Ako imate više mrežnih adaptera na računaru i konfigurišete podrazumevani mrežni prolaz za svaki adapter (koji kreira podrazumevano usmeravanje na tabeli za IP usmeravanje za sva odredišta koja se ne nalaze na podmreži), informacije na mreži možda neće biti usmerene do ispravnih odredišta ukoliko se povežete sa razdvojenim mrežama – posebnim mrežama koje nisu dizajnirane za direktnu komunikaciju. Samo jedan mrežni prolaz se koristi za sva odredišta koja se ne nalaze na podmreži, čak i kada konfigurišete više podrazumevanih mrežnih prolaza. Primer za to je kada je računar povezan sa internom mrežom sa više podmreža i sa Internetom. Uz podrazumevani mrežni prolaz konfigurisan za oba adaptera možete da komunicirate sa svim računarima na Internetu ili sa svim računarima na internoj mreži, ali ne i jedno i drugo.

Da biste rešili ovaj problem, uradite sledeće:

 • Konfigurišite podrazumevani mrežni prolaz za mrežni adapter koji je povezan sa mrežom sa najviše usmeravanja (obično je to mrežni adapter koji je povezan sa Internetom).

 • Nemojte da konfigurišete podrazumevani mrežni prolaz za neki drugi mrežni adapter. Umesto toga, koristite statička usmeravanja ili protokole dinamičkog usmeravanja da biste usmeravanja za druge razdvojene mreže dodali na lokalnu tabelu za IP usmeravanja. Ako infrastruktura usmeravanja koristi Routing Information Protocol (RIP) za IPv4, možete da uključite opciju „RIP osluškivač“ u operativnom sistemu Windows, koja dozvoljava da računar otkrije druga usmeravanja na mreži „slušanjem“ emitovanih RIP poruka i dodavanjem IPv4 usmeravanja na tabelu za usmeravanje. Ako infrastruktura usmeravanja ne koristi RIP, ne možete da koristite RIP osluškivanje. Alternativa je da koristite komandu route add -p za ručno dodavanje pojedinačnih usmeravanja IPv4 tabeli za usmeravanje. Za IPv6, morate da koristite komandu netsh interface ipv6 add route.

Konfigurisanje podrazumevanog mrežnog prolaza

 1. Otvorite opciju „Mrežne veze“ tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, a zatim izabrati stavku Kontrolna tabla. U polju za pretragu otkucajte termin adapter, a zatim u odeljku „Centar za mrežu i deljenje“ izaberite stavku Prikaz mrežnih veza.

 2. Kliknite desnim tasterom miša na mrežni adapter za koji želite da konfigurišete podrazumevani mrežni prolaz, a zatim izaberite stavku Svojstva. Obavezna dozvola administratora Ako vam bude zatražena administratorska lozinka ili njena potvrda, otkucajte lozinku ili je potvrdite.

 3. Izaberite karticu Umrežavanje.

 4. U okviru Ova veza koristi sledeće stavke izaberite stavku Internet Protokol Verzija 4 (TCP/IPv4) ili Internet Protokol Verzija 6 (TCP/IPv6), a zatim izaberite stavku Svojstva.

 5. U dijalogu koji će se pojaviti izaberite stavku Automatski pribavi IP adresu ili Koristi sledeću IP adresu.

  Slika dijaloga „Svojstva Internet Protocol verzije 4 (TCP/IPv4)“
  Dijalog „Svojstva Internet Protocol verzije 4 (TCP/IPv4)“

  Ako konfigurišete mrežni adapter za automatsko pribavljanje IP adrese, podrazumevani mrežni prolaz biće dodeljen DHCP serveru. Ako navedete alternativnu konfiguraciju (samo IPv4), podrazumevani mrežni prolaz jeste IP adresa u polju „Podrazumevani mrežni prolaz“ na kartici „Alternativna konfiguracija“. Možete da navedete samo jedan podrazumevani mrežni prolaz.

  Ako ručno navedete konfiguraciju IP adrese, podrazumevani mrežni prolaz jeste IP adresa u polju „Podrazumevani mrežni prolaz“ na kartici „Opšte postavke“.

Uključivanje opcije „RIP osluškivač“

 1. Otvorite opciju „Programi i funkcije“ tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, izabrati stavku Kontrolna tabla, izabrati stavku Programi, a zatim izabrati stavku Programi i funkcije.

 2. U levom oknu izaberite stavku Uključi ili isključi Windows funkcije. Obavezna dozvola administratora Ako vam bude zatražena administratorska lozinka ili njena potvrda, otkucajte lozinku ili je potvrdite.

 3. Potvrdite izbor u polju za potvrdu RIP osluškivač, a zatim kliknite na dugme U redu.

Ručno dodavanje usmeravanja za IPv4

 1. Otvorite prozor komandne linije tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“. U polju za pretragu otkucajte termin Komandna linija, a zatim sa liste rezultata izaberite stavku Komandna linija.

 2. Na komandnoj liniji otkucajte route -p add [destination] [mask <netmask>] [gateway] [metric <metric>] [if <interface>].

  Sledeća tabela opisuje parametre za komandu route -p add.

  Parametar
  Opis

  destination

  Navodi mrežno odredište usmeravanja. Odredište može da bude IP adresa ili podmrežni prefiks (koji se naziva i mrežna adresa ili mrežni identifikator) (gde su delovi domaćina u prefiksu podešeni na vrednost 0), IP adresa za usmeravanje domaćina ili 0.0.0.0 za podrazumevano usmeravanje.

  mask

  Navodi podmrežnu masku povezanu sa mrežnim odredištem. Podmrežna maska može da bude odgovarajuća podmrežna maska za IP adresu ili podmrežni prefiks, 255.255.255.255 za usmeravanje glavnog računarskog sistema ili 0.0.0.0 za podrazumevano usmeravanje. Ako je izostavljena, koristi se podmrežna maska 255.255.255.255. Odredište ne može da bude određenije od odgovarajuće podmrežne maske zbog veze između odredišta i podmrežne maske u podrazumevanim usmeravanjima. Drugim rečima, deo u odredištu ne može biti postavljen na 1 ukoliko je odgovarajući deo u podmrežnoj maski 0.

  gateway

  Navodi IP adresu za prosleđivanje ili sledeći međukorak putem koje se može pristupiti skupu adresa koje definiše mrežno odredište. Za lokalno priložena podmrežna usmeravanja, adresa mrežnog prolaza je IP adresa dodeljena interfejsu priloženom podmreži. Za udaljena usmeravanja (dostupna putem jedne ili više mrežnih skretnica) adresa mrežnog prolaza je direktno dostupna IP adresa dodeljna susednoj mrežnoj skretnici.

  metric

  Navodi metriku celobrojnih troškova (u rasponu od 1 do 9999) za mrežnu skretnicu koja se koristi prilikom biranja između više skretnica na tabeli za usmeravanje koja se najpribližnije podudara sa odredišnom adresom paketa koji se prosleđuje. Odabrano je usmeravanje sa najnižom metrikom. Metrika može da odražava broj međukoraka, brzinu putanje, pouzdanost putanje, propusnost putanje ili administrativna svojstva.

  if

  Navodi indeks interfejsa za interfejs putem kojeg je odredište dostupno. Za listu interfejsa i odgovarajuće indekse interfejsa, koristite prikaz komande za štampanje usmeravanja. Možete da koristite decimalne ili heksadecimalne vrednosti za indeks interfejsa. Za heksadecimalne vrednosti, heksadecimalnom broju prethodi 0x. Kada je taj parametar izostavljen, interfejs se određuje na osnovu adrese mrežnog prolaza.

  Sa -p parametrom, navedeno usmeravanje je dodato registratoru i koristi se za pokretanje IP tabele za usmeravanje svaki put kada se TCP/IP protokol pokrene.

Ručno dodavanje usmeravanja za IPv6

 1. Otvorite prozor komandne linije tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“. U polju za pretragu otkucajte termin Komandna linija, a zatim sa liste rezultata izaberite stavku Komandna linija.

 2. Na komandnoj liniji otkucajte netsh interface ipv6 add route [prefix=]<IPv6 address>/<integer> [interface=]<string> [[nexthop=]<IPv6 address>] [[siteprefixlength=]<integer>] [[metric=]<integer>] [[publish=]<value>] [[validlifetime=]<integer>|infinite] [[preferredlifetime=]<integer>] [[store=]<value>].

  Sledeća tabela opisuje parametre za komandu netsh interface ipv6 add route.

  Parametar
  Opis

  prefix

  Adresa ili podmrežni prefiks za koji treba dodati usmeravanje.

  interface

  Ime ili indeks interfejsa.

  nexthop

  Adresa mrežnog prolaza ako se prefiks ne nalazi na vezi.

  siteprefixlength

  Dužina prefiksa za celu lokaciju ako je na vezi.

  metričko

  Metrika usmeravanja.

  publish

  Predstavlja jednu od sledećih vrednosti:

  • no: Nije oglašeno u oglasima usmeravanja (podrazumevana vrednost)

  • age: Oglašeno u oglasima usmeravanja sa opadajućim vekovima trajanja

  • yes: Oglašeno u oglasima usmeravanja sa nepromenjivim vekovima trajanja

  Kada je objavljivanje podešeno na „starost“, oglas usmeravanja će sadržati važeći vek trajanja koji je preostao do brisanja. Kada je objavljivanje podešeno na vrednost „da“, usmeravaanje nikad neće biti izbrisano, bez obzira na vrednost važećeg veka trajanja i svaki oglas usmeravanja će sadržati (isti) navedeni važeći vek trajanja. Kada je objavljivanje podešeno na vrednost „ne“ili „starost“ usmeravanje će biti izbrisano, nakon kraja važećeg veka trajanja.

  validlifetime

  Trajanje tokom kojeg je usmeravanje važeće izraženo u danima, satima, minutima i sekundima (na primer: 1d2h3m4s). Podrazumevana vrednost je „neograničeno“.

  preferredlifetime

  Trajanje tokom kojeg je usmeravanje predviđeno. Podrazumevana vrednost je jednaka važećem trajanju.

  store

  Predstavlja jednu od sledećih vrednosti:

  • aktivno: Promena traje samo do sledećeg pokretanja

  • trajno: Promena je trajna (podrazumevano)