Računar možete da personalizujete menjanjem boja, zvukova, radne površine pozadine, čuvara ekrana, veličine fonta, slike korisničkog naloga i teme. Možete takođe da odredite koji će se gadžeti pojavljivati na Windows bočnoj traci.

Windows Aero boje

Windows Aero predstavlja prvoklasno vizuelno iskustvo u ovoj verziji sistema Windows. Ovaj izgled krasi dizajn u vidu prozirnog stakla sa finim animacijama prozora i novim bojama „Start“ menija, trake zadataka i prozora. Za više informacija o opciji Windows Aero, pogledajte odeljak Šta je Windows Aero?

Evo nekih primera novih boja koje su dostupne u šemi boja Aero:

Slika boja okvira prozora
Boje okvira prozora

Da biste saznali kako da promenite boje u operativnom sistemu Windows, pogledajte odeljak Promena boja na računaru.

Zvukovi

Možete da promenite zvuk koji vaš računar reprodukuje kada primate e‑poštu, pokrećete Windows ili isključujete računar. Za više informacija pogledajte odeljak Promena zvukova računara.

Pozadina radne površine

Pozadina radne površine, koja se zove i poster, predstavlja sliku ili crtež na radnoj površini. Ona predstavlja pozadinu za otvorene prozore. Za više informacija pogledajte odeljak Promena pozadine radne površine (postera).

Čuvar ekrana

Čuvar ekrana je slika ili animacija koja se pojavljuje na ekranu kada ne koristite miš ili tastaturu tokom podešenog vremenskog perioda. Windows uključuje mnoštvo čuvara ekrana koje možete da birate. Za više informacija pogledajte odeljak Promena čuvara ekrana.

Možete da kreirate personalizovani čuvar ekrana tako što ćete prikazati izabrane slike i video zapise u vidu projekcije slajdova.

Korišćenje slika kao projekcije slajdova

  1. Otvorite opciju „Postavke čuvara ekrana“ tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, izabrati stavku Kontrolna tabla, izabrati stavku Izgled i personalizacija, izabrati stavku Personalizacija, a zatim izabrati stavku Čuvar ekrana.

  2. Kliknite na listu Čuvar ekrana i izaberite stavku Fotografije.

  3. Ako želite da odredite lokaciju za slike koje želite da koristite u okviru čuvara ekrana, izmenite brzinu prikazivanja slajdova ili konfigurišete druge postavke čuvara ekrana, kliknite na dugme Postavke. Kada izvršite sve željene promene, kliknite na dugme Sačuvaj.

  4. Kliknite na dugme U redu.

Veličina fonta

Tekst, ikone i druge stavke na ekranu možete učiniti preglednijim tako što ćete povećati razmeru tačaka po inču (TPI) da biste ih uvećali. Možete takođe da smanjite razmeru TPI da biste smanjili tekst i ostale stavke na ekranu, tako da na njega stane više informacija. Za više informacija pogledajte odeljak Povećavanje ili smanjivanje teksta na ekranu.

Slika korisničkog naloga

Slika korisničkog naloga pomaže prilikom identifikovanja vašeg naloga na računaru. Slika je prikazana na ekranu dobrodošlice i u okviru „Start“ menija. Sliku korisničkog naloga možete da promenite u neku od slika koje su sadržane u okviru sistema Windows ili možete da koristite sopstvenu sliku.

Prikaz slike naloga u „Start“ meniju
Slika naloga u „Start“ meniju

Za više informacija pogledajte odeljak Izbor slike za korisnički nalog i „Start“ meni.

Teme

Tema je kolekcija vizuelnih elemenata koja utiče na stil prozora, ikona, fontova, boja i ponekad zvukova. Teme možete da potražite na Internetu ili možete da ih kupite u sklopu tematskih paketa u radnjama koje prodaju softver koji je kompatibilan sa operativnim sistemom Windows. Za više informacija pogledajte odeljak Promena teme radne površine.

Windows bočna traka

Windows bočna traka nudi mogućnost organizovanja informacija, igara i zadataka kojima želite brzo da pristupate, a da pri tom ne zagušite svoj radni prostor. Sastavljena je od gadžeta koji predstavljaju prilagodljive mini programe koji mogu prikazivati neprekidno ažurirane naslove, projekciju slajdova, kontakte i drugo, bez otvaranja novog prozora.

Slika Windows bočne trake i gadžeta
Windows bočna traka i gadžeti

Za više informacija pogledajte odeljak Windows bočna traka: najčešća pitanja i Prilagođavanje Windows bočne trake.