Možete kreirati sliku sistema koja sadrži kopiju operativnog sistema Windows i kopije programa, postavki sistema i datoteka. Slika sistema se zatim skladišti na posebnoj lokaciji koja je različita od lokacije originalnih programa, postavki i datoteka. Ovu sliku možete koristiti za vraćanje sadržaja računara u prethodno stanje u slučaju da čvrsti disk ili čitav računar prestane da radi.

Ako za pravljenje rezervne kopije datoteka koristite program „Windows rezervne kopije“, svaki put kada pravite rezervnu kopiju datoteka možete kreirati sliku sistema. Ova slika sistema će podrazumevano uključiti samo disk jedinice neophodne za pokretanje operativnog sistema Windows. Da biste u sliku sistema uključili dodatne disk jedinice ili da biste ručno kreirali sliku sistema, pratite korake ispod. Informacije o slikama sistema potražite u odeljku Šta je slika sistema?

Napomena

  • Da biste kreirali sliku sistema disk jedinice, ona mora biti formatirana tako da koristi sistem datoteka NTFS. Disk jedinica na kojoj čuvate rezervnu kopiju takođe mora biti formatirana tako da koristi sistem datoteka NTFS. Za više informacija NTFS formatu pogledajte odeljak Konvertovanje čvrstog diska ili particije u NTFS format.

  1. Otvorite opciju „Pravljenje rezervnih kopija i vraćanje u prethodno stanje“ tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, izabrati stavku Kontrolna tabla, izabrati stavku Sistem i održavanje, a zatim izabrati stavku Pravljenje rezervnih kopija i vraćanje u prethodno stanje.

  2. U levom oknu izaberite stavku Kreiraj sliku sistema, a zatim sledite korake u čarobnjaku. Obavezna dozvola administratora Ako vam bude zatražena administratorska lozinka ili njena potvrda, otkucajte lozinku ili je potvrdite.

Čuvanje različitih verzija slika sistema

Ako slike sistema čuvate na unutrašnjoj ili spoljnoj disk jedinici ili na CD-ovima ili DVD-ovima, možete zadržati nekoliko verzija slika sistema. Na unutrašnjim i spoljnim čvrstim diskovima, starije slike sistema će se brisati kada na disk jedinici ponestane prostora. Starije slike sistema možete izbrisati ručno da biste uštedeli prostor na disku. Za više informacija pogledajte odeljak Koje postavke pravljenja rezervne kopije da koristim da povećam prostor na disku?

Ako slike sistema čuvate na lokaciji na mreži, možete sačuvati samo najaktuelniju sliku za svaki računar. Slike sistema se čuvaju u formatu disk jedinica\WindowsImageBackup\ime računara\. Ako imate postojeću sliku sistema računara i kreirate novu za isti računar, nova slika sistema će zameniti postojeću. Ako želite da zadržite postojeću sliku sistema, pre kreiranja nove slike sistema je možete iskopirati na drugu lokaciju sledeće ove korake:

  1. Dođite do lokacije slike sistema.

  2. Kopirajte fasciklu WindowsImageBackup na novu lokaciju.