administratorska lozinka ili njena potvrda, otkucajte lozinku ili je potvrdite.

  3. Izaberite karticu Više opcija.

  4. Kliknite na dugme Novi upravljački program, a zatim dovršite korake u prozoru Čarobnjak za dodavanje upravljačkog programa štampača.

Preuzimanje i instaliranje upravljačkih programa sa Web lokacije proizvođača

Da biste sa Web lokacije proizvođača preuzeli kompatibilne upravljačke programe, prvo pogledajte koju verziju sistema Windows koristite, a zatim potražite kompatibilne upravljačke programe.

  1. Otvorite stavku „Sistemska informacija“ tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, izabrati stavku Svi programi, izabrati stavku Pribor, izabrati stavku Sistemske alatke, a zatim izabrati stavku Sistemska informacija.

  2. Kliknite na dugme Rezime sistema, a zatim pregledajte opcije Ime OS-a i Tip sistema da biste saznali koju verziju operativnog sistema Windows koristite.

  3. Posetite Web lokaciju proizvođača i potražite upravljački program za štampač koji je kompatibilan sa vašom verzijom operativnog sistema Windows.

  4. Pratite uputstva na Web lokaciji za preuzimanje i instaliranje upravljačkog programa.