Korišćenje računara za štampanje, skeniranje i slanje faksa

U operativnom sistemu Microsoft Windows XP pomoću računara možete štampati na papiru. Pomoću skenera možete i da konvertujete slike na papiru u datoteku slike na računaru, koju onda lako možete čuvati i deliti sa drugima. Osim toga, možete koristiti štampač ili skener koji sadrži i faks, što vam omogućava da šaljete i primate dokumente u elektronskoj formi preko računara, putem telefonske linije, na udaljenu faks mašinu ili sa nje.

Kako se štampa datoteka na papir

 1. Otvorite dokument, Veb stranicu ili e-poruku koju želite da odštampate.

 2. U meniju Datoteka izaberite stavku Odštampaj.

 3. U dijalogu Odštampaj pregledajte opseg stranica i broj kopija. Ako želite da izmenite kvalitet štampe ili neku drugu postavku štampača, kliknite na dugme Željene postavke i zatim na dugme Odštampaj.

  U operativnom sistemu Windows XP možete odštampati svoj dokument.

Kako da skenirate uz pomoć čarobnjaka za skener i fotoaparat

 1. Stavite dokument koji želite da skenirate u skener.

 2. Kliknite na dugme Start, zatim na stavku Svi programi, a potom na stavku Pribor, te kliknite na dugme Čarobnjak za skener i fotoaparat.

 3. Pojaviće se Čarobnjak za skener i fotoaparat. Kliknite na dugme Dalje.

 4. Na stranici Izaberite željene postavke skeniranja izaberite opciju Tip slike koja najviše odgovara dokumentu koji skenirate, a zatim kliknite na dugme Dalje.

 5. Na stranici Naziv i odredište slike unesite naziv slike, kao format datoteke izaberite JPG , potom izaberite fasciklu u kojoj želite da sačuvate skeniranu sliku, a zatim kliknite na dugme Dalje.

 6. U operativnom sistemu Windows XP možete da skenirate dokument. Na stranici Druge opcije kliknite na dugme Ništa. Zatim kliknite na dugme Dalje.

 7. Na stranici Dovršavanje čarobnjaka za skener i fotoaparat možete videti skenirani dokument klikom na prikazanu vezu. Ako niste zadovoljni postignutim rezultatima, kliknite na dugme Nazad da biste se vratili na stranicu Izbor željenih postavki skeniranja, podesite postavke i pokušajte ponovo da skenirate dokument. Ponavljajte ovaj postupak sve dok ne budete zadovoljni rezultatom. Kliknite na dugme Završi da biste zatvorili čarobnjak i otvorili fasciklu u kojoj se nalazi skenirani dokument.

  Kada skenirate dokument, možete ga poslati drugima u e-poruci ili putem faksa.

Kako se šalje faks

Faksove možete da šaljete i primate preko faksa/modema na računaru. Ako je dokument koji želite da pošaljete faksom na papiru, najpre ga skenirajte, pa tek onda pošaljite. Kada primite faks, vaš računar ga čuva kao datoteku slike koju možete da sačuvate ili odštampate.

Da biste pripremili računar za slanje i prijem faksova, najpre povežite modem računara sa telefonskom linijom pomoću standardnog telefonskog kabla. Zatim pripremite računar.

Prikaži sve

Instaliranje faks komponente

 1. Prijavite se kao administrator računara. Ako niste sigurni da li je vaš nalog administratorski nalog, možete da pokušate da instalirate faks komponentu. Ako vaš nalog nije administratorski nalog, primićete poruku i instalacija će biti obustavljena.

 2. Kliknite na dugme Start, a zatim izaberite stavku Kontrolna tabla.

 3. U kontrolnoj tabli kliknite na stavku Dodaj ili ukloni programe.

 4. Kliknite na Dodaj/Ukloni Windows komponente da biste pokrenuli čarobnjak Windows komponenti.

 5. Na listi Komponente potvrdite izbor u polju za potvrdu Faks usluge, a zatim kliknite na dugme Dalje. Ako je već potvrđen izbor u polju za potvrdu Faks usluge, kliknite na dugme Otkaži. Ne morate da instalirate faks komponentu.

 6. Instalacioni program instalira faks komponentu. Ako se to od vas zatraži, umetnite Microsoft Windows XP CD i zatim kliknite na dugme U redu.

 7. Kliknite na dugme Završi i zatim na dugme Zatvori. Pređite na sledeći odeljak da biste konfigurisali faks uslugu.

Konfigurisanje faks usluge

 1. Kliknite na dugme Start, zatim izaberite stavku Svi programi, potom stavku Pribor, pa stavku Komunikacije, te stavku Faks i zatim izaberite stavku Faks konzola.

 2. Pokrenuće se čarobnjak za konfigurisanje faksa. Kliknite na dugme Dalje.

 3. Na stranici Informacije o pošiljaocu unesite informacije za koje želite da se prikazuju na naslovnoj stranici faksa. Ne morate da popunite svako polje. Zatim kliknite na dugme Dalje.

 4. Čarobnjak za konfigurisanje faksa prikazuje stranicu Izaberite uređaj za slanje ili prijem faksova. Ako želite da omogućite prijem dolaznih faksova, potvrdite izbor u polju za potvrdu Omogući prijem . Ako je telefonska linija povezana sa računarom namenjena isključivo za prijem i slanje faksova, kliknite na dugme Automatski odgovori nakon. Ako želite ručno da odgovarate na dolazne faksove, kliknite na dugme Ručni odgovor. Zatim kliknite na dugme Dalje.

 5. Na stranici Identifikacija pretplatnika pošiljaoca (TSID) unesite informacije koje želite da koristite u polje TSID. Obično se u ovo polje unose broj faksa i poslovno ime ili vaše ime, po izboru. Kliknite na dugme Dalje.

 6. Na stranici Identifikacija pozvanog pretplatnika (CSID) unesite informacije u polje CSID. Polje CSID u kome ste kucali prikazuje se na faks uređaju sa koga je faks poslat. Ovaj broj pomaže vam da potvrdite da šaljete faks odgovarajućem primaocu. CSID i TSID su obično identični. Kliknite na dugme Dalje.

 7. Na stranici Opcije usmeravanja odaberite da li želite ručno štampanje faksa. Ako dolazne faksove ne štampate ručno, oni će biti dostupni u faks konzoli. Potvrdite izbor u polju za potvrdu Štampaj na ako želite da se svaki primljeni faks automatski štampa. Zatim kliknite na dugme Dalje.

 8. Na stranici Dovršavanje čarobnjaka za konfigurisanje faksa kliknite na dugme Završi.

 9. Čarobnjak za konfigurisanje faksa se zatvara, a otvara se upozorenje o bezbednosti operativnog sistema Windows. Ako se to od vas zatraži, kliknite na dugme Deblokiraj.

  Vaš računar je sada spreman za slanje i, opcionalno, prijem faksova. Možete koristiti faks konzolu za pregledanje dolaznih ili odlaznih faksova, odnosno za ručni prijem faksa.

Slanje faksa

 1. Otvorite dokument, Veb stranicu ili e-poruku koju želite da pošaljete faksom.

 2. U meniju Datoteka izaberite stavku Odštampaj.

 3. U dijalogu Odštampaj, u odeljku Izaberite štampač, izaberite stavku Faks, a potom stavku Odštampaj.

 4. Na stranici Dobro došli u čarobnjak za slanje faksa kliknite na dugme Dalje.

 5. Na stranici Informacije o primaocu unesite ime primaoca u polje Za. Unesite broj faksa primaoca u polje Broj faksa. Ako želite da pošaljete faks većem broju primalaca, unesite informacije o primaocima u odgovarajuća polja i zatim kliknite na dugme Dodaj. Pojaviće se lista primalaca, a polja će biti izbrisana da biste mogli da unosite dodatne informacije o primaocima. Kada završite sa dodavanjem primalaca, kliknite na dugme Dalje.

 6. Na stranici Pripremanje naslovne stranice potvrdite izbor u polju za potvrdu Izaberi predložak naslovne stranice sa sledećim informacijama. Kliknite na željeni predložak na listi Predložak naslovne stranice. Popunite polje Red za temu i, opcionalno, polje Napomena. Zatim kliknite na dugme Dalje.

 7. Na stranici Raspored kliknite na dugme Dalje.

 8. Na stranici Dovršavanje čarobnjaka za slanje faksa kliknite na dugme Završi.

  Računar se automatski povezuje sa udaljenim faks uređajem i šalje faks sa naslovnom stranicom. Ako je originalna slika na papiru, najpre je skenirajte, pa tek onda pošaljite faksom.

Pregled faksova koje ste primili

 1. Kliknite na dugme Start, zatim izaberite stavku Svi programi, potom stavku Pribor, pa stavku Komunikacije, te stavku Faks i zatim izaberite stavku Faks konzola.

 2. U faks konzoli kliknite na dugme Prijemno poštansko sanduče. Faksovi koje ste primili prikazani su u levom oknu.

Ručni prijem faksa

 1. Kliknite na dugme Start, zatim izaberite stavku Svi programi, potom stavku Pribor, pa stavku Komunikacije, te stavku Faks i zatim izaberite stavku Faks konzola.

 2. U meniju Datoteka izaberite stavku Primi faks odmah.

  Pojavljuje se funkcija „Nadgledanje faksa“ koja čeka dolazni faks. Kad telefon zazvoni, nadgledanje faksa će se automatski uključiti, povezaće se sa udaljenim faks uređajem i primiće faks. Nakon što primite faks, možete ostaviti uključenu funkciju nadgledanja monitora kako biste automatski primali naredne faksove, a možete je i zatvoriti i ručno primati faksove.