Kada štampač povežete sa računarom ili dodate novi štampač kućnoj mreži, obično odmah možete da počnete sa štampanjem. Windows podržava većinu štampača, te verovatno nećete morati da se namučite pri instaliranju specijalnog softvera za štampače. Ako koristite Windows 8.1 ili Windows RT 8.1, dodatna podrška i upravljački programi za štampač dostupni su preko usluge Windows Update.

Deljenje štampača

U većini slučajeva, sve što treba da uradite da biste podesili štampač jeste da ga povežete sa računarom. Jednostavno priključite USB kabl štampača u dostupni USB port na računaru i uključite štampač.

Napomene

  • Ako imate novi bežični štampač koji nije dodat kućnoj mreži, pročitajte uputstva koja ste dobili uz štampač da biste saznali kako da ga dodate.

  • Ako neka druga osoba u kući već ima instalirani štampač i delila ga je, možete se pridružiti matičnoj grupi i koristiti taj štampač. Da biste saznali više, pogledajte članak HomeGroup od početka do kraja.

  • Proverite veb lokaciju proizvođača štampača da biste saznali više i nabavili ažuran softver za štampač.

Da biste videli da li je štampač instaliran

  1. Brzo prevucite sa desne ivice ekrana, dodirnite stavku Postavke, a zatim izaberite stavku Promeni postavke računara.
    (Ako koristite miš, postavite pokazivač u donji desni ugao ekrana, pomerite ga nagore i izaberite stavku Postavke, a zatim izaberite stavku Promeni postavke računara.)

  2. Izaberite stavku Računar i uređaji, a zatim izaberite stavku Uređaji.

    Ako je štampač instaliran, trebalo bi da se pojavi u okviru stavke Štampači.

  3. Ako štampač nije naveden, dodirnite dugme Dodaj uređajili kliknite na njega, a zatim izaberite štampač za instaliranje.

Ako se štampač ne pojavljuje, proverite da li je uključen i proverite još jednom da li su svi kablovi čvrsto priključeni. Dodatne informacije o rešavanju problema sa štampačem potražite u članku Šta ako žični uređaj nije ispravno instaliran? (za štampače koji su povezani direktno sa računarom) ili Zašto Windows ne pronalazi moj Bluetooth ili drugi bežični uređaj? (za bežične štampače).Potrebna vam je dodatna pomoć?