U programu Windows zaštitnik možete odabrati da pokrenete brzo skeniranje računara ili skeniranje čitavog sistema. Ako sumnjate da je špijunski softver zarazio određenu oblast na računaru, možete da prilagodite skeniranje tako što ćete izabrati samo one disk jedinice i fascikle koje želite da proverite.

Brzo skeniranje proverava delove čvrstog diska na računaru koji su najčešća meta špijunskog softvera. Skeniranje čitavog sistema proverava sve datoteke na čvrstom disku i sve programe koji su trenutno pokrenuti, ali može da dovede do sporog rada računara dok se skeniranje ne dovrši. Preporučujemo da planirate dnevno brzo skeniranje. U bilo kom trenutku, ako sumnjate da je špijunski softver zarazio računar, pokrenite skeniranje čitavog sistema.

Prikaži sve

Skeniranje oblasti računara koje su najčešće zaražene špijunskim softverom (brzo skeniranje)

 1. Otvorite program Windows zaštitnik tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, izabrati stavku Svi programi, a zatim izabrati stavku Windows zaštitnik.

 2. Kliknite na dugme Skeniraj. Obavezna dozvola administratora Ako vam bude zatražena administratorska lozinka ili njena potvrda, otkucajte lozinku ili je potvrdite.

Skeniranje svih oblasti računara (skeniranje čitavog sistema)

 1. Otvorite program Windows zaštitnik tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, izabrati stavku Svi programi, a zatim izabrati stavku Windows zaštitnik.

 2. Kliknite na strelicu nadole koja se nalazi pored dugmeta Skeniraj i izaberite stavku Skeniranje čitavog sistema. Obavezna dozvola administratora Ako vam bude zatražena administratorska lozinka ili njena potvrda, otkucajte lozinku ili je potvrdite.

Skeniranje samo određenih oblasti računara (prilagođeno skeniranje)

Možete da izaberete određene lokacije na računaru koje želite da program Windows zaštitnik skenira. Međutim, ako se otkrije potencijalno neželjen ili zlonameran softver, Windows zaštitnik će pokrenuti brzo skeniranje tako da otkrivene stavke mogu da se uklone iz drugih oblasti računara, ako je to potrebno.

 1. Otvorite program Windows zaštitnik tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, izabrati stavku Svi programi, a zatim izabrati stavku Windows zaštitnik.

 2. Kliknite na strelicu nadole koja se nalazi pored dugmeta Skeniraj i izaberite stavku Prilagođeno skeniranje. Obavezna dozvola administratora Ako vam bude zatražena administratorska lozinka ili njena potvrda, otkucajte lozinku ili je potvrdite.

 3. Izaberite stavku Skeniraj izabrane disk jedinice i fascikle i kliknite na dugme Izaberi.

 4. Izaberite disk jedinice i fascikle koje želite da skenirate i kliknite na dugme U redu. Obavezna dozvola administratora Ako vam bude zatražena administratorska lozinka ili njena potvrda, otkucajte lozinku ili je potvrdite.

Biranje naprednih opcija skeniranja

Kada skenirate računar, možete da odaberete između četiri dodatne opcije:

 • Skeniranje sadržaja arhiviranih datoteka i fascikli u potrazi za potencijalnim pretnjama. Skeniranje ovih lokacija može da poveća vreme potrebno da se skeniranje dovrši, ali špijunski i drugi potencijalno neželjeni softver može da se instalira i pokuša da se „sakrije“ na ovim lokacijama.

 • Koristite heuristiku da biste otkrili potencijalno štetno ili neželjeno ponašanje softvera koji nije analiziran radi otkrivanja rizika. Windows zaštitnik koristi datoteke definicija da bi identifikovao poznate pretnje, ali takođe može da otkrije i upozori vas na potencijalno štetno ili neželjeno ponašanje softvera koji se još ne nalazi u datoteci definicija. Za više informacija o datotekama definicija pogledajte odeljak Ažuriranje definicija programa Windows zaštitnik.

 • Kreirajte tačku vraćanja pre nego što primenite radnje na otkrivene stavke. Budući da možete da podesite program Windows zaštitnik da automatski uklanja otkrivene stavke, izbor ove opcije dozvoljava vam da vratite postavke sistema u slučaju da želite da koristite softver koji niste nameravali da uklonite.

 • Ne skeniraj ove datoteke ili lokacije. Koristite ovu opciju da biste izabrali datoteke i fascikle koje ne želite da program Windows zaštitnik skenira.

 1. Otvorite program Windows zaštitnik tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, izabrati stavku Svi programi, a zatim izabrati stavku Windows zaštitnik.

 2. U meniju Alatke izaberite stavku Opcije.

 3. U okviru Dodatne opcije potvrdite izbor u polju za potvrdu pored svake opcije koju želite da koristite.

 4. Ako ne želite da Windows zaštitnik skenira određene oblasti računara, u okviru opcije Ne skeniraj ove datoteke ili lokacije kliknite na dugme Dodaj.

 5. Pronađite datoteke ili fascikle koje ne želite da skenirate i kliknite na dugme U redu. Ponovite ovaj korak za svaku datoteku ili fasciklu koju ne želite da skenirate.

 6. Kada završite sa izborom dodatnih opcija, kliknite na dugme Sačuvaj. Obavezna dozvola administratora Ako vam bude zatražena administratorska lozinka ili njena potvrda, otkucajte lozinku ili je potvrdite.