Windows Essentials 2012: napomene uz izdanje

Windows Live Pošta 2012

Na ovoj stranici možete da pronađete najnovije i ostale informacije o Windows Live Pošti 2012.

Prikaži sve

Morate da uključite IMAP pristup ako želite da pregledate Gmail u „Pošti“

Ako želite da pregledate Gmail poštu u programu „Pošta“, morate da podesite Gmail nalog tako da dozvoljava IMAP pristup. Da biste uključili IMAP u Gmail nalogu:

  1. Prijavite se u Gmail nalog.

  2. Izaberite stavku Podešavanja u gornjem desnom uglu Gmail stranice.

  3. Izaberite karticu Prosleđivanje i POP/IMAP.

  4. Izaberite opciju Omogući IMAP, a zatim kliknite na dugme Sačuvaj promene.

Više informacija potražite u Pomoći za Gmail.

Yahoo! Potreban vam je Mail Plus ako želite da pregledate Yahoo! poštu u programu Windows Live Pošta

Morate da se pretplatite na Yahoo! Mail Plus za čitanje Yahoo! pošte u programu „Pošta“ ili nekom drugom programu za e-poštu. Više informacija o usluzi Yahoo! Mail Plus potražite u Pomoći za Yahoo! Pomoć za Poštu.