Windows Update greška 800f020b


Ako prilikom pokušaja instaliranja ispravki dobijete Windows Update grešku 800f020b, ispravka koju pokušavate da instalirate primenjuje se na uređaj koji nije povezan sa računarom. Uverite se da su svi uređaji povezani i uključeni i ponovo pokušajte da instalirate ispravke. Više informacija o upravljačkim programima potražite u članku Šta je upravljački program?

Da biste videli koji uređaj dovodi do problema, možete da pregledate dostupne ispravke pre nego što pokušate da ih instalirate. Ime ili proizvođač uređaja biće prikazani na listi dostupnih ispravki. Za više informacija sledite korake za instalaciju upravljačkih programa i drugih opcionalnih ispravki u članku Instaliranje ispravki za Windows.

Ako se ova greška i dalje bude javljala, pogledajte ovu automatsku alatku za rešavanje problema na Veb lokaciji Microsoft podrške ili posetite lokaciju Microsoft Answers radi dodatne pomoći.

Kodovi grešaka:

  • WindowsUpdate_800f020b

  • 0x800f020b