Sprečavanje promena datoteke postavljanjem datoteke na opciju „Samo za čitanje“

Postavljanje važnih ili ličnih datoteka na opciju samo za čitanje može doprineti njihovoj zaštiti od nenamernih ili neovlašćenih promena. Kada se datoteka postavi na opciju „samo za čitanje“, ona se ne može menjati.

  1. Kliknite desnim tasterom miša na datoteku koju želite da postavite na opciju „samo za čitanje“, a zatim izaberite stavku Svojstva.

  2. Izaberite karticu Opšte postavke, potvrdite izbor u polju za potvrdu Samo za čitanje i kliknite na dugme U redu.

    Ako kasnije bude potrebno da unesete izmene u datoteku, postavku „samo za čitanje“ možete isključiti tako što ćete opozvati izbor u polju za potvrdu Samo za čitanje.

    Slika polja za potvrdu „Samo za čitanje“ u dijalogu „Svojstva“
    Polje za potvrdu „Samo za čitanje“ u dijalogu „Svojstva“

Na isti način kao datoteku, i fasciklu možete postaviti na opciju „samo za čitanje“. Međutim, to ne utiče na sâmu fasciklu. Ako je fascikla postavljena na opciju „samo za čitanje“, sve datoteke koje su trenutno u njoj biće samo za čitanje. Datoteke koje dodate u fasciklu nakon što fasciklu postavite na opciju „samo za čitanje“ neće automatski postati datoteke samo za čitanje.

Upozorenje

  • Datoteke koje su samo za čitanje ne mogu se menjati, ali se mogu kopirati, premeštati, preimenovati ili izbrisati. Premeštanje, preimenovanje ili brisanje datoteke koja je samo za čitanje može dovesti do toga da program koji se na tu datoteku oslanja prestane da radi ispravno.