Pravljenje snimka ekrana

Da li ste nekada na ekranu videli nešto što želite da pošaljete e-poštom ili sačuvate za kasnije? Sa operativnim sistemom Microsoft Windows XP, možete da napravite snimak ekrana i da snimite istu sliku kao što je na ekranu.

Snimanje ekrana i čuvanje snimka kao slike

  1. Kliknite na prozor koji želite da snimite. Pritisnite kombinaciju tastera Alt+Print Screen tako što ćete držati pritisnut taster Alt, a zatim pritisnuti taster Print Screen. Taster Print Screen nalazi se blizu gornjeg desnog ugla na tastaturi. (U zavisnosti tipa tastature koju imate, mogu da se razlikuju imena tastera.)

    Napomena

    • Možete da napravite snimak cele radne površine, a ne samo jednog prozora tako što ćete pritisnuti taster Print Screen, bez držanja tastera Alt.

  2. Kliknite na dugme Start, zatim izaberite stavku Pribori, a zatim stavku Bojanka.

  3. U prozoru Bojanka kliknite na dugme Uredi, a zatim na dugme Nalepi.

  4. Kada se slika pojavi u prozoru Bojanka, u meniju Datoteka izaberite stavku Sačuvaj kao.

  5. U dijalogu Sačuvaj kao, u polju Ime datoteke unesite naziv snimka ekrana, a zatim kliknite na dugme Sačuvaj.

Sačuvani snimak ekrana sada možete da odštampate ili pošaljete e-poštom kao i svaku drugu sliku.