Slanje faksa

Da biste poslali faks pomoću računara, možete koristiti Windows faks i skeniranje ili druge programe koje pokrećete u operativnom sistemu Windows. Međutim, pre nego što pokušate da pošaljete faks, uverite se da je računar povezan sa faks modemom ili faks serverom. Za više informacija pogledajte odeljak Podešavanje računara za slanje i prijem faksova.

Prikaži sve

Slanje faksa pomoću programa Windows faks i skeniranje

 1. Kliknite na dugme StartSlika dugmeta „Start“, izaberite stavku Svi programi, izaberite stavku , a zatim izaberite stavku Windows faks i skeniranje.
 2. Da biste koristili prikaz „Faks“, kliknite na dugme Faks u dnu levog okna.

 3. Na traci sa alatkama kliknite na dugme Novi faks.

 4. Kreirajte novi faks pomoću opcija koje se nalaze u prozoru Novi faks, a zatim kliknite na dugme Pošalji.

Saveti

 • Da biste poslali faks većem broju primalaca, u polju Za otkucajte brojeve faksa razdvojene tačkom i zarezom. Primaoce takođe možete izabrati iz fascikle Windows kontakti tako što ćete izabrati stavku Za, a zatim kliknuti dvaput na svaki kontakt na listi kontakata. Uverite se da ste u informacijama o kontaktu sačuvali brojeve faksa primalaca.

 • Slanje naslovne stranice pomaže u sprečavanju osoba kojima faks nije namenjen da vide sadržaj odštampanog faksa ili faksa na ekranu, naročito ako on sadrži lične podatke ili poverljive informacije. Za više informacija pogledajte odeljak Kreiranje ili uređivanje naslovne stranice faksa.

 • U prikazu „Faks“ pomoću opcija trake sa alatkama faksu možete priložiti datoteku ili umetnuti tekst i slike iz drugih datoteka. Priložene datoteke konvertuju se u format slika TIF (.tif datoteke) tako da ih može primiti bilo koji faks uređaj. Ako primalac koristi samostalni faks uređaj — uređaj koji nije povezan sa računarom — svaka stranica faksa, uključujući i priloženu datoteku, biće odštampana redosledom primanja faksa. Ako primalac koristi Windows faks i skeniranje ili neki drugi program za faks, faks će biti primljen kao .tif datoteka koja se može prikazati na ekranu i, u zavisnosti od programa, odštampati i obrađivati kao i bilo koja druga datoteka na računaru.

 • Da biste faksu priložili dokument ili sliku, prevucite datoteku u prozor Novi faks. Dokument ili sliku takođe možete da skenirate, a da zatim skenirane datoteke pošaljete kao priloge uz faks ili e‑poruku. Za više informacija pogledajte odeljak Slanje skeniranog dokumenta faksom ili e‑poštom.

Slanje faksa pomoću drugog programa

Da biste umesto programa Windows faks i skeniranje poslali dokument pomoću nekog drugog programa, potrebno je da „odštampate“ dokument u faks štampač kako bi se on mogao poslati kao prilog uz faks. Priložena datoteka automatski se konvertuje u format slike TIF (.tif datoteka) tako da je može primiti bilo koji faks uređaj. Za informacije o korišćenju opcija štampanja u programu, uključujući izbor štampača, pogledajte pomoć za taj program. U većini programa možete preduzeti sledeće korake:

 1. Otvorite dokument ili datoteku koju želite da pošaljete kao faks.

 2. U programu koji koristite otvorite dijalog „Štampanje“ koji ćete obično pronaći ako u meniju Datoteka izaberete stavku Odštampaj.

 3. U dijalogu Štampanje potražite opciju za izbor štampača koja se obično nalazi u okviru Štampač ili Izbor štampača. Na listi dostupnih štampača izaberite stavku Faks.

 4. Kliknite na dugme Odštampaj. Windows faks i skeniranje otvara novi faks sa priloženom datotekom.

 5. U okviru novog faksa otkucajte brojeve faksa primalaca i druge informacije koje želite da navedete, kao što su tema ili napomena na naslovnoj stranici, a zatim kliknite na dugme Pošalji.

Savet

 • Prilikom slanja ili prijema faksa, funkcija „Nadgledanje statusa faksa“ automatski prikazuje tok slanja ili prijema faksa. Da biste videli više informacija o toku slanja ili prijemu faksa, uključujući informacije o tome da li je on uspešno poslat ili primljen, u okviru funkcije „Nadgledanje statusa faksa“ kliknite na dugme Prikaži detalje.