Postoje četiri glavna koraka za podešavanje bežičnog rutera:

Prikaži sve

1. Nabavka odgovarajućeg hardvera

Biće vam potreban sledeći hardver da biste podesili bežičnu mrežu i povezali je sa internetom:

 • Bežični ruter.

 • Računar koji ima bežični mrežni adapter.

 • Računar koji ima ožičeni mrežni adapter. (Ožičeni mrežni adapter se koristi samo tokom instalacije i to može biti isti računar koji ima bežični mrežni adapter)

 • Mrežni (Ethernet) kabl.

2. Podešavanje rutera

Ako je na ruteru prikazan Windows logotip ili fraza „Kompatibilno sa operativnim sistemom Windows“, možete ga automatski podesiti pomoću najnovije verzije usluge Windows Connect Now (WCN) u operativnim sistemima Windows 8.1, Windows RT 8.1, Windows 7 ili Windows Vista servisni paket 2.

Automatsko podešavanje rutera

 1. Raspakujte ruter i uključite ga u izvor napajanja. S obzirom da koristite WCN, ne morate fizički povezivati ruter sa računarom.

 2. Povežite se sa mrežom tako što ćete prevući prstom sa desne ivice ekrana, dodirnuti dugme Postavke (ako koristite miš, tako što ćete postaviti pokazivač u donji desni ugao ekrana, pomeriti pokazivač miša nagore i kliknuti na dugme Postavke), a zatim dodirnuti ikonu mreže ili kliknuti na nju.(Ikona bežične mreže ili Ikona žične mreže). Dodirnite ili izaberite mrežu sa kojom želite da se povežete, a zatim dodirnite ili izaberite stavku Poveži se.

 3. Tapnite ili kliknite na podrazumevanu mrežu rutera koju možete prepoznati po imenu proizvođača.

 4. Tapnite ili kliknite na mrežu sa kojom želite da se povežete, tapnite ili kliknite na dugme Poveži, a zatim pratite uputstva na ekranu.

Čak i ako je WCN nedostupan, uz većinu rutera se dobija instalacioni CD koji pomaže u podešavanju bežične mreže. Pregledajte informacije koje ste dobili uz ruter.

Ako je WCN nedostupan, a niste dobili instalacioni CD, ruter možete ručno podesiti.

Ručno podešavanje rutera

 1. Raspakujte ruter i uključite ga u izvor napajanja.

 2. Povežite jedan kraj mrežnog kabla sa ožičenim mrežnim adapterom računara i priključite drugi kraj u bilo koji LAN port na bežičnom ruteru (bilo koji port koji nije označen sa „Internet“, „WAN“ ili „uplink“).

  Ilustracija portova na zadnjoj strani rutera
  Portovi na zadnjoj strani rutera
 3. Otvorite veb pregledač i unesite adresu veb stranice za konfiguraciju rutera. Za većinu rutera, adresa veb stranice za konfiguraciju je http://192.168.0.1 ili http://192.168.1.1.

  Na stranici za konfiguraciju se prijavite pomoću korisničkog imena i lozinke koji su uključeni u dokumentaciju rutera. Ako ne možete da nađete korisničko ime i lozinku, a imate internet vezu na drugom računaru, na internetu možete potražiti veb lokaciju proizvođača radi više informacija.

 4. Konfigurišite sledeće postavke čitajući informacije koje ste dobili uz ruter.

  • Odaberite ime za bežičnu mrežu.

  • Izaberite vrstu šifrovanja (WPA, WPA2 ili WEP) koju želite da koristite za bezbednost i uključite je.

   Preporučuje se korišćenje WPA2 šifrovanja. Preporučujemo da ne koristite WEP, koji se stariji oblik šifrovanja. WPA i WPA2 su sigurniji. Ako probate WPA ili WPA2 šifrovanje i ona ne funkcionišu, preporučujemo da nadogradite mrežni adapter na neki koji funkcioniše uz WPA ili WPA2.

  • Odaberite bezbednosni ključ ili frazu za prolaz da biste se povezali sa bežičnom mrežom.

  • Zamenite podrazumevanu administrativnu lozinku rutera novom lozinkom, tako da druge osobe ne mogu da se povežu sa mrežom.

3. Povezivanje rutera sa internetom

Povezivanje rutera sa internetom omogućava internet vezu svakom na vašoj mreži.

Ovi koraci se mogu razlikovati u zavisnosti od uređaja koje imate.

Prikaži sve

Povezivanje jednog uređaja (kombinovani modem i ruter)

Ilustracija kombinovanog modema i rutera koji su priključeni
Kombinovani modem i ruter su priključeni
 1. Uključite kabl za napajanje uređaja u električnu utičnicu.

 2. Uključite jedan kraj telefonske žice ili kabla u port regionalne mreže (WAN) uređaja, a drugi kraj uključite u zidnu utičnicu. (DSL korisnici: Nemojte koristiti DSL filter na telefonskoj liniji.)

 3. Uključite jedan kraj mrežnog kabla u LAN port na uređaju, a zatim priključite drugi kraj u port umrežavanja na računaru. (Ako se bežično povezujete, preskočite ovaj korak.)

 4. Pokrenite (ili ponovo pokrenite) računar.

Povezivanje dva uređaja (odvojeni modem i ruter)

Ilustracija modema i rutera koji su priključeni
Modem i ruter su priključeni
 1. Kabl za napajanje modema uključite u električnu utičnicu.

 2. Priključite jedan kraj telefonske žice ili kabla u modem, a drugi deo u zidnu utičnicu. (DSL korisnici: Nemojte koristiti DSL filter na telefonskoj liniji.)

 3. Priključite jedan kraj mrežnog kabla na modem, a drugi kraj u port regionalne mreže (WAN) na ruteru.

 4. Priključite ruter u električnu utičnicu.

 5. Uključite jedan kraj mrežnog kabla u LAN port na ruteru, a drugi kraj u port umrežavanja na računaru koji želite da povežete sa internetom. (Ako se bežično povezujete, preskočite ovaj korak.)

 6. Pokrenite (ili ponovo pokrenite) računar.

4. Povezivanje računara sa mrežom

Prvobitni računar možete ostaviti trajno povezanim sa ruterom sa ožičenom vezom ili se možete prebaciti na bežičnu vezu. Evo kako da povežete druge računare sa mrežom.

Povezivanje drugih računara sa mrežom

 1. Prijavite se na računar koji želite da povežete sa mrežom.

 2. Povežite se sa mrežom tako što ćete prevući prstom sa desne ivice ekrana, dodirnuti dugme Postavke (ako koristite miš, tako što ćete postaviti pokazivač u donji desni ugao ekrana, pomeriti pokazivač miša nagore i kliknuti na dugme Postavke), a zatim dodirnuti ikonu mreže ili kliknuti na nju.(Ikona bežične mreže ili Ikona žične mreže). Dodirnite ili izaberite mrežu sa kojom želite da se povežete, a zatim dodirnite ili izaberite stavku Poveži se.

 3. Sa liste koja se pojavljuje odaberite bežičnu mrežu, a zatim tapnite ili kliknite na dugme Poveži.

  Upozorenje

  • Uvek kada je to moguće, trebalo bi da se povezujete sa bežičnom mrežom sa omogućenom bezbednošću. Ako se povežete sa mrežom koja nije bezbedna, neko pomoću pravih alatki može videti sve što radite, uključujući veb lokacije koje posećujete, dokumente na kojima radite, kao i korisnička imena i lozinke koje koristite.

 4. Uradite nešto od sledećeg:

  • Ako ruter podržava Windows Connect Now (WCN) ili Wi-Fi zaštićeno podešavanje (WPS) i postoji komandno dugme na ruteru, pritisnite dugme i sačekajte nekoliko sekundi dok ruter automatski ne doda računar na mrežu. U ovom slučaju ne morate da unosite bezbednosni ključ ili frazu za prolaz.

  • Unesite bezbednosni ključ ili frazu za prolaz ako vam budu zatraženi, a zatim dodirnite dugme U redu ili kliknite na njega.
Potrebna vam je dodatna pomoć?