Kada završite sa korišćenjem računara, važno je da ga pravilno isključite—ne samo da biste uštedeli energiju, već i da biste sačuvali podatke i doprineli većoj bezbednosti računara. I što je najvažnije, računar će se brzo pokrenuti kada ga sledeći put budete koristili.

Korišćenje dugmeta „Napajanje“ u „Start“ meniju

Da biste isključili računar, kliknite na dugme StartDugme „Start“, a zatim kliknite na dugme Napajanje u donjem desnom uglu „Start“ menija. Dugme „Napajanje“ obično izgleda ovako:
Slika dugmeta „Napajanje“ kada je spremno da postavi računar u stanje spavanja
Dugme „Napajanje“ (stanje spavanja)

Kada kliknete na ovo dugme, računar će preći u stanje spavanja. Windows će automatski sačuvati ono što ste uradili, ekran će se isključiti, a buka koju stvara ventilator računara će prestati. Svetlo na spoljašnjoj strani kućišta računara obično treperi ili postaje žuto i tako označava da je računar u stanju spavanja. Čitav proces traje samo nekoliko sekundi.

Pošto Windows čuva sve što ste uradili, nema potrebe da zatvarate programe i datoteke pre nego što postavite računar u stanje spavanja. Kada sledeći put uključite računar (i unesete svoju lozinku ako je potrebno), ekran će izgledati upravo onako kako je izgledao kada ste isključili računar.

Da biste probudili računar, pritisnite dugme za napajanje koje se nalazi na kućištu računara. Pošto ne morate čekati da se Windows pokrene, računar će se probuditi za nekoliko sekundi i gotovo odmah možete nastaviti sa radom.

Napomena

 • Dok je u stanju spavanja, računar troši veoma malo energije kako bi ono što ste radili zadržao u memoriji. Ako koristite mobilni računar, ne brinite— baterija se neće istrošiti. Kada se računar nalazi u stanju spavanja nekoliko sati ili ako ponestane baterije, ono što ste radili biće sačuvano na čvrstom disku, a nakon toga računar će se u potpunosti isključiti ne trošeći energiju.

Zbog čega dugme „Napajanje" kod vas možda izgleda drugačije

Izgled dugmeta „Napajanje" u „Start" meniju može se promeniti. Pod određenim okolnostima dugme izgleda ovako:

Slika dugmeta „Napajanje“ kada je spremno da isključi računar
Dugme „Napajanje“ (isključivanje)

Kada kliknete na dugme koje ovako izgleda, računar će se isključiti. Za razliku od stanja spavanja, isključivanjem se zatvaraju svi otvoreni programi, kao i Windows, a zatim se u potpunosti isključuje ekran i računar. Pošto se isključivanjem ne čuva ono što ste uradili, pre isključivanja morate sačuvati datoteke.

Dugme „Napajanje“ isključuje računar pod sledećim okolnostima:

 • Opcija „Stanje spavanja" nije dostupna u okviru hardvera računara.

 • Vi ili administrator računara ste podesili dugme „Napajanje“ da uvek isključuje računar. (Te postavke se mogu promeniti praćenjem dole navedenih uputstava.)

  Promena postavki dugmeta „Napajanje“

  1. Otvorite opciju „Opcije napajanja“ tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, izabrati stavku Kontrolna tabla, izabrati stavku Sistem i održavanje, a zatim izabrati stavku Opcije napajanja.

  2. U okviru trenutno izabranog plana napajanja, kliknite na dugme Promeni postavke plana.

  3. U dijalogu Uređivanje postavki plana kliknite na dugme Promeni više opcija za postavke napajanja.

  4. U dijalogu Opcije napajanja kliknite na znak plus (+) pored stavke Dugmad za napajanje i poklopac da biste proširili listu.

  5. Kliknite na znak plus (+) pored dugmeta „Napajanje“ u „Start“ meniju da biste proširili listu.

  6. Na radnoj površini računara, na listi Postavka kliknite na postavku za dugme „Napajanje“.
   – ili –
   Na mobilnom računaru, na listama Na bateriju i Priključeno kliknite na postavke za dugme „Napajanje“.

  7. Kliknite na dugme U redu.

   Ako ste priključeni na mrežni domen, postoji mogućnost da vas postavke koje je podesio administrator mreže (postavke smernica grupe) spreče u dovršavanju gore navedenih koraka.

Postoji još jedan oblik dugmeta „Napajanje“. Ako ste računar podesili da automatski prima ispravke, a ispravke su spremne za instaliranje, ovo dugme će na sebi imati štit:

Slika dugmeta „Napajanje“ kada je spremno da instalira ispravke i da zatim isključi računar
Dugme „Napajanje“ (instaliranje ispravki i isključivanje)

Kada kliknete na dugme koje izgleda tako, Windows instalira ispravke i isključuje računar nakon dovršene instalacije.

Napomena

 • Pokretanje računara nakon isključivanja traje duže od buđenja računara iz stanja spavanja—obično 30 sekundi ili više, u zavisnosti od brzine računara.

Kada isključiti računar

Iako je postavljanje računara u stanje spavanja najbrži način da ga isključite i najbolja opcija za brz nastavak rada, u nekim slučajevima bi trebalo da isključite računar:

 • Dodajete ili nadograđujete hardver u računaru—poput instaliranja memorije, disk jedinice, zvučne kartice ili grafičke kartice. Isključite računar, a zatim ga isključite iz izvora napajanja pre nego što nastavite sa nadogradnjom.

 • Dodajete štampač, monitor, spoljašnju disk jedinicu ili neki drugi hardverski uređaj koji se ne priključuje na USB (univerzalnu serijsku magistralu) ili IEEE 1394 port na računaru. Isključite računar pre priključivanja uređaja.

Da biste isključili računar, kliknite na strelicu pored dugmeta Zaključaj i izaberite stavku Isključi.

Slika dugmeta „Zaključaj“ sa proširenim menijem
Kliknite na strelicu pored dugmeta „Zaključaj“ da biste pristupili opciji „Isključivanje“

Napomena

 • Kada dodajete hardver koji koristi USB kabl, ne morate prethodno isključiti računar. Većina novijih uređaja koristi USB kablove. USB kabl izgleda ovako:

  Slika USB kabla
  USB kabl

Korisnici mobilnog računara: zatvaranje poklopca

Ako imate mobilni računar, postoji još jednostavniji način da isključite računar: Zatvorite poklopac. Možete odabrati da li će računar biti u stanju spavanja, da li će se isključiti ili će se preći u neki drugi režim uštede energije. Pogledajte odeljak Promena onoga što se dešava prilikom zatvaranja poklopca mobilnog računara.

Ukoliko želite, možete isključiti mobilni računar pritiskom na dugme „Napajanje“. Pogledajte odeljak Promena funkcije dugmeta „Napajanje“ na mobilnom računaru.