Izjava o privatnosti za program Originalni Microsoft softver

Poslednji put ažurirano: jun 2013.

Microsoft je posvećen zaštiti vaše privatnosti kao i pružanju pomoći u zaštiti klijenata i partnera od falsifikovanog softvera. Kada koristite ispravno licencirani, originalni primerak Microsoft softvera, lakše ćemo vam obezbediti pristup svim najnovijim funkcijama i ispravkama kompanije Microsoft.

U alatke programa Originalni Microsoft softver (koji se naziva „Windows Genuine Advantage“ u operativnom sistemu Windows XP i „Windows Activation Technologies“ u operativnim sistemima Windows Vista i Windows 7) spadaju:

 • Validacija, kojom se utvrđuje da li koristite ispravno licencirani primerak Microsoft softvera. Validacijom se otkrivaju i mogu se onemogućiti „aktivacione zloupotrebe“ koje predstavljaju softver koji ne poštuje ili zanemaruje aktivaciju, validaciju ili licenciranje Microsoft proizvoda. Prisustvo aktivacionih zloupotreba ukazuje na to da je prodavac softvera ili hardvera možda menjao originalni Microsoft softver kako bi omogućio prodaju falsifikovanog softvera. Aktivacione zloupotrebe mogu da ometaju normalni rad softvera.

 • Obaveštenja, koja prikazuju povremene podsetnike npr. o tome da li postoji problem sa komponentama Windows licence ili da li je dostupan noviji servisni paket za Windows softver. U ovom trenutku, komponenta Obaveštenja je u ponudi u operativnim sistemima Windows XP, Windows Vista i Windows 7, a u izabranim zemljama u okviru programskih paketa Office XP, Office 2003 i Office 2007.

 • Ispravke Windows Activation Exploit Detection za operativni sistem Windows Vista i Activation Technologies za Windows 7 koje proveravaju da li u računaru ima poznatih aktivacionih zloupotreba i obaveštavaju vas ako ih pronađu.

Da bismo efektivno podstakli korišćenje ispravno licenciranog softvera, ove alatke su dizajnirane tako da budu trajni deo Microsoft softvera.

Koji podaci se prikupljaju?

Da bi vam pomogle da izvršite validaciju softvera, alatke programa Originalni Microsoft softver moraju da prikupe određenu količinu informacija o konfiguraciji i statusu sa računara. Alatke ne prikupljaju vaše ime, adresu ili e-adresu.

Alatke prikupljaju informacije kao što su:

 • Marka i model računara

 • Standardne informacije o računaru, kao što su IP adresa, verzija softvera, verzija pregledača i regionalne i jezičke postavke.

 • Jedinstveni broj koji alatke dodeljuju računaru (globalno jedinstveni identifikator ili GUID)

 • Šifra proizvoda (heširana) i ID proizvoda

 • Ime BIOS-a, kao i broj i datum revizije

 • Serijski broj čvrstog diska (heširan)

 • Informacije o tome da li je instalacija bila uspešna ukoliko je sprovedena

 • Rezultat validacije, uključujući kodove grešaka i informacije o svim aktivacionim zloupotrebama i povezanom zlonamernom ili neovlašćenom softveru koji su pronađeni ili onemogućeni, što obuhvata:

  • Identifikator aktivacione zloupotrebe

  • Trenutni status aktivacione zloupotrebe, kao što je „očišćeno“ ili „premešteno u karantin“

  • Identifikaciju proizvođača originalne opreme

  • Naziv i heš datoteke aktivacione zloupotrebe, kao i heš povezanih softverskih komponenti koje bi mogle da ukazuju na prisustvo aktivacione zloupotrebe

 • Naziv i heš sadržaja datoteke sa uputstvima za pokretanje na računaru (koja se često zove datoteka za pokretanje) koji će nam pomoći da otkrijemo aktivacione zloupotrebe koje menjaju tu datoteku.

Kada se podaci prikupljaju?

Alatke programa Originalni Microsoft softver prikupljaju prethodno opisane podatke u sledećim intervalima:

 • Za računare koji koriste Windows Vista SP1 i novije servisne pakete podaci se prikupljaju nakon što se instalira ispravka Windows Activation Exploit Detection za operativni sistem Windows Vista. Pored toga, podaci se prikupljaju i šalju korporaciji Microsoft na svakih 30 dana čak i ako se ne otkrije nikakva aktivaciona zloupotreba; iz RTM verzije operativnog sistema Windows Vista ne šalju se nikakvi podaci.

 • Za računare koji koriste operativni sistem Windows 7 podaci se prikupljaju nakon što se instalira Ispravka Windows Activation Technologies za Windows 7. Pored toga, podaci se prikupljaju i šalju korporaciji Microsoft na svakih 90 dana, čak i ako se ne otkrije nikakva aktivaciona zloupotreba. Međutim, ako ispravka Windows Activation Technologies za Windows 7 utvrdi da su osnovne Windows datoteke izmenjene, podaci prikupljeni sa tog računara će se slati na svakih 7 dana dok se postavke operativnog sistema Windows ne vrate na originalne vrednosti.

Napomena: detalje o podacima prikupljenim tokom aktivacije Microsoft softvera možete pronaći u izjavi o privatnosti za proizvod.

Kako se ovi podaci koriste?

Informacije koristimo za:

 • Sprečavanje nepravilno licenciranog korišćenja softvera.

 • Poboljšanje softvera i usluga.

 • Razvoj opšte statistike.

Takođe možemo deliti opšte podatke sa ostalim korisnicima, kao što su prodavci hardvera i softvera i korisnici količinskih licenci, kako bismo im pomogli da zaštite licencne ključeve. Microsoft te informacije ne koristi za vašu identifikaciju ili kontakt sa vama, niti ih deli, osim u slučajevima kada je potrebno sprečavanje ili iskorenjivanje korišćenje proizvoda za koji nije izdata licenca.

Koje kontrole su dostupne?

Korisnici mogu da prilagode neke aspekte komponente Obaveštenja u operativnom sistemu Windows XP. Ako je komponenta instalirana, kliknite desnim tasterom miša na ikonu Obaveštenja u sistemskoj paleti za više informacija o dostupnim kontrolama.

Izmene izjave o privatnosti

Možda ćemo povremeno ažurirati ovu izjavu o privatnosti. Kada to učinimo, promenićemo datum „poslednjeg ažuriranja“ pri vrhu izjave o privatnosti. Predlažemo vam da povremeno pregledate ovu izjavu o privatnosti da biste se informisali o načinu na koji Microsoft štiti vaše informacije.

Za više informacija

Ako imate pitanja u vezi sa ovom izjavom ili smatrate da nismo delovali u skladu sa njom, kontaktirajte nas pomoću našeg obrasca na vebu. Ili nas možete kontaktirati poštom na adresu:

Microsoft Privacy
Microsoft Corporation
One Microsoft Way
Redmond, Washington 98052