Promena rezolucije ekrana

Ako se često naprežete dok čitate tekst na ekranu monitora ili želite da postavite više prozora na radnu površinu, ove probleme možete da rešite tako što ćete promeniti rezoluciju ekrana. Promena rezolucije menja veličinu radne površine računara.

Napomena

  • Monitori sa ravnim ekranom podržavaju samo jednu rezoluciju. Ako promenite podrazumevanu rezoluciju na ravnom ekranu, tekst će izgledati zamućeno.

Promena rezolucije ekrana

  1. Kliknite desnim tasterom miša na radnu površinu, a zatim izaberite stavku Svojstva.

  2. U dijalogu Svojstva ekrana izaberite karticu Postavke.

  3. Pomerite klizač Rezolucija ekrana nalevo da biste smanjili rezoluciju ekrana, usled čega će tekst i slike izgledati veće. Možete i da pomerite klizač Rezolucija ekrana nadesno da biste povećali rezoluciju ekrana, usled čega će tekst i slike izgledati manje.

  4. Kliknite na dugme Primeni da bi se nova rezolucija primenila.

  5. U dijalogu Postavke ekrana pogledajte svoj ekran. Ako vam se dopada nova rezolucija, kliknite na dugme Da. Ako vam se ne dopada, kliknite na dugme Ne i vratite se na korak 3 da biste probali neku drugi rezoluciju.

  6. Kliknite na dugme U redu.