Zadaci održavanja koji poboljšavaju performanse

Računari se tokom vremena usporavaju zašto što datoteke postaju neorganizovane i nepotrebni softver koristi resurse. Microsoft Windows XP uključuje alatke koje čiste računar i vraćaju njegove performanse.

Pre bilo kakvih radnji, napravite rezervnu kopiju svog računara.

Uklanjanje nekorišćenih programa

Prvo uklonite programe koje ne koristite. Programi zauzimaju mesto na računaru, a neki rade u pozadini bez vašeg znanja. Uklanjanje programa koje ne koristite može da pomogne u vraćanju performansi računara.

Instaliranje i pokretanje antispajver softvera

Većina programa se može ukloniti pomoću funkcije „Dodavanje ili uklanjanje programa“ dostupne preko kontrolne table, ali špijunski programi su veoma tvrdoglavi. Windows zaštitnik (besplatno se preuzima sa adrese Microsoft) ili drugi antispajver program može da otkrije i ukloni ove programe. Trebalo bi da uvek imate instaliran antispajver program, zato što se špijunski softver možda sam instalirao na računaru bez vašeg znanja. Kada instalirate antispajver program, pokrenite ga da biste otkrili i uklonili sve neželjene programe.

Oslobađanje prostora na disku

Ako uklonite programe koje ne koristite, oslobodićete prostor na disku, što će znatno ubrzati vaš računar. Drugi način za pronalaženje nepotrebno zauzetog prostora na disku je alatka „Čišćenje diska“.

Pokretanje alatke „Čišćenje diska“

 1. Kliknite na dugme Start, a zatim izaberite stavku Moj računar.

 2. Kliknite desnim tasterom miša na stavku Lokalni disk i izaberite stavku Svojstva.

 3. Na kartici Opšte kliknite na dugme Čišćenje diska. Alatka za čišćenje diska će nekoliko minuta proučavati vaš disk.

 4. Pojaviće se dijalog Čišćenje diska. Potvrdite izbor u svakom polju za potvrdu na listi Datoteke za brisanje, a zatim kliknite na dugme U redu.

 5. Kada se od vas zatraži potvrda, kliknite na dugme Da. Alatka za čišćenje diska će nekoliko minuta uklanjati datoteke, što će vam obezbediti više mesta.

  Ako imate više od jednog čvrstog diska, ponovite ovaj proces za svaki čvrsti disk koji je naveden u stavci „Moj računar“.

Defragmentiranje jedinice čvrstog diska

Kada je datoteke fragmentirana, potrebno je duže da je računar pročita zato što mora da preskoči različite sekcije na jedinici čvrstog diska. Defragmentacija poboljšava performanse računara tako što reorganizuje datoteke. Iako fragmentacija izgleda komplikovano, to lako možete da uradite.

Defragmentacija računara

 1. Kliknite na dugme Start, a zatim izaberite stavku Moj računar.

 2. Kliknite desnim tasterom miša na stavku Lokalni disk i izaberite stavku Svojstva.

 3. Na kartici Alatke izaberite stavku Defragmentiraj odmah.

 4. Pojaviće se dijalog Defragmentacija diska. Kliknite na jedinicu čvrstog diska, a zatim izaberite stavku Defragmentuj.

 5. Alatka za defragmentaciju diska će raditi barem nekoliko minuta, a može i da potraje nekoliko sati. Kada se od vas zatraži potvrda, kliknite na dugme Zatvori.

  Ako imate više od jednog čvrstog diska, ponovite ovaj proces za svaki čvrsti disk koji je naveden, počevši od 4. koraka.

Isključivanje nekorišćenih mrežnih veza

Problem sa mrežnim disk jedinicama je u tome da će Windows XP pokušati da se poveže na mrežnu disk jedinicu kada se pokrene. Ako udaljeni računar ne odgovori odmah, Windows XP će sačekati, a to će usporiti vreme pokretanja. Pored toga, neki programi će pokušati da se povežu na mrežnu disk jedinicu kada tražite datoteke i fascikle. Da biste rešili problem, možete da isključite sve nekorišćene disk jedinice.

Isključivanje nekorišćenih mrežnih jedinica

 1. Kliknite na dugme Start, a zatim izaberite stavku Moj računar.

 2. U meniju Alatke izaberite stavku Isključi mrežnu jedinicu.

 3. Izaberite mrežne jedinice koje vam više nisu potrebne i kliknite na dugme U redu.