Prilagođavanje trake „Omiljene lokacije“

Traka „Omiljene lokacije“ zamenjuje traku sa alatkama „Veze“ iz starijih verzija programa Internet Explorer i na njoj se pored veza ka omiljenim lokacijama nalaze i fidovi i Veb isečci. Veze možete prevući – sa trake adresa ili Veb stranica – na traku „Omiljene lokacije“ tako da informacijama o omiljenim lokacijama možete pristupiti jednim klikom. Pored toga, stavke na traci „Omiljene lokacije“ možete prerasporediti ili ih organizovati u fascikle. Takođe možete koristiti feedove i novu funkciju koja se zove Web Slice gadžeti‌ da biste proverili da li postoje ispravke sadržaja na vašim omiljenim Veb lokacijama, a da pri tom ne morate da napustite trenutnu stranicu.

Prikaži sve

Dodavanje veza na traku „Omiljene lokacije“

Traka „Omiljene lokacije“ omogućava praktičan pristup Veb lokacijama koje najčešće posećujete. Veze ka omiljenim Veb lokacijama na sledeći način možete dodati na traku „Omiljene lokacije“.

 1. Otvorite Internet Explorer tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“. U polju za pretragu otkucajte Internet Explorer, a zatim sa liste rezultata izaberite stavku Internet Explorer.

 2. Otvorite Veb stranicu koju želite da dodate na traku „Omiljene lokacije“.

 3. Uradite nešto od sledećeg:

  • Prevucite ikonu Veb stranice sa trake adresa na traku „Omiljene lokacije“.

  • Prevucite vezu direktno sa Veb stranice na traku „Omiljene lokacije“.

  • Kliknite na dugme Dodaj na traku „Omiljene lokacije“Slika dugmeta „Dodaj na traku „Omiljene lokacije““..

Korišćenje Veb isečaka

Web Slice gadžeti omogućavaju vam da vidite kada je ažurirani sadržaj – kao što je trenutna temperatura ili promenljiva cena na aukciji – dostupan na vašim omiljenim Veb lokacijama. Veb isečak je određeni deo Veb stranice koji možete dodati na traku „Omiljene lokacije“. Kada dodate Veb isečak, takođe se pretplaćujete na taj sadržaj, kao što biste to uradili koristeći Veb fid. Nakon što ga dodate, veza na traci „Omiljene lokacije“ imaće podebljano oblikovanje kada Veb isečak bude ažuriran. Tada možete kliknuti na vezu da biste videli ažurirani sadržaj.

Kada Web Slice gadžet bude dostupan na Veb stranici, videćete da je na komandnoj traci dugme „Web Slice gadžet“ promenilo boju Slika dugmeta „Web Slice“.

Ako mišem pređete preko oblasti na Veb stranici, takođe ćete videti da se Web Slice ikona pojavljuje pored sadržaja koji možete da dodate na svoju traku „Omiljene lokacije“.

Da biste se pretplatili na Veb isečak i dodali ga na traku „Omiljene lokacije“, pratite sledeće korake:

 1. Otvorite Internet Explorer tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“. U polju za pretragu otkucajte Internet Explorer, a zatim sa liste rezultata izaberite stavku Internet Explorer.

 2. Otvorite stranicu sa Veb isečkom koji želite da dodate na traku „Omiljene lokacije“.

 3. Uradite nešto od sledećeg:

  • Na komandnoj traci kliknite na dugme Web Slice gadžetSlika dugmeta „Web Slice“.
  • Na stranici kliknite na dugme Web Slice gadžetSlika dugmeta „Web Slice“.

Nakon što se pretplatite na Web Slice, videćete ga na traci „Omiljene lokacije“.

Da biste pregledali ažurirani sadržaj Veb isečka bez napuštanja Veb lokacije koju trenutno pregledate, na traci „Omiljene lokacije“ kliknite na vezu Veb isečka. Na taj način otvorićete obogaćeni pregled Veb stranice na koji ćete zatim moći da kliknete da biste posetili tu Veb lokaciju. Više informacija o Veb isečcima potražite u odeljku Veb isečci: najčešća pitanja.

Pretplaćivanje na fidove

Kada se pretplatite na fid, ispravke možete pratiti na traci „Omiljene lokacije“. Da biste se pretplatili na fid i nadgledali ga na traci „Omiljene lokacije“, pratite ove korake:

 1. Otvorite Internet Explorer tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“. U polju za pretragu otkucajte Internet Explorer, a zatim sa liste rezultata izaberite stavku Internet Explorer.

 2. Otvorite Veb stranicu sa fidom na koji želite da se pretplatite.

 3. Uradite nešto od sledećeg:

  • Ako je dostupan samo jedan feed, kliknite na dugme FeedSlika dugmeta „Otkrivanje feeda“ da biste ga prikazali.
  • Ako postoji Web Slice ili više feedova, kliknite na strelicu pored dugmeta Feed Slika dugmeta „Otkrivanje feeda“ ili na dugme „Web Slice“ Slika dugmeta „Web Slice“, a zatim kliknite na feed koji želite da prikažete.
 4. Na stranici fida izaberite stavku Pretplati se na ovaj fid.

 5. U dijalogu Pretplata na ovaj fid potvrdite izbor u polju za potvrdu Dodaj na traku „Omiljene lokacije“, a zatim kliknite na dugme Pretplati se.

Više informacija o feedovima potražite u odeljku Korišćenje RSS feedova.

Organizovanje

Veze i druge stavke na traci „Omiljene lokacije“ možete da prerasporedite tako što ćete ih prevući sa jednog mesta na traci na drugo mesto. Pored toga, možete kreirati fascikle i organizovati veze ka omiljenim lokacijama, Veb isečke i fidove.

 1. Otvorite Internet Explorer tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“. U polju za pretragu otkucajte Internet Explorer, a zatim sa liste rezultata izaberite stavku Internet Explorer.

 2. Uradite nešto od sledećeg:

  • Fascikle kreirajte tako što ćete desnim tasterom miša kliknuti na postojeću stavku na traci „Omiljene lokacije“, izabrati stavku Nova fascikla, a zatim imenovati fasciklu. Nakon toga stavke sa trake „Omiljene lokacije“ možete prevući u tu fasciklu.

  • Stare stavke uklonite tako što ćete na traci „Omiljene lokacije“ kliknuti desnim tasterom miša na stavku, a zatim izabrati stavku Izbriši.

  • Kliknite na dugme Omiljene lokacije, kliknite na strelicu pored dugmeta Dodaj u omiljene lokacije, a zatim izaberite stavku Organizuj omiljene lokacije. Sa ovog mesta možete dodati, ukloniti ili prerasporediti veze, fidove i Veb isečke u fascikli trake „Omiljene lokacije“.

Više informacija o organizovanju omiljenih lokacija potražite u odeljku Upravljanje omiljenim lokacijama u programu Internet Explorer.