Podrazumevano ime štampača, koje je obično ime proizvođača ili modela štampača, možete promeniti u ime koje vama ili drugim korisnicima pomaže da štampač lakše prepoznate. Na primer, ako se štampač nalazi na mreži, možete mu dati ime prostorije ili sprata na kom se nalazi. Takođe mu možete dati ime na osnovu njegovih sposobnosti, na primer da li štampa u boji ili samo sa crnim mastilom.

Da biste preimenovali štampač, morate da imate dozvolu za upravljanje štampačem. Dozvolu verovatno već imate ako ste instalirali štampač, ili su vam je osoba koja je instalirala štampač ili administrator sistema dali dozvolu. Dozvolu takođe možete imati ako ste član grupe administratora za taj računar. Po podrazumevanoj vrednosti, administratori imaju dozvolu za upravljanje štampačima.

Napomena

  • Da biste prikazali dozvole za štampač, desnim tasterom miša kliknite na štampač koji koristite, izaberite stavku Svojstva, izaberite karticu Bezbednost, a zatim kliknite na svoje korisničko ime.

Preimenovanje štampača

  1. Otvorite opciju „Štampači“ tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, izabrati stavku Kontrolna tabla, izabrati stavku Hardver i zvuk, a zatim izabrati stavku Štampači.

  2. Kliknite na štampač koji želite da preimenujete, a zatim na traci sa alatkama kliknite na dugme Preimenuj ovaj štampač. Obavezna dozvola administratora Ako vam bude zatražena administratorska lozinka ili njena potvrda, otkucajte lozinku ili je potvrdite.

  3. Unesite novo ime za štampač pored ikone štampača.