Upravljanje dokumentima

Dokumente na računaru jednostavno možete pratiti pomoću biblioteke dokumenata. Biblioteka dokumenata podrazumevano prikazuje sve dokumente koji se nalaze u fascikli „Moji dokumenti“, ali u biblioteku dokumenata možete uključiti i druge fascikle. Više informacija potražite u odeljku Uključivanje fascikli u biblioteku.

Prikaži sve

Otvaranje biblioteke dokumenata

  • Otvorite biblioteku dokumenata tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, a zatim izabrati stavku Dokumenti.

Pregled i otvaranje datoteke u biblioteci dokumenata

Da biste Uradite sledeće
Da biste

Pogledali pregled dokumenta ne otvarajući program u kojem je dokument kreiran

Uradite sledeće
Na traci sa alatkama kliknite na dugme Okno za pregledSlika dugmeta okna za pregled, a zatim izaberite dokument.

Za određene vrste datoteka ćete možda morati da instalirate dodatni softver.

Da biste

Otvorili dokument u podrazumevanom programu za određeni tip datoteke

Uradite sledeće

Dvaput kliknite na dokument.

Da biste

Otvorili dokument u drugom programu

Uradite sledeće

Kliknite desnim tasterom miša na dokument, postavite pokazivač na stavku Otvori pomoću, a zatim izaberite program koji želite da koristite.

Raspoređivanje datoteka u biblioteci dokumenata

Da biste Uradite sledeće
Da biste

Rasporedili dokumente po fascikli, autoru, oznaci ili drugom svojstvu

Uradite sledeće

U oknu biblioteke (iznad liste datoteka) izaberite stavku sa liste Rasporedi po.

Da biste
Vratili raspored datoteka na podrazumevano stanje nakon promene prikaza u meniju PrikaziSlika dugmeta „Prikazi“
Uradite sledeće

Sa liste Rasporedi po izaberite stavku Obriši promene.

Pretraživanje biblioteke dokumenata

Da biste Uradite sledeće
Da biste

Pronašli dokument po imenu ili svojstvu datoteke

Uradite sledeće

U polju za pretragu otkucajte ime ili svojstvo datoteke. Možete otkucati celo ime ili samo nekoliko početnih slova.

Za informacije o dodavanju svojstava datoteci pogledajte odeljak Dodavanje oznaka i drugih svojstava datoteci.

Da biste

Pronašli dokument po autoru

Uradite sledeće

Kliknite u polje za pretragu, izaberite stavku Autori, a zatim izaberite ime da biste videli sve dokumente koje je kreirao taj autor.

Da biste

Izvršili povratak u biblioteku dokumenata nakon pretraživanja

Uradite sledeće
Da biste se iz rezultata pretrage vratili u biblioteku dokumenata, kliknite na dugme NazadSlika dugmeta „Nazad“.
Da biste

Pronašli dokument po imenu ili oznaci tipa datoteke

Uradite sledeće

Kliknite u polje za pretragu, izaberite stavku Tip, a zatim izaberite tip datoteke dokumenta.

Da biste

Pronašli dokumente koji su izmenjeni određenog datuma ili tokom određenog opsega datuma

Uradite sledeće

Kliknite u polje za pretragu, izaberite stavku Datum izmene, a zatim izaberite datum ili opseg datuma.

Da biste

Pronašli dokumente koji su kreirani određenog datuma ili tokom određenog opsega datuma

Uradite sledeće

U polje za pretragu unesite datum kreiranja:, a zatim izaberite datum ili opseg datuma.

Uključivanje fascikle u biblioteku dokumenata

Možete promeniti stavke koje se prikazuju u biblioteci dokumenata tako što ćete uključiti fascikle. To može biti korisno ako neke dokumente skladištite na lokaciji van fascikli „Moji dokumenti“ ili „Javni dokumenti“.

  1. Otvorite biblioteku dokumenata tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, a zatim izabrati stavku Dokumenti.

  2. U oknu biblioteke (iznad liste datoteka), pored stavke Uključuje, izaberite stavku Lokacije.

  3. U dijalogu „Lokacije biblioteke dokumenata“ kliknite na dugme Dodaj.

  4. Izaberite fasciklu ili disk jedinicu koja sadrži dokumente, kliknite na dugme Uvrsti fasciklu, a zatim kliknite na dugme U redu.