ClearType tehnologija fonta omogućava da tekst na ekranu bude oštar i čist kao tekst koji je odštampan na papiru. Ona je uključena po podrazumevanoj vrednosti u ovoj verziji operativnog sistema Windows.

Da biste na najbolji mogući način iskoristili ClearType, treba da imate monitor sa ravnim ekranom visokog kvaliteta, kao što je LCD ili plazma. ClearType može da vam pruži neka poboljšanja čitljivosti čak i na CRT monitoru.

Uključivanje opcije ClearType

  1. Otvorite opciju „Optimizator ClearType teksta“ tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, a zatim izabrati stavku Kontrolna tabla. U polju za pretragu otkucajte termin cleartype, a zatim izaberite stavku Prilagođavanje ClearType teksta.

  2. Na prvoj stranici optimizatora potvrdite izbor u polju za potvrdu pored stavke Uključi ClearType tehnologiju i kliknite na dugme Dalje da biste nastavili sa korišćenjem optimizatora ClearType teksta.

  3. Na poslednjem ekranu optimizatora kliknite na dugme Završi da biste uključili ClearType i sačuvali postavke. Obavezna dozvola administratora Ako vam bude zatražena administratorska lozinka ili njena potvrda, otkucajte lozinku ili je potvrdite.

Napomena

  • Da bi ClearType tehnologija bila efikasna, trebalo bi da imate grafičku karticu i monitor koji podržavaju postavke boja od najmanje 256 boja. Najbolje rezultate ćete dobiti sa podrškom za visoke boje (24-bitne) ili najviše boje (32-bitne).

Podešavanje opcije ClearType

Optimizator ClearType teksta možete koristiti za prilagođavanje čitljivosti teksta na ekranu onako kako vam odgovara.

  1. Otvorite opciju „Optimizator ClearType teksta“ tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, a zatim izabrati stavku Kontrolna tabla. U polju za pretragu otkucajte termin cleartype, a zatim izaberite stavku Prilagođavanje ClearType teksta.

  2. Uverite se da je potvrđen izbor u polju za potvrdu pored stavke Uključi ClearType tehnologiju i kliknite na dugme Dalje. Na svakom ekranu kliknite na uzorak teksta koji najbolje izgleda.

  3. Na poslednjem ekranu optimizatora kliknite na dugme Završi da biste sačuvali postavke. Obavezna dozvola administratora Ako vam bude zatražena administratorska lozinka ili njena potvrda, otkucajte lozinku ili je potvrdite.