Promena matične stranice u programu Internet Explorer

Vaša matična stranica će biti prikazana kada prvi put pokrenete Internet Explorer ili kada kliknete na dugme Matična stranicaSlika dugmeta „Na početak“.
Prikaži sve

Da biste trenutnu Veb stranicu podesili da bude matična stranica

 1. Otvorite Internet Explorer tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“. U polju za pretragu otkucajte Internet Explorer, a zatim sa liste rezultata izaberite stavku Internet Explorer.

 2. Krećite se do Veb stranice koju želite da podesite da bude matična stranica.

 3. Kliknite na strelicu sa desne strane dugmeta Matična stranicaSlika dugmeta „Početak“, a zatim izaberite stavku Dodaj ili promeni matičnu stranicu.
 4. U dijalogu Dodavanje ili promena matične stranice, uradite jednu od sledećih radnji:

  • Da bi trenutna Veb stranica postala vaša jedina matična stranica, izaberite opciju Koristi Veb stranicu kao jedinu matičnu stranicu.

  • Da biste pokrenuli skup kartica matične stranice ili dodali trenutnu Veb stranicu skupu kartica matične stranice, izaberite opciju Dodaj Veb stranicu karticama matične stranice.

  • Da biste postojeću matičnu stranicu ili skup kartica matične stranice zamenili Veb stranicom koja je trenutno otvorena, izaberite opciju Koristi trenutni skup kartica kao matičnu stranicu. Ova opcija će biti dostupna samo ako je otvoreno više kartica u programu Internet Explorer.

 5. Kliknite na dugme Da da biste sačuvali promene.

Da biste matičnu stranicu vratili na podrazumevanu

 1. Otvorite Internet Explorer tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“. U polju za pretragu otkucajte Internet Explorer, a zatim sa liste rezultata izaberite stavku Internet Explorer.

 2. Kliknite na dugme Alatke, a zatim izaberite stavku Internet opcije.

 3. Izaberite karticu Opšte postavke.

 4. Izaberite opciju Koristi podrazumevano da biste trenutnu matičnu stranicu zamenili stranicom koja je korišćena kao matična kada ste prvi put instalirali Internet Explorer.

 5. Kliknite na dugme U redu da biste sačuvali promene.

Napomena

 • Ako ne želite da se prilikom pokretanja programa Internet Explorer otvara matična stranica, izaberite opciju Koristi praznu u gore navedenom koraku 4. Možda ćete želeti da imate praznu matičnu stranicu ako često radite van mreže i niste povezani na Internet prilikom otvaranja programa Internet Explorer.