E-poruke i prilozi e-pošte ponekad mogu sadržati računarske viruse ili veze ka phishing Veb lokacijama. Pre nego što ukažete poverenje e-poruci, uradite sledeće:

  • Instalirajte antivirusni program koji može da skenira priloge e-pošte. Uverite se da se program redovno ažurira.

  • Proverite adresu pošiljaoca da biste se uverili da poznajete osobu ili organizaciju koja vam je poslala poruku i da vam je ta adresa poznata. Poruka od nepoznatog pošiljaoca ili sa nepoznate adrese nije nužno opasna, ali trebalo bi da obratite pažnju pre nego što je otvorite.

  • Proverite da li u redu za temu poruke postoji sumnjiv rečnik, na primer besmisleni govor ili uputstva za otvaranje priloga ili praćenje veze. Neki virusi mogu oponašati valjanu e-adresu ili se lažno predstavljati kao ta adresa, a sumnjivi red za temu vas ponekad može upozoriti da je e-poruka lažna.

  • Ako poruka sadrži prilog, skenirajte ga pomoću antivirusnog programa. Ako prilog sadrži izvršnu datoteku koju niste očekivali da primite, možda bi bilo bolje da izbrišete poruku bez otvaranja priloga.

  • Ako je poruka od osobe koju poznajete, ali je niste očekivali ili sumnjate da je možda lažna, pošaljite toj osobi novu e-poruku da biste proverili da li je poruka koju ste primili valjana.