Biblioteke predstavljaju novost u operativnom sistemu Windows 7. Evo odgovora na neka uobičajena pitanja o bibliotekama.

Prikaži sve

Šta je biblioteka?

Biblioteke predstavljaju mesto na kojem upravljate dokumentima, muzikom, slikama i drugim datotekama. Datoteke možete pregledati na isti način kao što biste to radili u fascikli ili ih možete prikazati raspoređene po svojstvima kao što su datum, tip i autor.

Na neki način, biblioteka je slična fascikli. Na primer, kada otvorite biblioteku, videćete neke datoteke. Međutim, za razliku od fascikle, biblioteka obuhvata datoteke koje su uskladištene na nekoliko lokacija. To je mala, ali važna razlika. U bibliotekama zapravo nisu uskladištene stavke. One prate fascikle koje sadrže stavke i omogućavaju vam da stavkama pristupite i da ih rasporedite na razne načine. Na primer, ako imate muzičke datoteke u fasciklama na čvrstom disku i na spoljnoj disk jedinici, svim muzičkim datotekama ćete moći da pristupite odjednom pomoću biblioteke muzike.

Kako da kreiram ili promenim biblioteku?

Windows sadrži četiri podrazumevane biblioteke: dokumente, muziku, slike i video zapise. Takođe možete kreirati nove biblioteke. Više informacija potražite u odeljku Kreiranje nove biblioteke.

Evo nekih načina na koje možete izmeniti postojeću biblioteku:

 • Uključite ili uklonite fasciklu. Biblioteke obuhvataju sadržaj iz uključenih fascikli ili sa lokacija biblioteke. U jednu biblioteku možete da dodate najviše 50 fascikli. Više informacija potražite u odeljku Uključivanje fascikli u biblioteku.

 • Promenite podrazumevanu lokaciju za čuvanje. Podrazumevana lokacija za čuvanje određuje mesto na kojem se stavka skladišti pri kopiranju, premeštanju ili čuvanju u biblioteci. Više informacija potražite u odeljku Prilagođavanje biblioteke.

 • Promenite tip datoteke za koji je biblioteka optimizovana. Svaka biblioteka može biti optimizovana za određeni tip datoteke (kao što je muzika ili slike). Optimizovanjem biblioteke za određeni tip datoteke menjaju se dostupne opcije za raspoređivanje datoteka. Više informacija potražite u odeljku Prilagođavanje biblioteke.

Šta se događa ako izbrišem biblioteku ili stavke u biblioteci?

Ako izbrišete biblioteku, ona će biti premeštena u korpu za otpatke. Datoteke i fascikle kojima ste mogli pristupiti iz biblioteke uskladištene su na drugom mestu i zbog toga neće biti izbrisane. Ako slučajno izbrišete neku od četiri podrazumevane biblioteke (dokumenti, muzika, slike i video zapisi), moći ćete da je vratite u prvobitno stanje u oknu za navigaciju tako što ćete desnim tasterom miša kliknuti na stavku Biblioteke i izabrati stavku Vrati podrazumevane biblioteke u prethodno stanje.

Ako datoteke ili fascikle izbrišete iz biblioteke, one će biti izbrisane i sa svojih originalnih lokacija. Ako neku stavku želite da uklonite iz biblioteke ne brišući je sa lokacije na kojoj je uskladištena, treba da uklonite fasciklu koja sadrži tu stavku. Više informacija potražite u odeljku Uključivanje fascikli u biblioteku.

Slično tome, ako neku fasciklu uključite u biblioteku, a zatim je izbrišete sa njene originalne lokacije, toj fascikli više nećete moći da pristupite u okviru biblioteke.

Zašto ne mogu pretražiti ili rasporediti datoteke iz fascikle koju sam nedavno uključio u biblioteku?

Ako je fascikla sa neindeksirane lokacije (kao što je spoljni čvrsti disk ili mreža) nedavno uključena u biblioteku i sadrži veliki broj datoteka, biblioteci može biti potrebno izvesno vreme da te datoteke doda indeksu. Tokom procesa indeksiranja, pretrage i raspoređivanja datoteka mogu izgledati nepotpuno. Više informacija potražite u odeljku Poboljšavanje Windows pretraga pomoću indeksa: najčešća pitanja.

Zašto su u biblioteci podržani tipovi lokacija?

U biblioteku možete uključiti fascikle sa mnogo različitih lokacija, kao što je disk jedinica C na računaru, spoljni čvrsti disk ili mreža.

Gde je uskladištena fascikla?
Da li može biti uključena u biblioteku?

Na disk jedinici C

Da.

Na spoljnom čvrstom disku

Da, ali sadržaj neće biti dostupan ako disk nije povezan.

Na dodatnom čvrstom disku na računaru

Da.

Na USB fleš disku

Samo ako je uređaj prikazan u oknu za navigaciju, u okviru stavke Računar, u odeljku Čvrsti diskovi. To podešava proizvođač uređaja, a ponekad može da se promeni. Za više informacija obratite se proizvođaču.

Sadržaj neće biti dostupan ako disk nije povezan.

Na prenosivom mediju (kao što je CD ili DVD)

Ne.

Na mreži

Da, ako je mrežna lokacija indeksirana ili je podešena tako da bude dostupna van mreže. (Pogledajte pitanje navedeno u nastavku.)

Na drugom računaru u vašoj matičnoj grupi

Da.

Napomena

 • U biblioteke je moguće dodavati samo fascikle. Ostale stavke na računaru (kao što su sačuvane pretrage i konektori pretrage) se ne mogu dodavati.

Da li mogu da uključim fasciklu koja nije uvek dostupna na mom računaru ili nije indeksirana?

Ako se fascikla nalazi na uređaju koji je kompatibilan sa bibliotekama (kao što je spoljni čvrsti disk), možete da je dodate. Međutim, sadržaj te fascikle biće dostupan tek kada uređaj povežete sa računarom.

Ako se fascikla nalazi na računaru koji je deo matične grupe, možete je dodati. Za više informacija potražite termin „dodavanje računara u matičnu grupu“ u odeljku Windows pomoć i podrška.

Ako se fascikla nalazi na mrežnom uređaju koji nije deo matične grupe, možete je dodati ukoliko je njen sadržaj indeksiran. Ako je fascikla već indeksirana na uređaju na kom je uskladištena, moći ćete da je dodate direktno u biblioteku.

Ako mrežna fascikla nije indeksirana, možete to jednostavno da uradite tako što ćete je učiniti dostupnom van mreže. Time će se kreirati vanmrežne verzije datoteka u okviru fascikle i biće dodate u indeks na računaru. Nakon što fasciklu učinite dostupnom za rad van mreže, možete je dodati u biblioteku.

Kada mrežnu fasciklu učinite dostupnom za rad van mreže, kopije svih datoteka u okviru te fascikle biće uskladištene na čvrstom disku računara. Imajte to u vidu ako mrežna fascikla sadrži veliki broj datoteka.

Podešavanje fascikle tako da bude dostupna van mreže

 1. Dok ste povezani sa mrežom, pronađite mrežnu fasciklu koju želite da učinite dostupnom van mreže.

 2. Desnim tasterom miša kliknite na fasciklu, a zatim izaberite stavku Uvek dostupno van mreže.

  Slika komande „Uvek dostupno van mreže“
  Komanda „Uvek dostupno van mreže“

Napomena

 • Ako ne vidite komandu „Uvek dostupno van mreže“, možda koristite izdanje operativnog sistema Windows 7 koje ne podržava vanmrežne datoteke.