Većina novih stonih računara ima ugrađenu zvučnu karticu koju možete zameniti. Ako računar nema instaliranu zvučnu karticu ili ako želite da nadogradite mogućnosti računara za reprodukovanje zvukova ili snimanje, možete da instalirate zvučnu karticu. Ako imate problema sa zvukom na računaru, pogledajte Saveti za rešavanje uobičajenih problema sa zvukom.

Napomene

 • Uputstva u ovom odeljku primenjiva su na stone računare. Većina laptop računara ima ugrađene čipove za obradu zvuka (koji se nazivaju i procesori zvuka), ali ne i unutrašnje zvučne kartice. Zvuk na laptop računaru možete nadograditi tako što ćete priključiti spoljni audio uređaj u USB port ili spoljni konektor za karticu, ali to se retko radi.

 • Procesori zvuka mogu da budu ugrađeni i u stone računare. Njih ne možete ukloniti, ali, da biste nadogradili zvuk, obično možete da instalirate unutrašnju zvučnu karticu i da isključite procesor zvuka.

Pre instaliranja zvučne kartice, proverite informacije koje ste dobili sa njom. Uputstva navedena ovde su opšta, a dokumentacija zvučne kartice može da sadrži važne informacije specifične za instalaciju te kartice. Takođe pogledajte informacije koje ste dobili sa računarom da biste videli da li otvaranje računara utiče na garanciju.

Pre instalacije zvučne kartice, biće vam potrebno sledeće:

 • Zvučna kartica koju želite da instalirate

 • Phillips odvijač za otvaranje računara, ukoliko bude potrebno

 • Prazan PCI konektor unutar računara, osim ako ne planirate da zamenite postojeću zvučnu karticu (u tom slučaju možete da postavite novu karticu u taj konektor)

Ako ste sa zvučnom karticom dobili CD, DVD ili drugi prenosivi medijum, on može sadržati upravljački program za zvučnu karticu. Sačuvajte ga dok Windows završi traženje i instaliranje upravljačkog programa. Windows to radi automatski kada instalirate zvučnu karticu na računaru i kada ga ponovo uključite. Ako Windows ne može da pronađe odgovarajući upravljački program za zvučnu karticu, pokušajte da instalirate upravljački program koji ste dobili uz nju. Softver koji ste dobili od proizvođača takođe može da obuhvata druge programe za zvučnu karticu.

Konektori za tipičnu zvučnu karticu
Većina zvučnih kartica ima najmanje jedan izlazni linijski konektor za povezivanje zvučnika i ulazni linijski konektor za povezivanje ulaznog zvučnog uređaja.
Prikaži sve

Otvaranje kućišta računara

Upozorenje

 • Isključite računar i iskopčajte ga iz izvora napajanja. Ovo je veoma važno. Instaliranje kartice na računaru čije je napajanje uključeno može da dovede do strujnog udara ili oštećenja kartice i računara.

 1. Pročitajte informacije koje ste dobili uz računar da biste saznali kako da otvorite kućište računara. Ako više nemate uputstva, na kućištu računara (uglavnom sa zadnje strane) potražite šrafove ili kopče za otvaranje kućišta.

 2. Kada otvorite kućište, uzemljite se dodirivanjem metalnog kućišta oko konektora u koji se priključuje kabl za napajanje. Na ovaj način možete da se zaštitite od električnog udara i da zaštitite novu karticu i postojeće komponente računara od statičkog elektriciteta.

Uklanjanje postojeće zvučne kartice

Ako imate internu zvučnu karticu, trebalo bi da je uklonite pre instaliranja nove kartice. Ako računar ima ugrađen procesor zvuka, možete da pređete na odeljak „Instalacija nove zvučne kartice“ u ovoj temi.

 1. Pročitajte informacije koje ste dobili sa postojećom zvučnom karticom da biste znali kako da je uklonite. Ako više nemate uputstva, pronađite zvučnu karticu. Ako niste sigurni koja kartica je zvučna kartica, pratite kablove od zvučnika do zadnjeg dela kartice, a zatim zapamtite u kojem se konektoru kartica nalazi.

 2. Iskopčajte kablove za zvučnike i mikrofon sa zadnje strane zvučne kartice.

 3. Ako unutar računara postoji kabl koji povezuje zvučnu karticu sa CD jedinicom, iskopčajte ga. Mnogi novi računari nemaju ovaj kabl, tako da možete da preskočite ovaj korak ako on ne postoji.

 4. Uklonite sve šrafove ili kopče kojima je zvučna kartica pričvršćena.

 5. Pažljivo izvucite zvučnu karticu pravo iz konektora. Pazite da ne uvrćete ili savijate karticu dok je uklanjate.

 6. Ako ne instalirate novu zvučnu karticu, postavite poklopac konektora, ako ga imate, i vratite šraf. Zatim zatvorite kućište računara i vratite šrafove koje ste uklonili kada ste ga otvarali.

Beleška

 • Možda ćete morati blago da pomerate karticu levo-desno da bi se oslobodila. Iako ćete baciti staru zvučnu karticu, budite pažljivi pri uklanjanju da ne biste oštetili matičnu ploču. Ako deluje zaglavljeno, bolje je da provedete nekoliko dodatnih minuta blago je pomerajući nego da prebrzo istrgnete karticu.

Instaliranje nove zvučne kartice

 1. Pročitajte uputstva koja ste dobili sa novom zvučnom karticom da biste znali kako da je instalirate. Ako nemate uputstva, pronađite prazan konektor za proširenje na računaru na koji ćete postaviti zvučnu karticu.

  Ako računar nema prazan konektor, moraćete da uklonite drugu karticu da biste mogli da instalirate novu. Ako ste uklonili postojeću zvučnu karticu, možete da iskoristite isti konektor ako nova kartica koristi isti tip konektora za proširenje. Pogledajte dokumentaciju računara za određivanje dostupnih tipova konektora za proširenje.

 2. Pažljivo postavite zvučnu karticu na konektor. Poravnajte iglice na zvučnoj kartici sa konektorom i blago gurnite karticu nadole tako da legne na konektor. Uverite se da je kartica potpuno ušla i da je čvrsto postavljena. Ako iglice na kartici nisu savršeno poravnate sa iglicama u konektoru za proširenje, kartica neće ispravno funkcionisati.

 3. Ako računar ima audio kabl koji povezuje CD jedinicu direktno sa zvučnom karticom, priključite ga u karticu. Pogledajte informacije koje ste dobili sa zvučnom karticom da biste utvrdili lokaciju CD audio konektora na kartici. Ovaj kabl je retko potreban uz trenutni audio hardver i u većini slučajeva je njegovo priključivanje opcionalno.

 4. Zašrafite zvučnu karticu u okvir. Nemojte kriviti zvučnu karticu ili okvir dok pričvršćujete šraf. Verovatno je najbolje da zategnete šraf malo jače nego što biste to uradili prstima.

 5. Zatvorite kućište računara i vratite šrafove koje ste uklonili kada ste otvarali kućište. Priključite zvučnike u novu zvučnu karticu, kao i mikrofon ako ga imate.

 6. Priključite računar u izvor napajanja i uključite ga.

  Windows će instalirati potrebne upravljačke programe za novu zvučnu karticu. Ako ste uz zvučnu karticu dobili disk sa softverom, instalirajte ga. Pogledajte informacije koje ste dobili sa zvučnom karticom i potražite korake za instalaciju.

  Ako kartica ne funkcioniše ispravno, pogledajte da li funkcija Windows Update nudi noviji upravljački program za zvučnu karticu. Više informacija potražite u člancima Ažuriranje upravljačkog programa za hardver koji ne funkcioniše ispravno iZvučne kartice: najčešća pitanja.