Ako kliknete dvaput na datoteku u operativnom sistemu Windows, a ona se otvori u pogrešnom programu, sledite ove korake da biste odabrali program koji želite da koristite. Ovu postavku možete promeniti za pojedinačnu datoteku ili možete promeniti postavku tako da Windows otvara sve datoteke istog tipa u programu koji odaberete.

  1. Otvorite fasciklu koja sadrži datoteku koju želite da promenite.

  2. Kliknite desnim tasterom miša na datoteku koju želite da promenite, a zatim izaberite stavku Otvori sa ili postavite pokazivač na stavku Otvori sa, a zatim izaberite stavku Odaberi podrazumevani program.

  3. Kliknite na program koji želite da koristite za otvaranje datoteke.

  4. Izvršite jednu od sledećih radnji:

    • Ako želite da se sve datoteke tog tipa otvaraju u istom programu, potvrdite izbor u polju za potvrdu Uvek koristi izabrani program za otvaranje ove vrste datoteke, a zatim kliknite na dugme U redu.

    • Ako želite da se samo određena datoteka otvara u tom programu samo jednom, opozovite izbor u polju za potvrdu Uvek koristi izabrani program za otvaranje ove vrste datoteke, a zatim kliknite na dugme U redu.