Doživljaj usluge Outlook.com na vebu će uskoro biti poboljšan, ali lozinka, informacije za prijavu i vaši podaci ostaju nepromenjeni.
Važno: ako ste nadogradili svoj nalog, informacije iz ovog članka možda više ne važe. Posetite stranicu Dobro došli u Outlook na vebu da biste saznali više.

Saveti za Outlook.com


Uredno prijemno poštansko sanduče

Slede saveti o tome kako da vaše Outlook.com prijemno poštansko sanduče ostane uredno i organizovano uz pomoć opcija „Filter“, „Čišćenje“, „Premesti u“ i trenutnih radnji.

Filter

Da biste filtrirali poruke, dodirnite stavku Prikaz ili kliknite na nju, a zatim izaberite neku od kategorija filtriranja. Na primer, izaberite stavku Nepročitano da biste videli nepročitane poruke, stavku Novosti sa društvenih mreža da biste videli poruke sa lokacija za društveno umrežavanje kao što je Facebook, ili stavku Bilteni da biste pronašli i počistili biltene iz svog sandučeta.

Filtrirani prikaz biltena u usluzi Outlook.com

Čišćenje

Koristite meni „Čišćenje“ da biste arhivirali e-poruke iz prijemnog poštanskog sandučeta i drugih fascikli. Možete da odaberete sve ili sve osim poslednje e-poruke određenog pošiljaoca koje ćete izbrisati ili arhivirati. Uz to, možete da birate da li ćete da blokirate, izbrišete ili arhivirate sve buduće e-poruke istog pošiljaoca.

Da biste izbrisali poruke nekog pošiljaoca, u sandučetu izaberite neku poruku koju vam je poslao, u meniju Čišćenje, izaberite opciju brisanja koja vam najviše odgovara, a zatim kliknite na dugme Očisti.

Da biste arhivirali poruke, pratite gorenavedena uputstva, ali kliknite na strelicu pored stavke Brisanje, a zatim izaberite stavku Arhiviraj.

Premesti u

Da biste premestili nekoliko poruka u drugu fasciklu, izaberite ih, dodirnite stavku Premesti u ili kliknite na nju, a zatim fasciklu u koju želite da ih premestite. U toku ovog procesa možete da kreirate i novu fasciklu. Dodirnite dugme Nova fascikla ili kliknite na njega, unesite ime nove fascikle, a zatim dodirnite dugme Unesi ili kliknite na njega.

Da biste premestili sve e-poruke nekog pošiljaoca u drugu fasciklu, izaberite jednu poruku, a zatim u meniju Premesti u izaberite stavku Premesti sve od a zatim izaberite opciju koja vam najviše odgovara. Iz prijemnog poštanskog sandučeta i drugih fascikli možete da premestite sve ili sve osim poslednje e-poruke. Izaberite fasciklu u koju želite da premestite poruke, a zatim izaberite stavku Premesti sve. Uz to, možete da birate da li ćete da premestite i sve buduće e-poruke istog pošiljaoca.

Trenutne radnje

U usluzi Outlook.com jednim klikom možete da označite poruke zastavicom radi praćenja, izbrišite ih ili ih označite kao pročitane. Pored toga, možete da kreirate i dodajete sopstvene trenutne radnje ili da uklonite one koje ne želite.

Da biste preduzeli trenutne radnje, postavite pokazivač miša na e-poruku, a zatim kliknite na ikonu željene radnje. Kada postavite pokazivač miša na ikonu, videćete tekst koji navodi radnju koja odgovara toj ikoni.

Pokazivač miša koji je usmeren na e-poruku i ističe ikone trenutnih radnji u usluzi Outlook.com

Pored toga, možete da prilagodite trenutne radnje. Kliknite na ikonu „Opcije“ Ikona „Opcije“, a zatim izaberite stavku Opcije. U odeljku Prilagođavanje: Outlook izaberite stavku Trenutne radnje, a zatim odaberite trenutne radnje koje želite da vidite u prijemnom poštanskom sandučetu.

Ekran za prilagođavanje trenutnih radnji u usluzi Outlook.com

Ako ne želite da vidite trenutne radnje, opozovite izbor u polju Prikaži trenutne radnje.

Pogledajte više

Napravite red među svojim datotekama, fotografijama i video zapisima koristeći OneDrive.

Možete da isprobate Outlook.com koristeći postojeći Gmail nalog.

Potražite odgovore na pitanja o usluzi Outlook.com.

Želite li da primenite sve ove savete? Isprobajte Outlook.com odmah.