Plan napajanja je skup hardverskih postavki i postavki sistema za upravljanje načinom na koji računar troši energiju. Planove napajanja možete koristiti da biste smanjili količinu energije koju računar troši, povećali performanse ili da biste ostvarili ravnotežu između prvog i drugog. Za informacije o produžavanju trajanja baterije laptop računara pogledajte odeljak Štednja baterije.

Evo odgovora na neka uobičajena pitanja o planovima napajanja.

Prikaži sve

Koji planovi napajanja su dostupni?

Windows obezbeđuje sledeće planove koji vam pomažu da upravljate energijom koju računar troši:

 • Balansirani Omogućava pune performanse kada je to potrebno, a štedi energiju tokom perioda neaktivnosti. Ovo je najbolji plan napajanja za većinu osoba.

 • Ušteda energije Štedi energiju umanjivanjem performansi sistema i svetline ekrana. Ovaj plan može pomoći korisnicima laptop računara da na najbolji način iskoriste kapacitet baterije.

 • Visoke performanse Uvećava svetlinu ekrana i može povećati performanse računara u nekim okolnostima. Ovaj plan koristi mnogo više energije i smanjiće vreme trajanja baterije laptop računara između dva punjenja.

  Napomena

  • Plan „Visoke performanse“ ne pojavljuje se podrazumevano na meraču baterije. Da biste uključili plan „Visoke performanse“, otvorite stranicu „Opcije napajanja“ tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, a zatim izabrati stavku Kontrolna tabla. U polje za pretragu unesite opcije napajanjaa zatim izaberite stavku Opcije napajanja. Na stranici Izbor plana napajanja, kliknite na dugme Prikaži dodatne planove, a zatim izaberite opciju Visoke performanse.

Ako ovi planovi ne odgovaraju vašim potrebama, možete da kreirate sopstveni plan koristeći neki od ovih planova kao polaznu tačku. Više informacija potražite u odeljku Promena, kreiranje ili brisanje plana napajanja (šeme). Pored toga, proizvođač računara može obezbediti dodatne planove napajanja.

Kako mogu da odaberem neki drugi plan napajanja?

Ako koristite laptop, na traci zadataka, na sistemskoj traci poslova kliknite na ikonu baterije Prikaz definicije, a zatim izaberite neki od planova napajanja koji se pojavljuju u okviru merača baterije. Podrazumevano se u okviru merača baterije pojavljuju planovi „Balansirano“ i „Štednja energije“. Proizvođač računara može obezbediti dodatne planove napajanja ili prilagoditi merač baterije.
Slika merača baterije koja prikazuje planove za uštedu energije
Merač baterije koji prikazuje planove napajanja

Ako ne koristite laptop ili želite da koristite plan napajanja koji se ne nalazi u okviru merača baterije, izvršite sledeće radnje:

 1. Otvorite opcije napajanja tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, izabrati stavku Kontrolna tabla, izabrati stavku Sistem i bezbednost, a zatim izabrati stavku Opcije napajanja.

 2. Na stranici Izbor plana napajanja izaberite plan napajanja.

  Ako ne vidite plan napajanja koji želite da koristite, kliknite na dugme Prikaži dodatne planove.

Mogu li da kreiram plan napajanja?

Da. Možete kreirati i prilagoditi sopstvene planove napajanja. Više informacija potražite u odeljku Promena, kreiranje ili brisanje plana napajanja (šeme).

Zašto ne mogu da izbrišem plan napajanja?

Mogu se izbrisati samo planovi napajanja koje ste sami kreirali ili koje ste dobili od proizvođača računara. Planove „Balansirano“, „Štednja energije“, „Visoke performanse“ ili plan koji trenutno koristite (aktivni plan) ne možete izbrisati. Za informacije o tome kako se briše plan napajanja pogledajte odeljak Promena, kreiranje ili brisanje plana napajanja (šeme).

Druga mogućnost je da možda nemate potrebna korisnička prava za brisanje plana zato što je administrator sistema promenio dozvole koje su povezane sa planom.

Zašto se neke postavke napajanja ne mogu promeniti?

Korisnička prava, ograničenja koja je nametnuo administrator sistema ili konfiguracija hardvera računara mogu ograničiti postavke koje možete promeniti. Ako je računar deo mreže u organizaciji – poput škole ili preduzeća – administrator sistema u organizaciji možda je onemogućio ili čak uklonio određene postavke korišćenjem smernica grupe. Ako mislite da vas smernice grupe sprečavaju da promenite postavku koju treba da promenite, obratite se administratoru sistema.

Da biste promenili postavke napajanja na računaru sa kojim ste povezani pomoću veze sa udaljenom radnom površinom, morate biti prijavljeni kao administrator na udaljenom računaru.

Više informacija o tome kako da promenite postavke plana napajanja potražite u odeljku Promena, kreiranje ili brisanje plana napajanja.