Vaš lični filmski studio

Pronađite pravu verziju Windows Movie Maker za vas.

Saznajte više

Majka i sin zajedno gledaju u tablet

Uvoz i uređivanje projekcije slajdova i video zapisa

Da biste napravili film pomoću programa Movie Maker, potrebno je da imate neke fotografije i video zapise na računaru. Uvezite fotografije i video zapise sa telefona ili drugog uređaja da biste počeli.

Saznajte više

 

Uređivanje filmova i odabir teme

Skratite ih, podelite, ubrzajte ili usporite: saznajte više o različitim načinima za uređivanje filmova. Takođe možete da odaberete neku temu i izrazite svoj jedinstveni stil.

Saznajte više

 

Dodavanje i uređivanje zvuka

Oživite svoj film filmskom muzikom koju samu možete da uredite.

Saznajte više

 

Deljenje filma na mreži

Kada završite sa obradom filma, objavite ga na vebu da biste mogli da ga delite sa članovima porodice i prijateljima.

Saznajte više

Novi računari za vas

Istražite novu uzbudljivu generaciju računara osmišljenih za operativni sistem Windows.

Istražite nove računare

Windows uređaj koji radi pod operativnim sistemom Windows 10