Pozadine radne površine

Da biste preuzeli pozadinu radne površine (poster), kliknite na Preuzmite odmah, kliknite desnim tasterom miša na sliku, a zatim izaberite Postavi kao pozadinu.

Amfitrita, Kajmanska ostrva

Amfitrita, Kajmanska ostrva

Olupina broda Kara Mara, An Bun Beg (Irska)

Olupina broda Kara Mara, An Bun Beg (Irska)

Paukova mreža na grobnici

Paukova mreža na grobnici

Vrana na drvetu bez lišća

Vrana na drvetu bez lišća

Mračni prolaz

Mračni prolaz

Magla u parku Sopou, grad Jaši (Rumunija)

Magla u parku Sopou, grad Jaši (Rumunija)

Duh devojke

Duh devojke

Gusta magla

Gusta magla

Japanski javor u jesen

Japanski javor u jesen

Mlečni put iznad planine Rejner (Vašington, SAD)

Mlečni put iznad planine Rejner (Vašington, SAD)

Odraz morene, Banf, (Alberta, Kanada)

Odraz morene, Banf, (Alberta, Kanada)

Gavran sa olujnim nebom u pozadini

Gavran sa olujnim nebom u pozadini

Selfjord, Moskenesija (Norveška)

Selfjord, Moskenesija (Norveška)

Paukova mreža na grani

Paukova mreža na grani

Vodopad i Aurora, reka Tenevik (Norveška)

Vodopad i Aurora, reka Tenevik (Norveška)

Ove slike za pozadinu radne površine (posteri) sadrže intelektualnu svojinu korporacije Microsoft i drugih nezavisnih preduzeća. Dostupne su za preuzimanje isključivo za vašu ličnu upotrebu. Zabranjuje se svaka druga upotreba, uključujući ponovnu distribuciju pozadina radne površine, ili bilo koje drugo kršenje primenjivih uslova korišćenja ili uslova licenciranja za Microsoft softver.

Pogledajte više


Upoznajte najnovije funkcije u operativnom sistemu Windows 10.

Saznajte kako da kreirate pozadinu na radnoj površini (poster) pomoću svojih fotografija ili umetničkih dela.

Pronađite odgovore i nabavite podršku za personalizaciju računara.

Istražite novu uzbudljivu generaciju računara osmišljenih za operativni sistem Windows.