Promena rasporeda tastature na ekranu

Tastatura na ekranu prikazuje virtuelnu tastaturu na ekranu računara koja omogućava unos podataka koristeći pokazivački uređaj ili palicu za igru. Možete da podesite raspored, poravnanje ili broj tastera koji se pojavljuju na tastaturi na ekranu. Evo kako:

Prikaži sve

Da biste izabrali raspored na tastaturi pomoću miša:

 • Otvorite tastaturu na ekranu, izaberite meni Tastatura, a zatim izaberite željene opcije rasporeda.

Da biste izabrali raspored na tastaturi pomoću tastature:

 1. Otvorite tastaturu na ekranu i prikažite meni Tastatura tako što ćete pritisnuti kombinaciju tastera Alt+K.

 2. Tastaturu na ekranu možete da podesite pomoću sledećih opcija:

  • Izaberite Poboljšana tastatura tako što ćete pritisnuti taster E.

  • Izaberite Standardna tastatura tako što ćete pritisnuti taster S.

  • Izaberite Standardni raspored tako što ćete pritisnuti taster R.

  • Izaberite Raspored po blokovima tako što ćete pritisnuti taster B.

  • Izaberite 101 taster tako što ćete pritisnuti taster 1.

  • Izaberite 102 tastera tako što ćete pritisnuti taster 2.

  • Izaberite 106 tastera tako što ćete pritisnuti taster 6.