Rešavanje problema sa programom Windows prostor za timski rad

Evo rešenja za neke uobičajene probleme sa programom Windows prostor za timski rad.

Prikaži sve

Ne mogu da vidim sastanak u svojoj blizini ili ne mogu da se pridružim sastanku.

Moglo bi da se radi o nekoliko razloga:

 • Možda ste otkucali netačnu lozinku. Potvrdite lozinku za sastanak sa osobom koja vas je pozvala i pokušajte ponovo da je otkucate.

 • Možda druga osoba nije otvorila ispravne portove  zaštitnog zida. Zatražite od te osobe da u kontrolnoj tabli otvori Windows zaštitni zid , izabere opciju Dozvoli prolazak programa kroz Windows zaštitni zid, a zatim izabere Windows prostor za timski rad. Ako ta osoba koristi neki drugi zaštitni zid, recite joj da u informacijama isporučenim sa tim zaštitnim zidom pogleda uputstva o otvaranju portova.

 • Možda je osoba koja je zakazala sastanak odabrala da sastanak ne bude vidljiv drugima. U tom slučaju, neko sa sastanka vas mora pozvati da se pridružite.

Želim nekoga da pozovem, ali to ime nije na listi u dijalogu Pozivanje ljudi.

Moglo bi da se radi o nekoliko razloga:

 • Niste prijavljeni na uslugu Ljudi oko mene. Izvršite ove korake:

  1. Otvorite opciju „Ljudi oko mene“ tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, izabrati stavku Kontrolna tabla, izabrati stavku Mrežna i Internet, a zatim izabrati stavku Ljudi oko mene.

  2. Izaberite karticu Prijavljivanje.

  3. Kliknite na dugme Prijavi se na uslugu „Ljudi oko mene“.

 • Nećete moći da „vidite“ druge osobe sa kojima želite da se sastanete ako se svi ne nalazite na istoj podmreži. Podmreža je deo veće mreže. Ako pokušavate da pozovete nekoga iz druge zgrade ili sa drugog sprata iste zgrade, računar te osobe se možda nalazi na drugoj podmreži i program „Windows prostor za timski rad“ ga neće otkriti. Ipak možete pozvati tu osobu koristeći e‑poruku ili tako što ćete kreirati pozivnu datoteku.

 • Možda su smernice grupe isključile uslugu „Ljudi oko mene“. Pitajte administratora sistema kako da omogućite uslugu „Ljudi oko mene“.

 • Možda druga osoba nije otvorila ispravne portove zaštitnog zida. Zatražite od te osobe da u kontrolnoj tabli otvori Windows zaštitni zid , izabere opciju Dozvoli prolazak programa kroz Windows zaštitni zid, a zatim izabere Windows prostor za timski rad. Ako ta osoba koristi neki drugi zaštitni zid, pitajte je da proveri informacije isporučene sa tim zaštitnim zidom zbog uputstava o otvaranju portova.

 • Možda ste vi jedina osoba na ad hoc mreži. Ako je tako, možete pozvati neku osobu pomoću dijaloga Pozivanje ljudi ili slanjem poziva putem e‑pošte. Osoba koju želite da pozovete mora otvoriti Windows prostor za timski rad i kliknuti na dugme Pridruži se sastanku u mojoj blizini.

Da biste neku osobu pozvali putem e‑pošte ili pozivne datoteke, u dijalogu Pozivanje ljudi kliknite na dugme Pozovi druge, a zatim izaberite neku opciju.

Poslao sam poziv, ali druga osoba ga nije primila.

Moglo bi da se radi o dva razloga:

 • Možda druga osoba nije otvorila ispravne portove zaštitnog zida. Zatražite od te osobe da u kontrolnoj tabli otvori Windows zaštitni zid , izabere opciju Dozvoli prolazak programa kroz Windows zaštitni zid, a zatim izabere Windows prostor za timski rad. Ako ta osoba koristi neki drugi zaštitni zid, pitajte je da proveri informacije isporučene sa tim zaštitnim zidom zbog uputstava o otvaranju portova.

 • Možda se druga osoba odjavila sa usluge „Ljudi oko mene“. Kliknite na dugme Pozovi ljude i proverite da li je ta osoba još uvek na mreži.

Primam poruku o grešci kada pokušam da pokrenem Windows prostor za timski rad.

Evo nekih saveta za rešavanje problema sa pokretanjem programa Windows prostor za timski rad:

 • Uverite se da ste prijavljeni pomoću standardnog korisničkog naloga, a ne pomoću naloga gosta.

 • IPv6 mora biti omogućen za najmanje jedan mrežni adapter. Za informacije o omogućavanju IPv6 pogledajte odeljak Promena TCP/IP postavki.

 • Uverite se da fascikla „Windows kontakti“ nije oštećena ili nedostupna.

  • Otvorite aplikaciju „Windows kontakti“ tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, izabrati stavku Svi programi, a zatim izabrati stavku Windows kontakti.

 • Uverite se da imate najmanje 12 megabajta (MB) slobodnog prostora na čvrstom disku.

 • Proverite da li su pokrenute potrebne usluge:

  Morate da budete prijavljeni kao administrator da biste izvršili ove korake.

  1. Otvorite opciju „Administrativne alatke“ tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, izabrati stavku Kontrolna tabla, izabrati stavku Sistem i održavanje, a zatim izabrati fasciklu Administrativne alatke.

  2. Kliknite dvaput na ikonu Usluge. Obavezna dozvola administratora Ako vam bude zatražena administratorska lozinka ili njena potvrda, otkucajte lozinku ili je potvrdite.

  3. Uverite se da su pokrenute sledeće usluge: Peer Name Resolution Protocol, Grupisanje Peer umrežavanja, Upravljač identiteta Peer umrežavanja i DFS replikacija.

   Napomena

   • Ako je administrator mreže isključio zahtevane usluge, možda nećete imati potrebna korisnička prava da ih ponovo uključite.

 • Uverite se da administrator sistema nije onemogućio Windows peer-to-peer funkcije umrežavanja.

Ne mogu da se povežem sa sastankom ili neko drugi ne može da se poveže sa mojim sastankom.

Evo nekih saveta za rešavanje problema sa povezivanjem u programu Windows prostor za timski rad:

 • Uverite se da mrežna veza radi ispravno. Za više informacija pogledajte odeljak Rešavanje problema sa mrežnom i Internet vezom.

 • Uverite se da se vi i osobe sa kojima želite da se sastanete nalazite na istoj mreži.

 • Nećete moći da „vidite“ druge osobe sa kojima želite da se sastanete ako se svi ne nalazite na istoj podmreži. Podmreža je deo veće mreže. Ako pokušavate da pozovete nekoga iz druge zgrade ili sa drugog sprata iste zgrade, računar te osobe se možda nalazi na drugoj podmreži i program „Windows prostor za timski rad“ ga neće otkriti. Ipak možete pozvati tu osobu koristeći e‑poštu ili tako što ćete kreirati pozivnu datoteku.

 • Ako pokušavate da se sastanete sa ljudima iz drugog preduzeća, a vaše preduzeće ili drugo preduzeće koristi IPsec, različite IPsec smernice mogu dovesti do toga da se ne „vidite“ ili da ne možete da se povežete. Obratite se administratoru mreže za pomoć oko ovog problema.

 • Proverite da li su pokrenute potrebne usluge:

  Morate da budete prijavljeni kao administrator da biste izvršili ove korake.

  1. Otvorite opciju „Administrativne alatke“ tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, izabrati stavku Kontrolna tabla, izabrati stavku Sistem i održavanje, a zatim izabrati fasciklu Administrativne alatke.

  2. Kliknite dvaput na ikonu Usluge. Obavezna dozvola administratora Ako vam bude zatražena administratorska lozinka ili njena potvrda, otkucajte lozinku ili je potvrdite.

  3. Uverite se da su pokrenute sledeće usluge: Peer Name Resolution Protocol, Grupisanje Peer umrežavanja, Upravljač identiteta Peer umrežavanja i DFS replikacija.

   Napomena

   • Ako je administrator mreže isključio zahtevane usluge, možda nećete imati potrebna korisnička prava da ih ponovo uključite.

 • IPv6 mora biti omogućen za najmanje jedan mrežni adapter. Za informacije o omogućavanju IPv6 pogledajte odeljak Promena TCP/IP postavki.

 • Ako ne koristite Windows zaštitni zid, već neki drugi zaštitni zid, možda on blokira vezu. Proverite informacije koje ste dobili uz zaštitni zid.

Gubim mrežnu vezu kada zakažem sastanak ili mu se pridružim na ad hoc mreži.

U jednom trenutku možete biti povezani sa samo jednom bežičnom mrežom i zato možete izgubiti trenutnu mrežnu vezu ako se povežete sa ad hoc mrežom tako što ste zakazali sastanak ili mu se pridružili.

Dobio sam poruku koja pokazuje da je neko izmenio moju datoteku odmah nakon što sam je dodao.

Od trenutka kada ste dodali datoteku do trenutka kada ste primili poruku, druga osoba je možda imala mogućnost da izmeni datoteku. Druga mogućnost jeste da je antivirusni program promenio metapodatke datoteke (metapodaci predstavljaju informacije kojima se opisuje sadržaj, kvalitet, stanje ili druge karakteristike datoteke) kada ih je skenirao tražeći viruse. U tom slučaju, poruka će ukazati na to da je deljena datoteka izmenjena, iako u stvari nisu izvršene promene sadržaja datoteke.

Ništa se ne dešava kada pokušam da delim propratni sadržaj sa oznakom tipa datoteke .efs.

Datoteke sistema šifrovanja datoteka (EFS) ne mogu se deliti kao propratni sadržaji.

Sastanak u Windows prostoru za timski rad funkcioniše veoma sporo.

Postavke upravljanja napajanjem na računaru mogu uticati na performanse programa Windows prostor za timski rad. Pokušajte da promenite postavke upravljanja napajanjem na računaru, a zatim proverite da li su se performanse poboljšale. Za više informacija pogledajte odeljak Promena postavki upravljanja napajanjem.

Drugi ljudi na sastanku vide velike crne oblasti na ekranima kada delim program ili radnu površinu.

Ako se ispred stavke koju želite da delite nalazi drugi prozor, prozor u prednjem planu na računarima drugih ljudi izgledaće kao crni pravougaonik. Da biste otklonili taj problem, umanjite prozor u prednjem planu.

Ne pojavljuje se ispravan prikaz kada pregledam kako će stavke koje delim izgledati na računarima drugih osoba.

Verovatno vidite sliku koja izgleda približno ovako:

Slika „teleskopskog efekta“
„Teleskopski efekat“

To je zbog toga što vidite prikaz svoje radne površine koja prikazuje radne površine drugih ljudi. Te slike se beskonačno ponavljaju. Ne brinite—kada podelite stavku, ona će se ispravno pojaviti na ekranima svih učesnika.

Promene koje sam uneo u propratni sadržaj nisu sačuvane u originalnoj datoteci.

Windows prostor za timski rad kreira duplikat propratnog izveštaja. Promene koje ste uneli primenjene su na taj duplikat, a ne na originalni dokument. Da biste sačuvali propratne sadržaje sa sastanka, prevucite ih na mesto na kom želite da ih sačuvate.

Promene koje sam uneo u propratni sadržaj su nestale.

Ako uredite propratni sadržaj i sačuvate promene, a neko drugi je istovremeno uređivao propratni sadržaj i sačuvao ga posle vas, biće sačuvane promene te osobe, a ne vaše.

Moj propratni sadržaj se promenio iako nisam uneo nikakve promene.

Propratne sadržaje mogu menjati druge osobe, što znači da je neko drugi na sastanku izmenio propratni sadržaj. (Promene može unositi samo jedna po jedna osoba.)

Neki programi se ne pojavljuju na listi programa za deljenje.

Pokušajte da podelite samu programsku datoteku ili ako to ne funkcioniše, podelite radnu površinu.

Ne mogu da kontrolišem program koji je deljen na sastanku.

Iz bezbednosnih razloga neki programi zahtevaju administratorska prava za upravljanje i niko drugi ih ne može kontrolisati. Da biste ponovo preuzeli kontrolu, osoba koja nudi program mora ga zatvoriti i ponovo pokrenuti kao standardni korisnik ili kliknuti na mesto na radnoj površini izvan programa.

Ništa se ne pojavljuje kada otkucam lozinku koristeći uređivač metoda unosa (IME).

Morate potvrditi izbor u polju za potvrdu Prikaži znakove da biste otkucali lozinku koristeći IME.

Ne znam kako da pristupim traci prezentacije bez korišćenja miša.

Za korišćenje tastature pritisnite tastere ALT+S.