Tokom procesa instalacije operativnog sistema Windows 7 možete da odaberete jednu od dve opcije:

 • Nadogradnja. Ova opcija zamenjuje trenutnu verziju operativnog sistema Windows operativnim sistemom Windows 7 i zadržava datoteke, postavke i programe na računaru.

 • Prilagođeno. Ova opcija zamenjuje trenutnu verziju operativnog sistema Windows operativnim sistemom Windows 7, ali ne čuva datoteke, postavke i programe. Zbog toga se ona ponekad naziva i čista instalacija.

U ovom članku pronaći ćete detaljna uputstva za instaliranje operativnog sistema Windows 7 i ponovno instaliranje operativnog sistema Windows 7.

Više informacija o instaliranju operativnog sistema Windows 7 potražite u članku Instalacija operativnog sistema Windows: najčešća pitanja i Problemi pri instalaciji operativnog sistema Windows: najčešća pitanja. Za više informacija o opcijama za nadogradnju pogledajte temu Nadogradnja na Windows 7: najčešća pitanja na Windows veb lokaciji.

Prikaži sve

Kako kupiti Windows 7

Windows 7 možete da kupite u maloprodajnim objektima, a možete i da kupite računar sa već instaliranim operativnim sistemom Windows 7. U nekim zemljama ili regionima Windows 7 možete da kupite i na mreži.

Napomene

 • Ako kupite kopiju za nadogradnju operativnog sistema Windows 7, morate da instalirate Windows 7 na računaru koji radi pod operativnim sistemom Windows XP ili Windows Vista. Za više informacija pogledajte temu Nadogradnja na Windows 7: najčešća pitanja na Windows veb lokaciji.

 • Paket Windows 7 instalacionih diskova sadrži 32-bitnu i 64-bitnu verziju operativnog sistema Windows 7. Ako Windows 7 preuzimate iz Microsoft prodavnice, morate da odaberete 32-bitnu ili 64-bitnu verziju za preuzimanje. Pomoć pri odlučivanju o verziji koju ćete instalirati potražite u članku 32-bitni i 64-bitni Windows: najčešća pitanja.

Uobičajeni načini instalacije operativnog sistema Windows 7

Dolenavedena tabela navodi uobičajene načine instalacije operativnog sistema Windows 7 i veze za više informacija na Windows veb lokaciji.

Ako želite da uradite sledeće Ovde potražite dodatne informacije
Ako želite da uradite sledeće

Instalirate Windows 7 na računaru koji radi pod operativnim sistemom Windows XP.

Ovde potražite dodatne informacije
Ako želite da uradite sledeće

Instalirate 32-bitnu verziju operativnog sistema Windows 7 na računaru koji radi pod 32-bitnom verzijom operativnog sistema Windows Vista.

Ovde potražite dodatne informacije
Ako želite da uradite sledeće

Instalirate 64-bitnu verziju operativnog sistema Windows 7 na računaru koji radi pod 32-bitnom verzijom operativnog sistema Windows Vista.

Ovde potražite dodatne informacije

Pogledajte odeljak „Instaliranje 64-bitne verzije operativnog sistema Windows 7 na računaru koji radi pod 32-bitnom verzijom operativnog sistema Windows“ u nastavku ove teme.

Ako želite da uradite sledeće

Instalirate 32-bitnu verziju operativnog sistema Windows 7 na računaru koji radi pod 64-bitnom verzijom operativnog sistema Windows Vista (manje uobičajeno).

Ovde potražite dodatne informacije
Ako želite da uradite sledeće

Instalirate 64-bitnu verziju operativnog sistema Windows 7 na računaru koji radi pod 64-bitnom verzijom operativnog sistema Windows Vista.

Ovde potražite dodatne informacije
Ako želite da uradite sledeće

Instalirate Windows 7 na računaru i formatirate čvrsti disk tokom instalacije.

Ovde potražite dodatne informacije

Pogledajte odeljak „Upotreba opcije 'Prilagođena instalacija' i formatiranje čvrstog diska“ u nastavku ove teme.

Ako želite da uradite sledeće

Instalirate Windows 7 na računaru bez operativnog sistema.

Ovde potražite dodatne informacije

Pogledajte odeljak „Upotreba opcije 'Prilagođena instalacija' ako nije instaliran operativni sistem“ u nastavku ove teme.

Ako želite da uradite sledeće

Instalirate Windows 7 na računaru bez DVD jedinice.

Ovde potražite dodatne informacije

Informacije o preuzimanju operativnog sistema Windows 7 i kreiranju USB fleš diska nakon toga radi instaliranja operativnog sistema Windows 7 potražite na lokaciji Instaliranje operativnog sistema Windows 7 na netbook računaru i pogledajte odeljke u nastavku ove teme.

Pre nego što počnete da instalirate Windows 7

Da biste uštedeli vreme i izbegli probleme tokom instalacije:

 • Pronađite šifru proizvoda. Možete da pronađete svoju šifru proizvoda na računaru ili na držaču instalacionog diska unutar Windows pakovanja ili u e-poruci sa potvrdom ako ste Windows 7 kupili i preuzeli na mreži. Nalepnica sa šifrom proizvoda izgleda slično sledećoj:

  ŠIFRA PROIZVODA: XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX

  Posetite veb lokaciju Microsoft da biste videli primere nalepnica sa šifrom proizvoda.

 • Zapišite ime računara. Ako je računar trenutno povezan sa mrežom, možda će vam biti potrebno ime računara kada se instalacija operativnog sistema Windows 7 dovrši. Više informacija potražite u članku Pronalaženje imena računara.

 • Napravite rezervnu kopiju datoteka. Rezervnu kopiju datoteka možete da napravite na spoljnom čvrstom disku, DVD-u, CD-u ili u mrežnoj fascikli. Preporučujemo upotrebu programa „Jednostavan prenos Windows postavki i datoteka“ za kreiranje rezervnih kopija datoteka i postavki. Više informacija potražite na veb stranici Jednostavan prenos Windows postavki i datoteka .

 • Preuzmite i pokrenite besplatni Windows 7 savetnik za nadogradnju. On će vam pomoći da pronađete sve potencijalne probleme sa kompatibilnošću sa hardverom računara, uređajima ili programima koji mogu da utiču na instalaciju operativnog sistema Windows 7. Više informacija potražite na veb stranici Windows 7 savetnik za nadogradnju .

 • Odlučite da li ćete da instalirate 32-bitnu ili 64-bitnu verziju operativnog sistema Windows 7. Paket Windows 7 instalacionih diskova sadrži 32-bitnu i 64-bitnu verziju operativnog sistema Windows 7. Ako Windows 7 preuzimate iz Microsoft prodavnice, morate da odaberete 32-bitnu ili 64-bitnu verziju za preuzimanje. Pomoć pri odlučivanju o verziji koju ćete instalirati potražite u članku 32-bitni i 64-bitni Windows: najčešća pitanja.

 • Ažurirajte antivirusni program, pokrenite ga, a zatim ga onemogućite. Kada instalirate Windows, setite se da ponovo uključite antivirusni program ili instalirajte novi antivirusni program koji funkcioniše sa operativnim sistemom Windows 7.

 • Povežite se sa internetom. Uverite se da internet veza funkcioniše kako biste mogli da dobijete najnovije ispravke instalacije kao što su bezbednosne ispravke i ispravke upravljačkih programa koje mogu da pomognu pri instalaciji. Ako nemate internet vezu, i dalje možete da instalirate Windows 7.

Upotreba opcije instalacije „Nadogradnja“

Opcija „Nadogradnja“ zadržava datoteke, postavke i programe iz trenutne verzije operativnog sistema Windows. Da biste saznali više o tome koje verzije operativnog sistema Windows mogu da se nadograde na Windows 7, posetite lokaciju Nadogradnja na Windows 7: najčešća pitanja na Windows veb lokaciji.

Napomene

 • Ako koristite čitač otisaka prstiju ili drugi biometrički uređaj za prijavljivanje na računar, zapišite lozinku pre nadogradnje. Pri prvom korišćenju operativnog sistema Windows 7 posle nadogradnje, morate da se prijavite tako što ćete otkucati korisničko ime i lozinku.

 • Neki programi kao što su Windows pošta i Outlook Express nisu više uključeni u Windows 7. Ako ste kao program za e-poštu koristili Windows poštu ili Outlook Express, moraćete da instalirate novi program za e-poštu kada završite instalaciju operativnog sistema Windows 7 da biste čitali poruke ili slali i primali e-poštu. Za više informacija o programima koje možete koristiti posetite lokaciju Tražite Windows poštu? na Windows veb lokaciji.

Instalacija operativnog sistema Windows 7 pomoću opcije „Nadogradnja“

 1. Uključite računar tako da se Windows normalno pokrene. (Da biste izvršili nadogradnju, računar možete da pokrenete sa Windows 7 instalacionog medijuma.)

 2. Kada se Windows pokrene, uradite nešto od sledećeg:

  • Ako ste preuzeli Windows 7, potražite instalacionu datoteku koju ste preuzeli i kliknite dvaput na nju.

  • Ako imate Windows 7 instalacioni disk, ubacite ga u računar. Instalacija bi trebalo da se pokrene automatski. Ako se to ne desi, kliknite na dugme StartSlika dugmeta „Start“, izaberite stavku Računar, kliknite dvaput na DVD jedinicu da biste otvorili Windows 7 instalacioni disk i kliknite dvaput na datoteku setup.exe.
  • Ako ste Windows 7 instalacione datoteke preuzeli na USB fleš disk, ubacite disk jedinicu u računar. Instalacija bi trebalo da se pokrene automatski. Ako se to ne desi, kliknite na dugme StartSlika dugmeta „Start“, izaberite stavku Računar, kliknite dvaput na disk jedinicu, a zatim kliknite dvaput na datoteku setup.exe.
 3. Na stranici Instaliranje operativnog sistema Windows kliknite na dugme Instaliraj odmah.

 4. Na stranici Preuzimanje važnih ispravki za instalaciju preporučujemo da preuzmete najnovije ispravke da biste osigurali uspešnu instalaciju i zaštitili računar od bezbednosnih pretnji. Potrebna vam je internet veza da biste preuzeli ispravke za instalaciju.

 5. Ako prihvatate uslove licenciranja, na stranici Pročitajte uslove licenciranja izaberite opciju Prihvatam uslove licenciranja, a zatim kliknite na dugme Dalje.

 6. Na stranici Koju vrstu instalacije želite? izaberite opciju Nadogradnja da biste započeli nadogradnju. Možda ćete videti izveštaj o kompatibilnosti.

  Slika „Koji tip instalacije želite?“ stranica
  „Koji tip instalacije želite?“ stranica
 7. Sledite uputstva da biste završili instalaciju operativnog sistema Windows 7.

Napomena

Deljenje štampača

Ako ste u operativnom sistemu Windows Vista delili štampače, moraćete ponovo da ih delite sledeći ove korake:

 1. Kliknite na dugme StartSlika dugmeta „Start“ i izaberite stavku Uređaji i štampači.
 2. Kliknite desnim tasterom miša na štampač koji želite da delite i izaberite stavku Svojstva štampača.

 3. Na kartici Deljenje potvrdite izbor u polju za potvrdu Deli ovaj štampač, a zatim kliknite na dugme U redu.

  Ako drugi računari i dalje ne mogu da pristupe štampaču, izbrišite ga sa drugih računara, a zatim ga ponovo dodajte.

Upotreba opcije „Prilagođena instalacija“ bez formatiranja čvrstog diska

Opcija „Prilagođeno“ instalira novu kopiju operativnog sistema Windows 7 na particiji koju odaberete. Ona briše datoteke, programe i postavke.

Napravite rezervne kopije svih datoteka i postavki koje želite da zadržite kako biste mogli da ih vratite u prethodno stanje kada se instalacija dovrši. Moraćete ponovo da instalirate programe, pa se uverite da imate instalacione diskove i šifre proizvoda za programe koje želite da koristite u operativnom sistemu Windows 7 ili instalacione datoteke za programe koje ste preuzeli sa interneta.

Napomene

 • Neki programi kao što su Windows pošta i Outlook Express nisu više uključeni u Windows 7. Ako ste kao program za e-poštu koristili Windows poštu ili Outlook Express, moraćete da instalirate novi program za e-poštu kada završite instalaciju operativnog sistema Windows 7 da biste čitali poruke ili slali i primali e-poštu. Za više informacija o programima koje možete koristiti posetite lokaciju Tražite Windows poštu? na Windows veb lokaciji.

 • Ako koristite 64-bitnu verziju operativnog sistema Windows i planirate da instalirate 32-bitnu verziju operativnog sistema Windows 7, programi koji su dizajnirani samo za 64-bitne operativne sisteme možda neće funkcionisati. Više informacija potražite na veb lokaciji proizvođača softvera ili posetite veb stranicu Windows 7 centar za kompatibilnost da biste potražili hardver i softver čija je kompatibilnost sa 32-bitnim i 64-bitnim verzijama operativnog sistema Windows 7 testirana.

 • Ako ne formatirate čvrsti disk za vreme instalacije, datoteke sa podacima se čuvaju u fascikli Windows.old na particiji na kojoj ste instalirali Windows 7. Međutim, ipak bi trebalo da napravite rezervne kopije datoteka. Ako imate datoteke sa podacima koje su šifrovane, možda nećete moći da im pristupite nakon instalacije operativnog sistema Windows 7. Ako ste napravili rezervne kopije datoteka sa podacima i vratili ih u prethodno stanje nakon instalacije operativnog sistema Windows 7, možete da izbrišete fasciklu Windows.old.

Instalacija operativnog sistema Windows 7 pomoću opcije „Prilagođeno“ bez formatiranja čvrstog diska

 1. Uključite računar tako da se Windows normalno pokrene, a zatim uradite nešto od sledećeg:

  • Ako ste preuzeli Windows 7, potražite instalacionu datoteku koju ste preuzeli i kliknite dvaput na nju.

  • Ako imate Windows 7 instalacioni disk, ubacite ga u računar. Instalacija bi trebalo da se pokrene automatski. Ako se to ne desi, kliknite na dugme StartSlika dugmeta „Start“, izaberite stavku Računar, kliknite dvaput na DVD jedinicu da biste otvorili Windows 7 instalacioni disk i kliknite dvaput na datoteku setup.exe.
  • Ako ste Windows 7 instalacione datoteke preuzeli na USB fleš disk, ubacite disk jedinicu u računar. Instalacija bi trebalo da se pokrene automatski. Ako se to ne desi, kliknite na dugme StartSlika dugmeta „Start“, izaberite stavku Računar, kliknite dvaput na disk jedinicu, a zatim kliknite dvaput na datoteku setup.exe.
 2. Na stranici Instalacija operativnog sistema Windows sledite sva prikazana uputstva, a zatim kliknite na dugme Instaliraj odmah.

 3. Na stranici Preuzimanje važnih ispravki za instalaciju preporučujemo da preuzmete najnovije ispravke da biste osigurali uspešnu instalaciju i zaštitili računar od bezbednosnih pretnji. Potrebna vam je internet veza da biste preuzeli ispravke za instalaciju.

 4. Ako prihvatate uslove licenciranja, na stranici Pročitajte uslove licenciranja izaberite opciju Prihvatam uslove licenciranja, a zatim kliknite na dugme Dalje.

 5. Na stranici Koju vrstu instalacije želite? izaberite opciju Prilagođena.

 6. Na stranici Gde želite da instalirate Windows? odaberite particiju koja sadrži stariju verziju operativnog sistema Windows (to je najčešće disk jedinica C: na računaru), a zatim kliknite na dugme Dalje.

 7. U dijalogu Windows.old kliknite na dugme U redu.

 8. Sledite uputstva da biste završili instalaciju operativnog sistema Windows 7, uključujući imenovanje računara i podešavanje početnog korisničkog naloga.

Napomena

Upotreba opcije „Prilagođena instalacija“ i formatiranje čvrstog diska

Formatiranje čvrstog diska tokom prilagođene instalacije operativnog sistema Windows 7 trajno briše sve na particiji koju formatirate, uključujući datoteke, postavke i programe.

Napravite rezervne kopije svih datoteka i postavki koje želite da zadržite kako biste mogli da ih vratite u prethodno stanje kada se instalacija dovrši. Moraćete ponovo da instalirate programe, pa se uverite da imate instalacione diskove i šifre proizvoda za programe koje želite da koristite u operativnom sistemu Windows 7 ili instalacione datoteke za programe koje ste preuzeli sa interneta.

Napomene

 • Ako koristite verziju za nadogradnju operativnog sistema Windows 7, nemojte koristiti program drugog proizvođača softvera za ponovno formatiranje čvrstog diska pre instalacije operativnog sistema Windows 7. Umesto toga, sledite uputstva u ovom odeljku.

 • Neki programi kao što su Windows pošta i Outlook Express nisu više uključeni u Windows 7. Ako ste kao program za e-poštu koristili Windows poštu ili Outlook Express, moraćete da instalirate novi program za e-poštu kada završite instalaciju operativnog sistema Windows 7 da biste čitali poruke ili slali i primali e-poštu. Za više informacija o programima koje možete koristiti posetite lokaciju Tražite Windows poštu? na Windows veb lokaciji.

 • Ako koristite 64-bitnu verziju operativnog sistema Windows i planirate da instalirate 32-bitnu verziju operativnog sistema Windows 7, programi koji su dizajnirani samo za 64-bitne operativne sisteme možda neće funkcionisati. Više informacija potražite na veb lokaciji proizvođača softvera ili posetite veb stranicu Windows 7 centar za kompatibilnost da biste potražili hardver i softver čija je kompatibilnost sa 32-bitnim i 64-bitnim verzijama operativnog sistema Windows 7 testirana.

Instalacija operativnog sistema Windows 7 pomoću opcije „Prilagođeno“ i formatiranje čvrstog diska

Da biste formatirali čvrsti disk tokom instalacije operativnog sistema Windows 7, morate da pokrenete računar pomoću Windows 7 instalacionog diska ili USB fleš diska.

 1. Uključite računar tako da se Windows normalno pokrene, ubacite Windows 7 instalacioni disk ili USB fleš disk, a zatim isključite računar.

 2. Ponovo pokrenite računar.

 3. Pritisnite bilo koji taster kada vam to bude zatraženo i sledite uputstva koja se pojavljuju.

 4. Na stranici Instalacija operativnog sistema Windows unesite svoj jezik i druge željene opcije, a zatim kliknite na dugme Dalje.

  Ako se stranica Instalacija operativnog sistema Windows ne pojavi i ne bude vam zatraženo da pritisnete neki taster, možda morate da promenite neke postavke sistema. Da biste saznali kako da to uradite, pogledajte članak Pokretanje operativnog sistema Windows sa CD-a ili DVD-a.

 5. Ako prihvatate uslove licenciranja, na stranici Pročitajte uslove licenciranja izaberite opciju Prihvatam uslove licenciranja, a zatim kliknite na dugme Dalje.

 6. Na stranici Koju vrstu instalacije želite? izaberite opciju Prilagođena.

 7. Na stranici Gde želite da instalirate Windows? izaberite stavku Opcije disk jedinice (više opcija).

 8. Kliknite na particiju koju želite da promenite, izaberite opciju formatiranja koju želite da izvršite i sledite uputstva.

 9. Kada završite sa formatiranjem, kliknite na dugme Dalje.

 10. Sledite uputstva da biste završili instalaciju operativnog sistema Windows 7, uključujući imenovanje računara i podešavanje početnog korisničkog naloga.

Napomene

Upotreba opcije „Prilagođena instalacija“ ako nije instaliran operativni sistem

Opcija „Prilagođeno“ instalira novu kopiju operativnog sistema Windows 7 na particiji koju odaberete. Ona briše datoteke, programe i postavke. Ako na particiji ima datoteka, napravite njihove rezervne kopije pre nego što nastavite.

Instalacija operativnog sistema Windows 7 na računaru bez operativnog sistema

Da biste to uradili, morate da pokrenete računar pomoću Windows 7 instalacionog diska ili USB fleš diska.

 1. Uključite računar, ubacite Windows 7 instalacioni disk ili USB fleš disk, a zatim isključite računar.

 2. Ponovo pokrenite računar.

 3. Pritisnite bilo koji taster kada vam to bude zatraženo i sledite uputstva koja se pojavljuju.

 4. Na stranici Instalacija operativnog sistema Windows unesite svoj jezik i druge željene opcije, a zatim kliknite na dugme Dalje.

  Ako se stranica Instalacija operativnog sistema Windows ne pojavi i ne bude vam zatraženo da pritisnete neki taster, možda morate da promenite neke postavke sistema. Da biste saznali kako da to uradite, pogledajte članak Pokretanje operativnog sistema Windows sa CD-a ili DVD-a.

 5. Ako prihvatate uslove licenciranja, na stranici Pročitajte uslove licenciranja izaberite opciju Prihvatam uslove licenciranja, a zatim kliknite na dugme Dalje.

 6. Na stranici Koju vrstu instalacije želite? izaberite opciju Prilagođena.

 7. Na stranici Gde želite da instalirate Windows? odaberite particiju na kojoj želite da instalirate Windows 7 ili izaberite stavku Nedodeljeni prostor ako nije navedena nijedna particija, a zatim kliknite na dugme Dalje.

  Ako se pojavi dijalog sa porukom da Windows može kreirati dodatne particije za sistemske datoteke ili da particija koju odaberete može da sadrži datoteke za oporavak ili druge tipove datoteka od proizvođača računara, kliknite na dugme U redu.

 8. Sledite uputstva da biste završili instalaciju operativnog sistema Windows 7, uključujući imenovanje računara i podešavanje početnog korisničkog naloga.

Napomene

Instaliranje 64-bitne verzije operativnog sistema Windows 7 na računaru koji radi pod 32-bitnom verzijom operativnog sistema Windows

Pre nego što počnete, uverite se da računar može da radi pod 64-bitnom verzijom operativnog sistema Windows. Više informacija potražite u članku 32-bitni i 64-bitni Windows: najčešća pitanja.

Opcija „Prilagođeno“ instalira novu kopiju operativnog sistema Windows 7 na particiji koju odaberete. Ona briše datoteke, programe i postavke.

Napravite rezervne kopije svih datoteka i postavki koje želite da zadržite kako biste mogli da ih vratite u prethodno stanje kada se instalacija dovrši. Moraćete ponovo da instalirate programe, pa se uverite da imate instalacione diskove i šifre proizvoda za programe koje želite da koristite u operativnom sistemu Windows 7 ili instalacione datoteke za programe koje ste preuzeli sa Interneta.

Napomene

 • Neki programi kao što su Windows pošta i Outlook Express nisu više uključeni u Windows 7. Ako ste kao program za e-poštu koristili Windows poštu ili Outlook Express, moraćete da instalirate novi program za e-poštu kada završite instalaciju operativnog sistema Windows 7 da biste čitali poruke ili slali i primali e-poštu. Za više informacija o programima koje možete koristiti posetite lokaciju Tražite Windows poštu? na Windows veb lokaciji.

 • Ako ne formatirate čvrsti disk za vreme instalacije, datoteke sa podacima se čuvaju u fascikli Windows.old na particiji na kojoj ste instalirali Windows 7. Međutim, ipak bi trebalo da napravite rezervne kopije datoteka. Ako imate datoteke sa podacima koje su šifrovane, možda nećete moći da im pristupite nakon instalacije operativnog sistema Windows 7. Ako ste napravili rezervne kopije datoteka sa podacima i vratili ih u prethodno stanje nakon instalacije operativnog sistema Windows 7, možete da izbrišete fasciklu Windows.old.

Instalacija 64-bitne verzije operativnog sistema Windows 7 na računaru koji radi pod 32-bitnom verzijom operativnog sistema Windows

Da biste to uradili, morate da pokrenete računar pomoću Windows 7 instalacionog diska ili USB fleš diska.

 1. Uključite računar tako da se Windows normalno pokrene, ubacite Windows 7 instalacioni disk ili USB fleš disk, a zatim isključite računar.

 2. Ponovo pokrenite računar.

 3. Pritisnite bilo koji taster kada vam to bude zatraženo i sledite uputstva koja se pojavljuju.

 4. Na stranici Instalacija operativnog sistema Windows unesite svoj jezik i druge željene opcije, a zatim kliknite na dugme Dalje.

  Ako se stranica Instalacija operativnog sistema Windows ne pojavi i ne bude vam zatraženo da pritisnete neki taster, možda morate da promenite neke postavke sistema. Da biste saznali kako da to uradite, pogledajte članak Pokretanje operativnog sistema Windows sa CD-a ili DVD-a.

 5. Ako prihvatate uslove licenciranja, na stranici Pročitajte uslove licenciranja izaberite opciju Prihvatam uslove licenciranja, a zatim kliknite na dugme Dalje.

 6. Na stranici Koju vrstu instalacije želite? izaberite opciju Prilagođena.

 7. Na stranici Gde želite da instalirate Windows? odaberite particiju koja sadrži stariju verziju operativnog sistema Windows (to je najčešće disk jedinica C: na računaru), a zatim kliknite na dugme Dalje.

 8. U dijalogu Windows.old kliknite na dugme U redu.

 9. Sledite uputstva da biste završili instalaciju operativnog sistema Windows 7, uključujući imenovanje računara i podešavanje početnog korisničkog naloga.

Napomena

Ponovna instalacija operativnog sistema Windows 7

Windows 7 možete ponovo da instalirate pomoću opcije „Oporavak“ na kontrolnoj tabli, u okviru Napredni metodi oporavka. Ovaj metod ponovo instalira Windows 7 sa slike za oporavak koju obezbeđuje proizvođač računara ili iz originalnih Windows 7 instalacionih datoteka. Potrebno je da ponovo instalirate sve programe koje ste dodali i vratite sve datoteke u prethodno stanje iz rezervne kopije. Više informacija potražite u članku Izbor metoda naprednog oporavka.

Ako Windows 7 uopšte ne može da se pokrene, možete ponovo instalirati Windows koristeći originalni Windows 7 instalacioni disk. Da biste to uradili, sledite uputstva iz odeljka „Korišćenje opcije „Prilagođena instalacija“ i formatiranje čvrstog diska“ iz ove teme.

Napomena

 • Napravite rezervnu kopiju datoteka pre nego što počnete ponovo da instalirate Windows 7 ako je to moguće, čak i ako Windows 7 ponovo instalirate na particiji čvrstog diska, a lične datoteke čuvate na posebnoj particiji. Na primer, ako imate šifrovane datoteke, možda nećete moći da im pristupite nakon ponovne instalacije operativnog sistema Windows. Prilagođena instalacija zamenjuje trenutnu verziju operativnog sistema Windows 7 i sve lične datoteke.

Aktiviranje operativnog sistema Windows 7

Da biste saznali kako da aktivirate Windows 7, pogledajte temu Aktivacija operativnog sistema Windows na ovom računaru. Više informacija potražite u članku Aktivacija operativnog sistema Windows: najčešća pitanja.

ID članka: MSW700061