Umanjivanje prozora na radnoj površini pomoću funkcije Aero Shake

Funkciju Aero Shake možete koristiti za brzo umanjivanje svih otvorenih prozora osim onog koji tresete. Ova funkcija vam može uštedeti vreme ako želite da se fokusirate na jedan prozor bez potrebe za pojedinačnim umanjivanjem svih drugih otvorenih prozora. Zatim možete vratiti sve te prozore u prethodno stanje tako što ćete ponovo protresti otvoreni prozor.

Slika opcije „Efekat Shake za umanjivanje prozora“
Trešenje prozora radi umanjivanja svih drugih prozora

Napomena

  • Neke programe kao što su otvoreni dijalozi nije moguće umanjiti pomoću funkcije Shake.

Umanjivanje prozora pomoću funkcije Shake

  1. Kliknite na traku menija prozora za koji želite da ostane otvoren.

  2. Brzo prevucite (ili protresite) prozor napred-nazad.

    Da biste vratili umanjene prozore u prethodno stanje, ponovo protresite otvoreni prozor.

Savet

  • Pritisnite taster sa Windows logotipom Slika tastera sa Windows logotipom +Home da biste umanjili sve prozore osim trenutno aktivnog prozora. Ponovo pritisnite taster sa Windows logotipom Slika tastera sa Windows logotipom +Home da biste vratili sve prozore u prethodno stanje.