Evo rešenja za neke uobičajene probleme sa instaliranjem ispravki. Možda ćete neke probleme moći automatski da rešite pokretanjem alatke za rešavanje problema sa uslugom Windows Update

Prikaži sve

Pokušao sam da instaliram ispravke, ali se neke nisu instalirale.

 • Da li ste probali da ponovo ručno instalirate ispravku? Postoje neke greške koje se jednostavno dešavaju usled loše odabranog trenutka, a njih mogu uzrokovati zauzete veb lokacije, spore internet veze ili brojni drugi faktori. Ponekad ove probleme možete rešiti tako što ćete probati ponovo da instalirate ispravke. Više informacija o rešavanju problema sa povezivanjem potražite u članku Rešavanje problema sa povezivanjem sa uslugom Windows Update.

  Provera da li postoje ispravke

  1. Otvorite uslugu Windows Update tako što ćete brzo prevući sa desne ivice ekrana, (odnosno, ako koristite miš, postavite pokazivač na donji desni ugao ekrana i pomerajte pokazivač miša nagore), dodirnuti ili izabrati stavku Postavke, dodirnuti ili izabrati stavku Promena postavki računara, a zatim dodirnuti ili izabrati stavku Ažuriranje i oporavak.

  2. Izaberite stavku Proveri sada, a zatim sačekajte dok operativni sistem Windows potraži najnovije ispravke za računar.

  3. Ako budu pronađene ispravke, dodirnite dugme Instaliraj ispravke ili kliknite na njega.

   Pročitajte i prihvatite uslove licenciranja, a zatim dodirnite dugme Završi ili kliknite na njega ako ispravka to zahteva. Potrebna je administratorska dozvola Možda će vam biti zatraženo da unesete administratorsku lozinku ili da potvrdite izbor.

   Napomena

   • Možda ćete morati ponovo da pokrenete računar da biste završili sa instaliranjem nekih ispravki. Sačuvajte i zatvorite sve datoteke i aplikacije pre nego što ponovo pokrenete računar kako ne biste ništa izgubili.

 • Da li ste prihvatili uslove licenciranja za Microsoft softver? Ako niste, ponovo instalirajte ispravku i pregledajte i prihvatite uslove licenciranja.

  Prihvatanje uslova licenciranja

  1. Otvorite uslugu Windows Update tako što ćete brzo prevući sa desne ivice ekrana, (odnosno, ako koristite miš, postavite pokazivač na donji desni ugao ekrana i pomerajte pokazivač miša nagore), dodirnuti ili izabrati stavku Postavke, dodirnuti ili izabrati stavku Promena postavki računara, a zatim dodirnuti ili izabrati stavku Ažuriranje i oporavak.

  2. Pregledajte sve poruke o greškama. Ako se prikaže poruka o grešci u vezi sa uslovima licenciranja ili otkazanim ispravkama, dodirnite dugme Pokušaj opet ili kliknite na njega, i sačekajte dok ne budete upitani da pregledate uslove licenciranja.

  3. Prihvatite uslove licenciranja i sačekajte da vidite da li će se ispravka uspešno instalirati.

 • Da li na računaru ima dovoljno slobodnog prostora? Ako vam je potrebno još slobodnog prostora na disku, možda ćete morati da deinstalirate aplikacije, izbrišete privremene internet datoteke, izbrišete datoteke koje ne koristite ili ispraznite korpu za otpatke, a zatim ponovo probate da instalirate ispravke. Da biste proverili količinu dostupnog prostora na disku i videli šta može da se oslobodi, možete koristiti alatku „Čišćenje diska“ koja se dobija uz Windows.

  • Da biste otvorili alatku „Čišćenje diska“ sa radne površine, brzo prevucite prstom sa desne ivice ekrana, dodirnite stavku Postavke (ili ako koristite miš, postavite pokazivač u donji desni ugao ekrana, pomerite ga nagore, a zatim izaberite stavku Postavke), dodirnite stavku Kontrolna tabla ili kliknite na nju, u polje za pretragu unesite termin Administrator, dodirnite stavku Administrativne alatke ili kliknite na nju, a zatim dvaput dodirnite stavku Čišćenje diska ili kliknite dvaput na nju.

 • Da li ste zaustavili proces instalacije ili prekinuli vezu sa internetom? Ako jeste, samo opet proverite da li postoje ispravke kada ponovo budete na mreži i instalirajte ispravke koje su otkazane i prekinute.

 • Da li ste instalirali ispravku upravljačkog programa? Ispravke upravljačkih programa za uređaje kao što su grafičke kartice mogu povremeno dovesti do grešaka zato što su datoteke koje se instaliraju oštećene ili nisu odgovarajuće za vaš operativni sistem Windows. Windows Update bi trebalo da obezbedi najnovije upravljačke programe za vaš operativni sistem Windows. Ali ako postoji problem sa instaliranjem upravljačkih programa uređaja sa lokacije Windows Update, obratite se proizvođaču uređaja.

Ne znam koje ispravke su instalirane.

Windows Update čuva istoriju ažuriranja tako da možete proveriti koje ispravke su instalirane i kada.

Prikaz istorije ažuriranja

 1. Otvorite uslugu Windows Update tako što ćete brzo prevući sa desne ivice ekrana, (odnosno, ako koristite miš, postavite pokazivač na donji desni ugao ekrana i pomerajte pokazivač miša nagore), dodirnuti ili izabrati stavku Postavke, dodirnuti ili izabrati stavku Promena postavki računara, a zatim dodirnuti ili izabrati stavku Ažuriranje i oporavak.

 2. Izaberite stavku Prikaz istorije ažuriranja.

Windows mi stalno nudi ispravku koju ne želim ili koju sam već uklonio.

Ispravku možete da sakrijete i Windows Update je više neće ponovo nuditi osim ako ne odaberete da je vratite.

Napomena

 • Preporučujemo da ne sakrivate važne ispravke.

Skrivanje ispravke

 1. Brzo prevucite sa desne ivice ekrana, a zatim dodirnite stavku Pretraga.
  (Ako koristite miš, postavite pokazivač u gornji desni ugao ekrana, pomerite pokazivač miša nadole, a zatim izaberite stavku Pretraga.)

 2. U polje za pretragu unesite termin Sakrivanje ili otkrivanje ispravki, a zatim dodirnite ili izaberite stavku Sakrivanje ili otkrivanje ispravki.

 3. Uradite nešto od sledećeg:

  • Ako imate važne ispravke, kliknite na vezu koja vas obaveštava da su važne ispravke dostupne.

  • Ako imate opcionalne ispravke, kliknite na vezu koja vas obaveštava da su opcionalne ispravke dostupne.

 4. Izaberite bilo koju ispravku koju želite da sakrijete, pritisnite je i držite ili kliknite desnim tasterom miša na nju, a zatim dodirnite ili izaberite stavku Sakrij ispravku.

Sakrio sam ispravku, ali sada želim da je instaliram.

Potrebno je da vratite ispravku na listu, a zatim da je instalirate.

Vraćanje ispravke

 1. Otvorite kontrolnu tablu tako što ćete brzo prevući prstom sa desne ivice ekrana, dodirnuti dugme Pretraži (ako koristite miš, tako što ćete ga postaviti u gornji desni ugao ekrana, pomeriti pokazivač miša nadole i kliknuti na dugme Pretraži), uneti termin Kontrolna tabla u polje za pretragu, a zatim dodirnuti stavku Kontrolna tabla ili kliknuti na nju.

 2. Dodirnite ili izaberite stavku Sistem i bezbednost, a zatim dodirnite ili izaberite stavku Windows Update.

 3. Izaberite stavku Vrati skrivene ispravke u prethodno stanje.

 4. Izaberite ispravku koju želite da instalirate, a zatim dodirnite dugme Vrati u prethodno stanje ili kliknite na njega.

  Windows će automatski proveriti da li postoje ispravke, a zatim vas upitati da instalirate ispravku koju ste vratili, kao i sve nove ispravke koje su dostupne.

Vratio sam skrivene ispravke, ali ne mogu da pronađem onu koju želim da instaliram.

Do toga dolazi kada se novija ispravka odnosi na isti problem kao ispravka koju ste pokušali da vratite. Windows Update nudi samo novije ispravke.

Računar se isključio tokom planiranog ažuriranja.

Kada pokrenete računar pošto je propustio planirano ažuriranje, Windows će proveriti da li postoje ispravke. Možete ih instalirati odmah ili odložiti. Ako računar bude uključen tokom sledećeg planiranog ažuriranja, ispravke će biti instalirane. Dostupne ispravke možete instalirati i pri isključivanju računara.

Od mene se iznova traži da ponovo pokrenem računar da bih završio instalaciju ispravki.

Neke ispravke odnose se na datoteke ili usluge koje Windows koristi, tako da ih nije moguće instalirati dok je Windows pokrenut. Trebalo bi da sačuvate ono što ste uradili, zatvorite sve otvorene aplikacije, a zatim ponovo pokrenete računar da biste završili proces ažuriranja.

Računar je prestao da se odaziva tokom provere da li postoje ispravke ili njihovog instaliranja.

Ako računar prestane da se odaziva tokom provere da li postoje ispravke ili tokom instaliranja ispravki, evo nekih koraka pomoću kojih možete da rešite problem.

Ako računar prestane da se odaziva tokom provere da li postoje ispravke

 1. Probajte ponovo da proverite da li postoje ispravke.

 2. Ako 1. korak ne daje rezultate, probajte da pokrenete Windows Program za rešavanje problema sa ispravkama.

 3. Ako ponovo dođe do problema, možete pokušati da pretražite forume ili da postavite pitanje na veb lokaciji Microsoft Community.

Ako računar prestane da se odaziva tokom instaliranja ispravki posle ponovnog pokretanja

Koristite oporavak sistema da biste vratili računar na prethodnu tačku u vremenu. Da biste to uradili, pratite ove korake:

 • Isključite računar pritiskom na dugme za napajanje, a zatim ga uključite ponovnim pritiskom na dugme za napajanje.

  • Sačekajte da se pojavi ekran Automatska popravka.

   Napomena

   • Ako se ovaj ekran ne pojavi, ponavljajte 1.korak sve dok se ne pojavi stavka Automatska popravka.

  • Pored opcije Oporavak sistema izaberite stavku Vrati u prethodno stanje.

  • Probajte ponovo da instalirate ispravke.
Potrebna vam je dodatna pomoć?