Doživljaj usluge Outlook.com na vebu će uskoro biti poboljšan, ali lozinka, informacije za prijavu i vaši podaci ostaju nepromenjeni.
Važno: ako ste nadogradili svoj nalog, informacije iz ovog članka možda više ne važe. Posetite stranicu Dobro došli u Outlook na vebu da biste saznali više.

Korišćenje pseudonima za dodavanje e-adrese u nalog

Pseudonim je dodatna adresa e-pošte u okviru vašeg Microsoft naloga. On koristi isto prijemno sanduče, spisak kontakata i postavke naloga kao i primarni pseudonim. U svoj nalog možete da se prijavite preko bilo kog pseudonima jer svi koriste istu lozinku. Slanje e-pošte preko pseudonima možete da obavite i iz neke aplikacije za poštu kao što je Outlook, ili sa uređaja kao što je telefon.

Pseudonim je i najbolji način da promenite adresu e-pošte i zadržite sve svoje e-poruke. Dodajte pseudonim, a zatim ga postavite za primarni. Nakon toga možete da zadržite ili uklonite originalni pseudonim. Ako imate @hotmail.com, @live.com ili @MSN.com adresu e-pošte i želite da dodate novu adresu e-pošte, najbolji način za to je da dodate pseudonim.

Napomena

 • Na nekim mestima, kao što su Windows 8 i Xbox 360 videćete samo svoj primarni pseudonim, ali možete da se prijavite koristeći bilo koji pseudonim.

Prikaži sve

Dodavanje pseudonima u nalog

 1. Prijavite se na veb lokaciju Microsoft naloga.

 2. Izaberite stavku Vaše informacije.

 3. Izaberite opciju Upravljaj adresom e-pošte ili brojem telefona za prijavljivanje.

 4. Izaberite Dodaj pseudonim e-pošte.

 5. Unesite novu adresu e-pošte, a zatim izaberite stavku Dodaj pseudonim. Ako je adresa koju ste zahtevali već zauzeta, od vas će biti zatraženo da unesete drugu adresu.
  – ili –
  Izaberite stavku Dodaj postojeću adresu e-pošte kao pseudonim Microsoft naloga, unesite postojeću adresu e-pošte, a zatim izaberite opciju Dodaj pseudonim.

Napomene

 • Možete da kreirate najviše deset novih pseudonime godišnje, odnosno ukupno maksimalno deset. Kada se pseudonim izbriše, on se uklanja iz ukupnog broja, ali ne i iz godišnjeg limita.

 • Postojeće @hotmail.com, @live.com, Outlook.com i @msn.com adrese nije moguće dodati kao pseudonime.

 • Možete da kreirate pseudonim koristeći postojeću adresu e-pošte drugih dobavljača, kao što su Gmail, Yahoo! Plus ili AIM Mail, sve dok tu adresu niste koristili za kreiranje Microsoft naloga.

Promena primarnog pseudonima

Vaš primarni pseudonim se pojavljuje na uređajima kao što su Xbox, Surface i Windows Phone i to je adresa e-pošte sa koje OneDrive šalje sadržaje kada ih delite.

 1. Prijavite se na veb lokaciju Microsoft naloga.

 2. Izaberite stavku Vaše informacije.

 3. Izaberite opciju Upravljaj adresom e-pošte ili brojem telefona za prijavljivanje.

 4. Izaberite opciju Postavi kao primarni pored pseudonima koji želite za primarni.

Napomene:

  • Možete da promenite svoj primarni pseudonim najviše dva puta nedeljno.

  • Ako se vaš primarni pseudonim završava domenom @hotmail.com, @msn.com ili @live.com, a vi ga promenite, više nećete moći da ga postavite za primarni.

Ako i dalje budete viđali poruku „Nažalost, Outlook nije mogao da dovrši ovaj zahtev“, posetite stranicu „Status usluge“ da biste videli da li postoji neki problem u usluzi Outlook. Evo nekih koraka koje možete da preduzmete:

Uklonite pseudonim iz svog naloga

 1. Prijavite se na veb lokaciju Microsoft naloga.

 2. Izaberite stavku Vaše informacije.

 3. Izaberite opciju Upravljaj adresom e-pošte ili brojem telefona za prijavljivanje.

 4. Izaberite Ukloni pored pseudonima koji želite da uklonite. Ako nakon 30 dana ne povratite adresu, ona će postati dostupna svakom ko je bude hteo.

Napomena

 • Ako ste uklonili pseudonim sa nekog EASI naloga, ta adresa će odmah postati dostupna svakom drugom ko bude želeo da je koristi.

  Ako uklonite neku @hotmail ili @MSN adresu e-pošte, nećete moći da je oporavite.

Automatsko sortiranje pošte adresirana na pseudonime

Poštu koja je upućena na neki pseudonim možete da podesite tako da automatski odlazi u izabranu fasciklu.

 1. Na traci za navigaciju usluge Outlook.com izaberite stavke Postavke i Opcije.

 2. U odeljku Prilagođavanje usluge Outlook kliknite na vezu Pravila za sortiranje novih poruka, a zatim na dugme Novo.

 3. U prvom polju izaberite opciju Polje „Primalac“ sadrži, a u drugom polju unesite pseudonim za koji želite da postavite pravilo.

 4. U trećem polju izaberite opciju Premesti u.

 5. U četvrtom polju izaberite fasciklu ili kreirajte novu i izaberite nju.

 6. Kliknite na dugme Kreiraj pravilo.

Podesite pseudonim kao podrazumevanu adresu za slanje

 1. Na traci za navigaciju usluge Outlook.com izaberite stavku Postavke, a zatim Opcije.

 2. U odeljku Upravljanje nalogom kliknite na vezu Nalozi e-pošte.

 3. U odeljku Podrazumevana „Od“ adresa izaberite podrazumevani nalog.

Takođe možete da promenite adresu sa koje se šalje e-poruka dok je pišete.

 1. U prijemnom sandučetu kliknite na dugme Novo.

 2. U gornjem levom uglu kliknite na strelicu nadole pored imena naloga.

  Strelica nadole pored adrese „Od“
 3. Odaberite adresu sa koje će e-poruka biti poslata.

Da biste dobili dodatnu pomoć oko načina uređivanja informacija, obratite se korisničkoj podršci.