Kako da popravite računar koji se ne pokreće

Iako je uznemiravajuće kada računar ne može da se pokrene, ovaj problem uglavnom može lako da se otkloni. Koraci koje treba da preduzmete povodom rešavanja problema zavise od simptoma. Kliknite na izjavu koja najbolje opisuje vaš problem kako biste pronašli potencijalno rešenje:

Prikaži sve

Kada se prijavite klikom na svoj korisnički nalog, ne možete da otvorite nijedan program

Nakon što kliknete na svoj korisnički nalog ili unesete lozinku, odmah pritisnite taster Shift i držite ga dok se radna površina i traka zadataka ne prikažu. Držite pritisnut taster Shift kako biste sprečili automatsko učitavanje programa jer je moguće da je uzrok problema upravo neki od programa koji se automatski učitavaju. Kada budete uspeli da se prijavite, možete da promenite programe koji se automatski pokreću i da uklonite program koji izaziva problem.

Računar prikazuje Windows logotip, ali on nestaje pre nego što stignete da se prijavite na korisnički nalog

Ponekad operativni sistem Windows počne sa učitavanjem, ali prestane da se odaziva tokom procesa pokretanja. U većini slučajeva problem izaziva novi hardver, novi program ili oštećena sistemska datoteka. U cilju rešavanja problema sledite dolenavedena uputstva. Pokušajte da pokrenete računar nakon svakog koraka. Pređite na sledeći korak samo ukoliko se operativni sistem Windows i dalje zaustavlja tokom pokretanja.

Rešavanje problema sa pokretanjem računara

 1. Ponovo pokrenite računar. Odmah nakon što se po prvi put pojavi prazan ekran, uzastopno pritiskajte taster F8. Pojaviće se meni Windows dodatne opcije. Ako se meni ne pojavi, ponovo pokrenite računar i pokušajte iznova. Pomoću kursora na tastaturi (miš neće raditi) izaberite stavku Poslednja poznata ispravna konfiguracija i zatim pritisnite taster Enter. Operativni sistem Windows XP će pokušati da se pokrene.

 2. Ako ste nedavno instalirali novi hardver, isključite računar, a potom i hardver. Potom ponovo pokrenite operativni sistem Windows XP i rešite problem sa hardverom kako bi ispravno radio.

 3. Ponovo pokrenite računar i opet pritisnite taster F8. Sada izaberite stavku Bezbedni režim i pritisnite taster Enter. Operativni sistem Windows XP pokušava da se pokrene u bezbednom režimu koji ne pokreće automatski programe i hardver, te prikazuje samo osnovnu grafiku. Ako se operativni sistem Windows XP uspešno pokrene u bezbednom režimu, možete ukloniti bilo koji program ili ispravke koje ste nedavno instalirali. Zatim ponovo pokrenite računar na uobičajeni način.

Pojavljivanje poruke „Nesistemski disk ili greška na disku“ ili slične poruke

Poruka „Nesistemski disk ili greška na disku“ ukazuje na to da računar ne može da nađe operativni sistem Windows. Sledite dolenavedene korake i pokušajte da pokrenete računar nakon svakog koraka. Pređite na sledeći korak samo ukoliko se operativni sistem Windows i dalje zaustavlja tokom procesa pokretanja.

Rešavanje problema sa greškama na disku

 1. Računar možda pokušava da učita operativni sistem Windows sa prenosivog medijuma umesto sa čvrstog diska unutar računara. Uklonite sve diskete, CD-ove, DVD-ove, USB fleš diskove, digitalne fotoaparate i memorijske kartice.

 2. Deo čvrstog diska je možda oštećen. Možda ćete rešiti problem ako izvršite popravku instalacije operativnog sistema Windows XP.

 3. Čvrsti disk je možda oštećen. Ako je čvrsti disk oštećen, moraćete da ga zamenite novim. Nakon zamene čvrstog diska trebalo bi da vratite datoteke u prethodno stanje iz rezervne kopije.

Računar se zaustavlja odmah nakon uključivanja ili nema nikakvog prikaza na ekranu

Ako računar prikazuje poruku o grešci nekoliko sekundi nakon uključivanja, verovatno je problem u konfiguraciji hardvera. Ako se pojavi Windows logotip, morate da rešite probleme sa pokretanjem. Ako se pojavi poruka „Nesistemski disk ili greška na disku“, morate da rešite problem sa greškama na disku. Ako se ne pojavljuje čak ni polazni ekran, najverovatnije je problem u hardveru. Pratite ove korake da biste rešili problem sa hardverom koji sprečava računar da započne sa učitavanjem operativnog sistema Windows. Nakon svakog koraka ponovo pokrenite računar i pokušajte da učitate operativni sistem Windows. Pređite na sledeći korak samo ukoliko operativni sistem Windows i dalje ne uspeva da se učita.

Rešavanje problema sa hardverom

 1. Ako se računar oglašava kada ga uključite, ali ne prikazuje ništa na ekranu:

  • Prekinite i ponovo uspostavite vezu ekrana sa računarom.

  • Proverite da li je kabl za napajanje monitora povezan i da li je monitor uključen.

  • Ako je to moguće, povežite ekran sa drugim računarom da biste se uverili da ekran radi ispravno.

  • Ako monitor radi, ali se računar oglašava i ne prikazuje ništa, verovatno je video adapter u kvaru: Ako je računar pod garancijom, obratite se proizvođaču računara za pomoć. Ako računar nije pod garancijom, a otvaranje kućišta računara i zamena unutrašnjeg hardvera vam ne predstavlja problem, kupite i instalirajte kompatibilni video adapter. U suprotnom kontaktirajte centar za usluge ako vam je potrebna pomoć. Iako vam zamena komponente računara može pričiniti neprijatnosti i izložiti vas trošku, vaši dokumenti, slike i e-poruke bi trebalo da budu bezbedni i biće vam dostupni kada popravite računar.

 2. Ako se pojavi poruka o grešci koja ukazuje na to da ne radi tastatura ili da se taster zaglavio, isključite računar i ponovo povežite tastaturu. Ako se i dalje javlja isti problem, zamenite tastaturu novom.

 3. Ponekad se dešava da računar ne može da se pokrene jer nije kompatibilan sa hardverskim priborom. Ako ste nedavno dodali novi hardverski pribor, isključite računar, uklonite pribor i ponovo pokrenite računar.

 4. Uklonite sav hardverski pribor osim tastature, miša i ekrana. Ako se računar uspešno pokrene, isključite operativni sistem Windows, isključite računar i dodajte jednu hardversku komponentu. Zatim ponovo pokrenite računar. Ako se računar ne pokreće, problem stvara hardverska komponenta koju ste upravo dodali. Uklonite dati hardver i obratite se prodavcu hardvera za pomoć. Možete ponovo povezati ostale hardverske alatke.

 5. Možda imate slab konektor. Isključite računar, uklonite sve konektore iz unutrašnjosti računara i zatim pažljivo gurnite konektore nazad. Proverite da li ima iskrivljenih žica, savijenih čioda i razlabavljenih konektora.

 6. Ako vam ne predstavlja problem da otvarate kućište računara, isključite računar i napajanje, pa otvorite kućište računara. Uklonite i ponovo povežite kablove. Uklonite i ponovo povežite sve kartice unutar računara, uključujući i memorijske čipove računara. Ponovo sklopite računar pre nego što ponovo pokušate da ga pokrenete.

 7. Ako se računar i dalje ne pokreće, problem je u matičnoj ploči, procesoru, memoriji ili grafičkoj kartici. Iako kvar na hardveru možda deluje uznemiravajuće, vaši dokumenti, slike i e-poruke su bezbedne i biće vam dostupni kada popravite računar.

Računar se ne uključuje

Ako se računar ne uključuje – kada pritisnete dugme za uključivanje/isključivanje, lampica ne zasvetli i ne čuje se nikakav zvuk – učinite sledeće:

 • Proverite da li je kabl za napajanje računara povezan.

 • Isključite računar i uključite drugi električni uređaj (npr. lampu, ventilator ili radio) u istu utičnicu. Ako taj uređaj ne radi, u kvaru je utičnica, a ne računar.

Morate da izvršite popravku instalacije operativnog sistema Windows XP

Mnogi ozbiljni problemi sa pokretanjem računara mogu biti rešeni ako izvršite popravku instalacije operativnog sistema Windows XP. Verovatno nećete izgubiti nijedan važan dokument, ali možete da izgubite postavke i moraćete ponovo da instalirate mnoge ispravke.

Pre nego što započnete popravku instalacije operativnog sistema Windows XP, treba da raspolažete kako CD-om operativnog sistema Windows XP, tako i šifrom proizvoda.

Popravka instalacije operativnog sistema Windows XP

 1. Stavite CD operativnog sistema Windows XP u računar.

 2. Ponovo pokrenite računar. Ako se to od vas zatraži, pritisnite taster za pokretanje CD-ROM-a.

 3. Kada se pojavi stranica Dobro došli u podešavanja, pritisnite taster Enter na tastaturi.

 4. Pročitajte ugovor o licenciranju na stranici Windows XP Ugovor o licenciranju. Pritisnite taster Page Down da biste došli do samog kraja ugovora. Zatim pritisnite taster F8.

 5. Kada se to od vas zatraži, pritisnite taster R kako bi operativni sistem Windows XP pokušao da popravi operativni sistem Windows kroz ponovno instaliranje bitnih komponenti operativnog sistema Windows.

  Proces popravke i ponovnog instaliranja može da traje duže od sat vremena. Na kraju, podešavanje od vas zahteva da odgovorite na pitanja kao što je ono da li ste sada po prvi put instalirali operativni sistem Windows XP.