Upravljanje spiskom kontakata u usluzi Outlook.com

U nastavku slede jednostavna uputstva za izvođenje uobičajenih zadataka u okviru spiska kontakata.

Pored kontakata koje ste dodali ili uvezli u „Osobe“, na vašem spisku kontakata mogu da budu i kontakt informacije sa društvenih mreža, kao što su Facebook, Twitter, flickr i LinkedIn. Možete da dodajete i uklanjate društvene mreže, ali u usluzi Outlook.com nećete moći da uredite ili izbrišete pojedinačne kontakt informacije iz društvenih mreža. Više informacija potražite na stranici Dodavanje prijatelja sa društvenih mreža kao što je Facebook.

Ako prečesto dobijate podsetnike o rođendanima sa društvenih mreža i želite da ih isključite, posetite stranicu Dodavanje rođendana u kalendar u usluzi Outlook.com.

Gde se nalaze moji kontakti?

Postoji nekoliko razloga zbog kojih možda nećete moći da vidite sve svoje kontakte. Više informacija potražite u članku Gde se nalaze moji kontakti?

Dodavanje kontakta

Kada odgovorite na e-poruku koja obuhvata i kontakte koji se ne nalaze na vašem spisku, možda ćete biti upitani da li želite da ih dodate. Kontakte možete da dodate i ručno.

 1. Na stranici „Osobe“ kliknite na dugme Novo.

 2. Dodajte informacije o kontaktu. Ako želite da dodate više e-adresa, brojeva telefona i drugih informacija, kliknite na ikonu Ikona sa znakom plus u odgovarajućem odeljku.
 3. Kliknite na dugme Sačuvaj.

Uvoz kontakata

Uvoz iz drugog Outlook.com naloga

 1. Prijavite se u Outlook.com koji želite da uvezete.

 2. Na stranici „Osobe“, u meniju Upravljanje izaberite stavku Izvezi.

 3. Sačuvajte .CSV datoteku na čvrsti disk.

 4. Prijavite se u nalog u koji želite da uvezete kontakte.

 5. Ukoliko se na stranici „Osobe“ ne pojavljuje okno Dodavanje ljudi na spisak kontakata, u meniju Upravljanje izaberite stavku Dodaj osobe. U suprotnom, pređite na 6. korak.

 6. U oknu Dodavanje ljudi na spisak kontakata, izaberite stavku Uvezi iz datoteke.

 7. Izaberite opciju Drugi Outlook.com nalog, a zatim potražite datoteku koju ste sačuvali u 3. koraku.

 8. Kliknite na dugme Uvezi kontakte.

Uvoz iz Outlook aplikacije na radnoj površini ili iz programa Windows Live Pošta

 1. Izvezite kontakte iz Outlook aplikacije na radnoj površini ili programa Windows Live Pošta koristeći format datoteke sa vrednostima razdvojenim zarezima (.CSV). Komandu Izvezi možete da pronađete u meniju Datoteka.

 2. Ukoliko se na stranici „Osobe“ ne pojavljuje okno Dodavanje ljudi na spisak kontakata, u meniju Upravljanje izaberite stavku Dodaj osobe. U suprotnom, pređite na 3. korak.

 3. U oknu Dodavanje ljudi na spisak kontakata, izaberite stavku Uvezi iz datoteke.

 4. Izaberite opciju Microsoft Outlook ili Windows Live Pošta, a zatim potražite datoteku koju ste sačuvali u 1. koraku.

 5. Kliknite na dugme Uvezi kontakte.

Uvoz iz programa Outlook Express

Ukoliko ste koristili Outlook Express, možete da otpremite svoje e-poruke i kontakte u Outlook.com. Instalirajte programski dodatak za migraciju pošte i pratite uputstva.

Uređivanje ili brisanje kontakta

Na stranici „Osobe“, kliknite na neki kontakt, a zatim kliknite na dugme Uredi ili Izbriši.

Napomena: pojedinačne ontakt informacije sa društvenih mreža nisu podložne uređivanju ili brisanju. Informacije o tome kako da dodate ili uklonite društvene mreže unutar Outlook.com naloga potražite u temi pomoći Dodavanje prijatelja sa društvenih mreža kao što je Facebook.

Vraćanje izbrisanih kontakata

Ako slučajno izbrišete ili izgubite kontakte, možete da ih vratite. Pogledajte članak Vraćanje izbrisanih kontakata.

Dodavanje ili uklanjanje omiljenih kontakata

Omiljeni kontakti se pojavljuju pri vrhu liste kontakata u odeljku „Osobe“. Da biste dodali ili uklonili omiljene kontakte, izaberite kontakt, a zatim izaberite stavku Dodaj u omiljene, ili stavku Ukloni iz omiljenih.

Povezivanje i razdvajanje kontakata

Kada se u usluzi „Osobe“ nađu dva kontakta sa istim imenom i prezimenom, ona će ih povezati kako bi se umesto dva kontakta video jedan kontakt. Osim toga, ove kontakte možete da povežete koristeći opciju „Obriši kontakte“, da ih ručno povežete, kao i da ih razdvojite.

Povezivanje kontakata pomoću opcije „Obriši kontakte“

 1. Na stranici „Osobe“, u meniju Upravljanje izaberite stavku Obriši kontakte.

 2. Opozovite izbor u polju za potvrdu pored svakog kontakta koji ne želite da povežete.

 3. Ponovite 2. korak za svaki skup kontakata, a zatim kliknite na dugme Počisti.

Ručno pretraživanje i povezivanje

 1. U usluzi „Osobe“, unesite ime kontakta koji tražite u polje za pretragu.

 2. U rezultatima pretrage izaberite kontakte koje želite da povežete, a zatim kliknite na dugme Poveži.

Razdvajanje kontakata

Kada povežete kontakte, kreira se novi, kombinovani kontakt sa svim informacijama iz originalnih kontakata. Originalni kontakti se zatim brišu. Ako slučajno dva kontakta ili više njih koji se odnose na različite osobe, evo kako možete da ih vratite u prethodno stanje.

 1. Na stranici „Osobe“ izaberite kombinovani kontakt.

 2. Kliknite na dugme Upravljanje, a zatim izaberite stavku Vrati izbrisane kontakte.

 3. Izaberite kontakte koje želite da vratite u prethodno stanje, a zatim kliknite na dugme Vrati u prethodno stanje.

 4. Kliknite na neispravno kombinovan kontakt, kliknite na dugme Izbriši, a zatim ponovo na dugme Izbriši.

Pregled članova grupe

Grupe se u listi kontakata pojavljuju prema abecednom redu. Da biste videli ko se nalazi u grupi, kliknite na nju.

Kreiranje nove grupe

 1. Kliknite na strelicu dugmeta Novo, a zatim izaberite stavku Nova grupa.

 2. Unesite ime grupe.

 3. U polju Dodavanje člana počnite da upisujete ime ili e-adresu. Kliknite na kontakt kada se on pojavi na spisku.

 4. Kada dodate sve željene kontakte, kliknite na dugme Sačuvaj.

Postoji i drugi način da to uradite.

 1. Potvrdite izbor u polju pored svakog kontakta koji želite da dodate u novu grupu.

 2. Izaberite stavku Grupe, a zatim kliknite na dugme Nova grupa.

 3. Unesite ime grupe, a zatim kliknite na dugme Sačuvaj.

Dodavanje ili uklanjanje članova grupe

Grupe se u listi kontakata pojavljuju prema abecednom redu.

Dodavanje članova u grupu

 1. Kliknite na ime grupe u koju želite da dodate članove, a zatim kliknite na dugme Uredi.

 2. U polju Dodavanje člana počnite da upisujete ime ili e-adresu. Kliknite na kontakt kada se on pojavi na spisku.

 3. Kada dodate sve nove članove, kliknite na dugme Sačuvaj.

Postoji i drugi način da to uradite.

 1. Potvrdite izbor u polju pored svakog kontakta koji želite da dodate u grupu.

 2. Kliknite na dugme Grupe, izaberite grupu u koju želite da dodate članove, a zatim kliknite na dugme Primeni.

Uklanjanje članova iz grupe

 1. Kliknite na ime grupe iz koje želite da uklonite članove, a zatim kliknite na dugme Uredi.

 2. Kliknite na znak X pored svakog člana kog želite da uklonite, a zatim kliknite na dugme Sačuvaj.

Postoji i drugi način da to uradite.

 1. Potvrdite izbor u polju pored svakog kontakta kog želite da uklonite iz grupe.

 2. Kliknite na dugme Grupe, potvrdite izbor u polju pored grupe iz koje želite da ih uklonite, a zatim kliknite na dugme Primeni.

  Napomena: ako uklonite kontakt iz grupe, time ga nećete ukloniti sa spiska kontakata.

Brisanje grupe

Grupe se u listi kontakata pojavljuju prema abecednom redu.

 1. Kliknite na grupu koju želite da izbrišete.

 2. Kliknite na dugme Izbriši, a zatim ponovo kliknite na dugme Izbriši.

  Napomena: brisanjem grupe nećete izbrisati kontakte koji su njeni članovi.

Da biste dobili dodatnu pomoć za dodavanje kontakata i grupa i za upravljanje njima, obratite se korisničkoj podršci.

Odlazak na lokaciju Outlook.com

Drugi resursi

Jednostavna uputstva za izvođenje uobičajenih zadataka.
Osnove u usluzi Outlook.com

Tražite pomoć za Outlook aplikaciju na radnoj površini?
Pretražite podršku za Office

Potrebna vam je dodatna pomoć?
Postavite pitanje na forumima na veb-lokaciji zajednice

Imate ideje za Outlook.com?
Pružite nam povratne informacije

Ne možete da otvorite Outlook.com?
Proverite status usluge