Zašto bi trebalo da obezbedim bežičnu vezu?

Bežične mreže su fleksibilnije od ožičenih mreža, ali takođe mogu biti podložnije napadima od strane hakera ili zlonamernog softvera (kao što su crvi). Mrežni signal može da se prostire van kuće zato što bežične mreže koriste radio talase koji mogu da prođu kroz zidove. Ako ne pokušate da obezbedite mrežu, ljudi sa računarima u blizini mogli bi da pristupe informacijama uskladištenim na računarima na mreži i da koriste vašu Internet vezu da bi otišli na Web. Podešavanjem bezbednosnog ključa na bežičnoj mreži, možete da pomognete u zaštiti mreže od neovlašćenog pristupa.