Doživljaj usluge Outlook.com na vebu će uskoro biti poboljšan, ali lozinka, informacije za prijavu i vaši podaci ostaju nepromenjeni.
Važno: ako ste nadogradili svoj nalog, informacije iz ovog članka možda više ne važe. Posetite stranicu Dobro došli u Outlook na vebu da biste saznali više.

Upravljanje spiskom kontakata u usluzi Outlook.com

Gde se nalaze moji kontakti?

 1. U gornjem levom uglu kliknite na strelicu pored logotipa usluge Outlook.com.

  Logotip usluge Outlook.com i strelica
 2. Izaberite stavku Osobe.

  Pločice za otvaranje pošte, kontakata, kalendara i usluge OneDrive

Dodavanje kontakta

Kada odgovorite na e-poruku koja obuhvata i e-adresu koja se ne nalazi na vašem spisku kontakata, možda ćete biti upitani da li želite da je dodate. Kontakte možete da dodate i ručno.

 1. Na stranici „Osobe“ kliknite na dugme Novo.

 2. Dodajte informacije o kontaktu. Ako želite da dodate više e-adresa, brojeva telefona i drugih informacija, kliknite na ikonu Ikona sa znakom plus u odgovarajućem odeljku.
 3. Kliknite na dugme Sačuvaj.

Dodavanje ili uklanjanje omiljenih kontakata

Omiljeni kontakti se pojavljuju pri vrhu liste kontakata u odeljku „Osobe“. Da biste dodali ili uklonili omiljene kontakte, izaberite kontakt, a zatim izaberite stavku Dodaj u omiljene, ili stavku Ukloni iz omiljenih.

Uređivanje ili brisanje kontakta

Na stranici „Osobe“, kliknite na neki kontakt, a zatim kliknite na dugme Uredi ili Izbriši.

Napomena: pojedinačne kontakt informacije sa društvenih mreža nisu podložne uređivanju ili brisanju. Informacije o tome kako da dodate ili uklonite društvene mreže unutar Outlook.com naloga potražite u temi pomoći Dodavanje prijatelja sa ostalih društvenih mreža.

Vraćanje izbrisanih kontakata

Ako slučajno izbrišete ili izgubite kontakte, možete da ih vratite. Pogledajte članak Vraćanje izbrisanih kontakata.

Čišćenje dupliranih kontakata

Sve kontakt informacije iz dupliranih kontakata možete da objedinite.

Korišćenje opcije „Obriši kontakte“

 1. Na stranici „Osobe“, u meniju Upravljanje izaberite stavku Obriši kontakte.

 2. U okviru svakog skupa kontakata, opozovite izbor u polju za potvrdu za svaki kontakta koji ne želite u tom skupu.

 3. Ponovite 2. korak za svaki skup kontakata, a zatim kliknite na dugme Počisti.

Ručno pretraživanje i kombinovanje

 1. U usluzi „Osobe“, unesite ime kontakta koji tražite u polje za pretragu.

 2. U rezultatima pretrage izaberite kontakte koje želite da kombinujete, a zatim kliknite na dugme Poveži.

Opoziv kombinovanja kontakata

Kada kreirate kombinovani kontakt, izvorni duplirani kontakti se brišu. Ako slučajno iskombinujete dva kontakta ili više njih koji se odnose na različite osobe, evo kako možete da ih vratite u prethodno stanje.

 1. Na stranici „Osobe“, kliknite na dugme Upravljanje, a zatim izaberite stavku Vrati izbrisane kontakte.

 2. Izaberite izvorne kontakte koje želite da vratite u prethodno stanje, a zatim kliknite na dugme Vrati u prethodno stanje.

 3. Kliknite na neispravno kombinovan kontakt, kliknite na dugme Izbriši, a zatim ponovo na dugme Izbriši.

Rad sa grupama

Grupe se u listi kontakata pojavljuju prema abecednom redu. Da biste videli ko se nalazi u grupi, kliknite na nju.

Kreiranje nove grupe

 1. Kliknite na strelicu dugmeta Novo, a zatim izaberite stavku Nova grupa.

 2. Unesite ime grupe.

 3. U polju Dodavanje člana počnite da upisujete ime ili e-adresu. Kliknite na kontakt kada se on pojavi na spisku.

 4. Kada dodate sve željene kontakte, kliknite na dugme Sačuvaj.

Postoji i drugi način da to uradite.

 1. Potvrdite izbor u polju pored svakog kontakta koji želite da dodate u novu grupu.

 2. Izaberite stavku Grupe, a zatim kliknite na dugme Nova grupa.

 3. Unesite ime grupe, a zatim kliknite na dugme Sačuvaj.

Dodavanje članova u grupu

 1. Kliknite na ime grupe u koju želite da dodate članove, a zatim kliknite na dugme Uredi.

 2. U polju Dodavanje člana počnite da upisujete ime ili e-adresu. Kliknite na kontakt kada se on pojavi na spisku.

 3. Kada dodate sve nove članove, kliknite na dugme Sačuvaj.

Postoji i drugi način da to uradite.

 1. Potvrdite izbor u polju pored svakog kontakta koji želite da dodate u grupu.

 2. Kliknite na dugme Grupe, izaberite grupu u koju želite da dodate članove, a zatim kliknite na dugme Primeni.

Uklanjanje članova iz grupe

 1. Kliknite na ime grupe iz koje želite da uklonite članove, a zatim kliknite na dugme Uredi.

 2. Kliknite na znak X pored svakog člana kog želite da uklonite, a zatim kliknite na dugme Sačuvaj.

Postoji i drugi način da to uradite.

 1. Potvrdite izbor u polju pored svakog kontakta kog želite da uklonite iz grupe.

 2. Kliknite na dugme Grupe, potvrdite izbor u polju pored grupe iz koje želite da ih uklonite, a zatim kliknite na dugme Primeni.

  Napomena: ako uklonite kontakt iz grupe, time ga nećete ukloniti sa spiska kontakata.

Brisanje grupe

 1. Kliknite na grupu koju želite da izbrišete.

 2. Kliknite na dugme Izbriši, a zatim ponovo kliknite na dugme Izbriši.

  Napomena: brisanjem grupe nećete izbrisati kontakte koji su njeni članovi.

Uvoz kontakata iz drugog naloga e-pošte ili aplikacije

Uvoz kontakata iz usluga Google, Yahoo, drugog Outlook.com naloga ili programa Outlook 2010, Outlook 2013 ili Windows Live pošta

 1. Na stranici „Osobe“, u odeljku Uvoz kontakata kliknite na dugme Započni uvoz.

 2. Izaberite opciju Outlook.com, Google, Yahoo!, Outlook 2010 i Outlook 2013 ili Windows Live pošta, a zatim pratite uputstva na ekranu.

Napomena

 • Opcija Outlook.com funkcioniše e-adrese koje se završavaju domenima @outlook.com, @hotmail.com, @live.com ili @msn.com.

Iz programa Outlook Express

Možete da otpremite svoju e-poštu i kontakte iz programa Outlook Express u Outlook.com. Instalirajte programski dodatak za migraciju pošte i pratite uputstva.

Iz neke druge usluge za e-poštu

 1. Prijavite se u nalog e-pošte iz kog želite da uvezete kontakte.

 2. Izvezite kontakte u .CSV datoteku i sačuvajte je na čvrstom disku.

  Različite usluge e-pošte funkcionišu na različite načine. Više informacija potražite na stranicama podrške svog dobavljača usluge e-pošte.

 3. Prijavite se na primarni Outlook.com nalog.

 4. Na stranici „Osobe“, u odeljku Uvoz kontakata kliknite na dugme Započni uvoz, a zatim izaberite opciju Ostale usluge e-pošte.

 5. Potražite datoteku koju ste sačuvali u 2. koraku, kliknite na dugme Otpremi, a zatim sledite uputstva na ekranu.

Povezivanje sa kontaktima iz društvenih mreža

Više ne možete da povežete svoje Facebook kontakte sa Outlook.com nalogom. Razlog su promene koje je Facebook uneo u svoj Graph API, a koje će imati uticaja na Microsoft aplikacije i usluge. Facebook Graph API je alatka koju koristimo za povezivanje Microsoft naloga sa mrežom Facebook. Više informacija potražite u temi pomoći Usluga Facebook Connect više nije dostupna.

Aplikaciju „Osobe“ možete da podesite tako da, pored kontakata koje ste dodali ili uvezli, prikazuje i informacije sa spiskova kontakata u društvenim mrežama kao što su Twitter i LinkedIn, kao i Google i Yahoo nalozi. Imajte na umu to da se ovi kontakti više neće pojavljivati na spisku kontakata u usluzi Outlook.com ukoliko kasnije prekinete vezu sa nalogom.

Na stranici „Osobe“, u odeljku Dodavanje ljudi na spisak kontakata, izaberite uslugu e-pošte iz društvene mreže koju želite da povežete.

Napomena: te pojedinačne kontakt informacije sa društvenih mreža nisu podložne uređivanju ili brisanju u usluzi Outlook.com. Više informacija potražite na stranici Dodavanje prijatelja sa ostalih društvenih mreža.

Ako prečesto dobijate podsetnike o rođendanima sa društvenih mreža, pogledajte informacije o tome kako da isključite podsetnike o rođendanima.

Kontakti sa stranice „Osobe“ koji nedostaju nakon uklanjanja povezanih usluga

Ako ste nedavno uklonili neku povezanu uslugu iz svog Outlook.com naloga, na primer Google ili Twitter, svi kontakti koji su bili povezani sa tom uslugom će biti uklonjeni i sa stranice „Osobe“. Ako ste nedavno uklonili svoje Facebook kontakte, vi nećete moći da ih vratite. Za više informacija pogledajte temu pomoći Usluga Facebook Connect više nije dostupna. Da biste vratili kontakte koji nedostaju, potrebno je da ponovo povežete tu uslugu sa svojim Outlook.com nalogom. Da biste to uradili, sledite ove korake:

 • Prijavite se na lokaciji https://account.live.com.

 • Izaberite stavku Povezani nalozi, a zatim kliknite na vezu Upravljanje drugim nalozima.
  Povezani nalozi
 • Kliknite na dugme Dodaj naloge, a zatim izaberite uslugu koju želite da dodate.
  Stranica za dodavanje naloga
 • Od vas će biti zatraženo da se prijavite u uslugu treće strane. Kada dodate uslugu, dobićete potvrdu o tome.

 • Dobićete i e-poruku sa potvrdom od korporacije Microsoft.

 • Idite na https://people.live.com da biste proverili da li su kontakti iz te usluge uključeni na spisak kontakata.

Slanje poziva za pridruživanje vašem spisku kontakata u usluzi Skype

Pozovite kontakte iz adresara da se pridruže vašem spisku kontakata u usluzi Skype. U odeljku Osobe koje smo pronašli u usluzi Skype kliknite na dugme Pozovi.

Više informacija potražite u članku Razgovarajte sa prijateljima i porodicom koristeći Skype u usluzi Outlook.com.

Da biste dobili dodatnu pomoć za dodavanje kontakata i grupa i za upravljanje njima, obratite se korisničkoj podršci.

Posetite Outlook.com

Potrebna vam je dodatna pomoć?