Šta je to alatka za spremnost ažuriranja sistema?

Alatka za spremnost ažuriranja sistema pomaže u otklanjanju problema koji mogu da spreče instaliranjeWindows ispravki i servisnih paketa. Na primer, neka ispravka se možda neće instalirati ako oštećena sistemska datoteka sprečava da ispravka prepozna verziju operativnog sistema Windows pod kojom radi računar.

Ako računar ima problema prilikom instaliranja neke ispravke ili servisnog paketa, preuzmite i instalirajte alatku koja se automatski pokreće. Zatim, pokušajte ponovo da instalirate ispravku ili servisni paket.

Preuzimanje i pokretanje alatke za spremnost ažuriranja sistema

 1. Kliknite na vezu na tabeli koja odgovara verziji operativnog sistema Windows pod kojom računar radi.

  • Da biste saznali pod kojom verzijom operativnog sistema Windows radi vaš računar, da li je 32-bitna (x86), 64-bitna (x64) ili sistem zasnovan na Itanium procesoru, kliknite na dugme Start Slika dugmeta „Start“, kliknite desnim tasterom miša na stavku Computer (Računar), a zatim izaberite stavku Properties (Svojstva).
  Verzija operativnog sistema Windows Veza ka lokaciji Microsoft Download Center
  Verzija operativnog sistema Windows

  32-bitna verzija (x86) operativnog sistema Windows Vista

  Veza ka lokaciji Microsoft Download Center
  Verzija operativnog sistema Windows

  64-bitna (x64) verzija operativnog sistema Windows Vista

  Veza ka lokaciji Microsoft Download Center
  Verzija operativnog sistema Windows

  32-bitna verzija (x86) operativnog sistema Windows 7

  Veza ka lokaciji Microsoft Download Center
  Verzija operativnog sistema Windows

  64-bitna (x64) verzija operativnog sistema Windows 7

  Veza ka lokaciji Microsoft Download Center
  Verzija operativnog sistema Windows

  32-bitna verzija (x86) operativnog sistema Windows Server 2008

  Veza ka lokaciji Microsoft Download Center
  Verzija operativnog sistema Windows

  64-bitna (x64) verzija operativnog sistema Windows Server 2008

  Veza ka lokaciji Microsoft Download Center
  Verzija operativnog sistema Windows

  Windows Server 2008 zasnovan na Itanium procesoru

  Veza ka lokaciji Microsoft Download Center
  Verzija operativnog sistema Windows

  64-bitna (x64) verzija operativnog sistema Windows Server 2008 R2

  Veza ka lokaciji Microsoft Download Center
  Verzija operativnog sistema Windows

  Windows Server 2008 R2 zasnovan na Itanium procesoru

  Veza ka lokaciji Microsoft Download Center
 2. Na Veb stranici Microsoft Download Center kliknite na dugme Download (Preuzmi).

  Ako vidite poruku koja ukazuje na to da je neophodna provera valjanosti, kliknite na dugme Continue (Nastavi) i pratite uputstva na ekranu. Zatim, kliknite na dugme Download (Preuzmi).

 3. Uradite nešto od sledećeg:

  • Da biste odmah instalirali program, kliknite na dugme Open (Otvori) ili Run (Pokreni) i pratite uputstva na ekranu.

  • Da biste program instalirali kasnije, kliknite na dugme Save (Sačuvaj), a zatim preuzmite instalacionu datoteku na računar. Kada budete spremni da instalirate alatku, kliknite dvaput na datoteku.

 4. U dijalogu Windows Update Standalone Installer (Samostalni instalacioni program za Windows Update) kliknite na dugme Yes (Da) ili OK (U redu).

 5. U dijalogu Installation complete (Završena instalacija) kliknite na dugme Close (Zatvori).

 6. Pokušajte da instalirate ispravku ili servisni paket koji ste prethodno pokušali da instalirate.

Napomena

 • Alatki može biti potrebno nekoliko minuta da se instalira. Čak i ako izgleda da se traka toka zaustavila, nemojte otkazati instalaciju.