Windows Update greška 80072efe ili 80072f76

Ako tokom provere da li postoje ispravke dobijete Windows Update grešku 80072efe ili 80072f76, razlog tome može biti prekid veze između računara i Windows Update servera. Zatvorite Windows Update, sačekajte 10 do 15 minuta i ponovo pokrenite Windows Update. Takođe možete sačekati da se Windows Update pokrene u sledećem planiranom terminu.

Ako nastavite da primate neku od ovih grešaka, možete pokrenuti alatku za rešavanje problema sa uslugom Windows Update koja će automatski pronaći i otkloniti neke uobičajene probleme sa uslugom Windows Update.

Ako alatka za rešavanje problema nije pomogla, proverite da li imate Internet vezu. Više informacija o problemima sa internet vezom potražite u članku Zašto ne mogu da se povežem sa Internetom?.

Ako nastavite da dobijate ovu grešku kada proverite internet vezu, to možda znači da program koji je pokrenut na računaru sprečava Windows Update usluge da pristupe internetu. Programi koji ovo mogu raditi uključuju zaštitne zidove, antispajver softver, veb akceleratore, programe za bezbednost na internetu ili antivirusne programe, kao i proxy servere.

Korake potrebne za ispravljanje ovog problema potražite u članku greške pri ažuriranju povezane sa vezom na Microsoft veb lokaciji.

Ako i dalje budete dobijali ovu grešku, idite na veb lokaciju Microsoft Answers da biste pronašli dodatnu pomoć.

Kodovi grešaka na koje se ovo primenjuje:

  • WindowsUpdate_80072efe

  • 0x80072efe

  • WindowsUpdate_80072f76

  • 0x80072f76